سرمایه گذار فرشته


سرمایه گذار فرشته

به اصطلاح سرمایه گذاری فرشته یک مفهوم است که همه شرکت های عکس پول و یا افراد مایل به سرمایه گذاری در خارج از صنعت را می توان به نام سرمایه گذاران فرشته است، آنها به احتمال زیاد به شرکت در اوایل پروژه درگیر هستند، فرشتگان جرات به پروژه های سرمایه گذاری زیادی وجود دارد، اما به طور کلی به عنوان کمک های مالی از و قابلیت های فردی برای محدود کردن یا تداخل با عوامل مختلف و نه می تواند انجام این کار، این است که انجام کارها در سهام خصوصی PE سرمایه است.

سرمایه گذاری فرشته کلمه از برادوی نیویورک، به ویژه سهم غنی به یارانه اقدام عمومی از اجرای اهمیت اجتماعی برای آن دسته از بازیگران آرمان گرا، این حامیان مالی مثل یک فرشته از آسمان، آنها را از دید بهتر را به واقعیت پس از آن، ایده این بود که یک سرمایه گذاری فرشته اولیه سرمایه گذاری در معرض خطر بالا، عملکرد بالا شرکت در حال ظهور است. بر این اساس، این سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری ثروتمند فرشته، فرشتگان کسب و کار، سرمایه گذار فرشته و یا سرمایه گذاران فرشته نامیده می شود. کسانی که به نام سرمایه فرشته برای سرمایه گذاری.

سرمایه فرشته به طور عمده از سه منبع:

1، پس از آن که کارآفرین.

2، سرشار از مفهوم سنتی.

3، بزرگ شرکت های با تکنولوژی بالا و یا مدیران ارشد چند ملیتی. علاوه بر این، بخش زیادی از توسعه اقتصادی کشور، سرمایه گذار فرشته دولت نیز نقش سرمایه گذاران فرشته بازی. در حال حاضر، معروف "فرشته" می باشد: Liuzhan ون، لی لینگ، خو شیائوپنگ، زو حداقل، دنگ فنگ، ژانگ Xingsheng، لیو Xiaosong، چین، لی ژن ژانگ، لیو فرد به اتهام جینگهویی، لی ژوئن، یانگ نینگ، شن پنگ، ژانگ Xiangning، ژو Hongyi، Xipei، ژو Manzi، ژنگ شوجون، باند گندم، یو ران آزاد، کای فو لی، خورشید Zhiwei، کای Wensheng، چن لی، و غیره بخشی از یک فلسفه سرمایه گذاری منحصر به فرد پس از 80 سرمایه گذاران فرشته، مانند سو یو دروغ Qingyang سرمایه گذاران فرشته، سرمایه گذاران فرشته یا عناصر هی وجود دارد.

1، بسیاری از سرمایه گذاران فرشته کارآفرینان خود، درک مشکلات مواجه کارآفرینان. سرمایه گذاران فرشته هستند که بهترین تامین مالی شی آغاز شده شرکت می باشد.

2، آنها لزوما میلیونرهای و یا افراد با درآمد بالا نیست. فرشته سرمایه گذاران ممکن است همسایه مردم، اعضای خانواده، دوستان، همکاران شرکت، تامین کنندگان و یا هر فرد مایل به سرمایه گذاری در شرکت می باشد.

3، سرمایه گذاران فرشته نه تنها می تواند پول را، بلکه شبکه ای از ارتباطات به ارمغان می آورد. اگر آنها مشهور است، اما همچنین افزایش اعتبار شرکت می باشد.

فرشته سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری مشارکتی، همچنین به عنوان سرمایه گذاری با ارزش افزوده شناخته شده است. پس از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران فرشته تمایل به طور فعال در تصمیم گیری و استراتژی های سرمایه گذاری طراحی استراتژیک شرکت های بزرگ درگیر، ارائه خدمات مشاوره برای شرکت ها نمونه کارها، شرکت به کمک نمونه کارها استخدام مدیران، کمک در روابط عمومی، کانال خروج طراحی و سازماندهی شرکت به عقب نشینی، و غیره. با این حال، سرمایه گذاران فرشته های مختلف برای نگرش مدیریت سرمایه گذاری. پس از سرمایه گذاری فرشته و فعال در مدیریت سرمایه گذاری درگیر، سرمایه گذاران فرشته و دیگران نیست.

1 چک فرشته - فقدان نسبی تجربه کسب و کار آنها صرفا تامین می شود، و مقدار کمتری از سرمایه گذاری، هر پروژه سرمایه گذاری در حدود 1-2.5 مربع دلار.

(2) ارزش افزوده فرشتگان - که با تجربه تر هستند و در بهره برداری از شرکت های سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری بزرگ، در حدود 5-25 ده هزار دلار است.

3 فرشتگان سوپر - آنها اغلب تجربه موفق از کارآفرینان، کسب و کارهای جدید ارائه پشتیبانی منحصر به فرد برای سرمایه گذاری در هر مورد نسبتا بزرگ، در بیش از 1 میلیون دلار است.

ارزش افزوده از نوع

سرمایه گذاران با تجربه تر فرشته، بسیاری از آنها بانکداران و سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بازنشسته شد. آنها را انتخاب پروژه در صنعت متمرکز نیست، بلکه تمرکز بر روی فرصت ها. آنها اعتقاد دارند که این فرصت را از صنعت اهمیت بیشتری برخوردار است. از آنجا که آنها ثروت از تجربه سرمایه گذاری و توانایی قوی برای شناسایی پروژه، به طوری که سرمایه گذاری تخصصی، اما متنوع است. در فرآیند سرمایه گذاری، آنها حاضر به کمک به این شرکت رشد می کند و برای این منظور خوشحال می شود می باشد. به عنوان یک سرمایه گذار، گفت: «فعالیت های جالب این است برای کمک به شرکت های جوان رشد می کنند، از آنجایی که این کار زندگی من انجام شده است." بنابراین، آنها به طور فعال در مدیریت شرکت نقش دارند. آنها یک شبکه قوی از همکاری سرمایه گذاران، می تواند در ترکیب به اهرم سرمایه گذاری. آنها در یک پروژه واحد سرمایه گذاری است به طور کلی بین -25000000 50،000 $ و مورد نیاز سرمایه گذاری در این پروژه و نزدیک به خانه.

بین آنها و این شرکت سرمایه گذاری شده بود، هر دو سرمایه گذاری سهام انجام می بدهی از نوع تامین مالی. چنین سرمایه گذاران فرشته به طور کلی به دنبال خروج در زمان مناسب، و کانال های خروجی به دست آورد و عمومی شرکت داد و ستد. این سرمایه گذاران همچنین می خواهم به انجام این کار به دنبال سرمایه گذاران که آنها می خواهند قبل از سرمایه گذاری های خود، این شرکت شده است یک سرمایه گذار عمده، سرمایه گذاران اصلی در این شرکت بسیار درک، قادر به ارائه کمک زیادی می باشد، و تا به سرمایه گذاری 100 بیش از 30 میلیون دلار است. با چنین سرمایه گذاران در جلو، و سپس سوار خود را، سرمایه گذاری نسبتا امن است.

چنین سرمایه گذاران فرشته سرمایه گذاری ضربه هر چیزی را در هر چیزی نیست، اما تنها چیزی که آنها برای سرمایه گذاری و اولویت برای محل پروژه می دانند. تصمیمات سرمایه گذاری تکیه به طور عمده در قضاوت و بررسی خود را دارند. بازگشت بالاتر در انتظارات سرمایه گذاری، نیاز تا 50٪. برای رسیدن به چنین بازگشت به بالا بر روی سرمایه گذاری، به طور کلی فقط در مراحل اولیه توسعه کسب و کار سرمایه گذاری. این سرمایه گذاران اغلب می خواهند سرمایه گذاران به کنترل از حقوق جمعی شرکت و مشارکت در مدیریت شرکت تا حدی. سرمایه گذاران تمایل به تشکیل یک هیئت مدیره با کنترل خارجی جمعی. هیئت مدیره متشکل از تعدادی از بازرگانان با تجربه، می تواند کمک به این شرکت موفق می شوند. این سرمایه گذاران اغلب سرمایه گذاران و کارآفرینان انجام داده اند. آنها می دانند که سختی ها، و در نتیجه کارآفرینان بسیار دلسوز است.

سرمایه گذاری سرمایه گذار فرشته شخصی مشترک

به اصطلاح مشترک المنافع، سرمایه گذاری است یک سازمان رسمی نیست، بلکه یک نوع شل کوتاه از همکاری سرمایه گذاری. دوره همکاری است به طور کلی 3-6 سال است. نیز وجود دارد یک شرکت سرمایه گذاری در نجاتی شریک میگردیم، برخی از پروژه ها به طور مستقل انجام شده است. میانگین حجم سرمایه گذاری بین $ 50،000 تا 500،000. برخورد پروژه های سرمایه گذاری بزرگ، آنها یک گروه بزرگی از سرمایه گذاران دعوت برای پیوستن به. سرمایه گذاران بیشتر در مورد سرمایه گذاری مرحله نگران هستند. به منظور تحقق در اسرع وقت، پس از یک دوره معینی از جوجه کشی، جوجه ریزی از حتی بدون یک کسب و کار را اداره کنند، فقط از تخم خارج یک خط تولید مناسب و معقول، این تولید از طریق انتقال پول، قادر به بهبود سرمایه گذاری نقدی قابل توجهی موفق است.

نوع سرمایه گذاری شریک

سرمایه گذاران و فرشته مانند همکاری و کار گروهی در سرمایه گذاری. آنها ایجاد یک تعداد مشترک بین روابط سرمایه گذار فرشته سرمایه گذار، و یا تلاش برای ایجاد شبکه ای از روابط. در این سیستم شبکه، یک نفر به عنوان هویت خریدار عمل پنهان شده است. در تیم سرمایه گذاری خود را، که اغلب سرمایه گذاران به جستجو بر اساس چنین منجر به سرمایه گذاران فرصت های سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری مشترک پیشنهاد به سرمایه گذاران. میزان سرمایه گذاری است به طور کلی بین 25 -100000000. سرمایه گذاران می خواهند به رئیس موقعیت خود را در شرکت سرمایه گذاری.

سرمایه گذاری در استارتاپ ها

سرمایه گذاری در استارتاپ ها

سرمایه گذاری در استارتاپ همواره یکی از موضوعاتی است که استارتاپ ها و کسب کارهای نوپا با آن مواجه هستند. استارتاپ ها معمولا پس از یک ایده ناب و درخشان شکل میگیرند. حقوق استارتاپ ها شامل موضوعاتی است که استارتاپ ها را برای رسیدن به ایده های ناب یاری میکند. یکی از مهم ترین بخش های حقوق استارتاپ ها موضوع سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا است.

راه اندازی استارتاپ ها و پیش برد کار در آنها و دستیابی استارتاپ ها به اهدافشان در هر مرحله به سرمایه نیاز دارد که غالباً سرمایه اولیه آنها بسیار محدود است و در ادامه نیاز به جذب سرمایه گذار در استارتاپ شکل میگیرد. اینکه بهترین روش سرمایه گذاری در استارتاپ چیست تاحدودی زیادی به موضوع و حوزه کاری استارتاپ و افراد شکل دهنده آن مربوط میشود.

قرارداد سرمایه گذاری از جمله توافق‌نامه سهام‌داران Shareholders Agreement یکی از مهم ترین ابزارها در تحقق هدف مزبور است.

راههای سرمایه سرمایه گذار فرشته سرمایه گذار فرشته گذاری در استارتاپ ها

  • تأمین مالی استارتاپ توسط هم‌بنیان‌گذاران که معادل انگلیسی آن Self-funding است. در این روش خود ایده پردازان و خود شروع کنندگان کسب و کار منابع مالی را تأمین میکنند که در نهایت منجر به سود بیشتر خودشان میشود و حتی برخی از آنها با نگه داشتن این سود در خود استارتاپ نوعی آینده نگری به خرج داده و امکان سرمایه پذیری استارتاپ در مقاطع بعدی را فراهم میکنند. بسیاری از کارآفرینان از این شیوه برای تحقق ایده های خود استفاده میکنند چرا که این روش به اشخاص کمک میکند ایده تجاری یا کسب و کار خود را بدون تحمل خطر یا هزینه بیرونی آزمایش کنند و مسیر تحقق آن را خودشان تنظیم کنند و به افرادی بیرون از کسانی که ایده های خام اولیه را قوام میدهند و آن را ساختارمند میکنند پاسخگو نباشند؛
  • تأمین مالی پروژه ها یا سرمایه گذاری در استارتاپ به شیوه سرمایه گذاری جمعی که معادل Crowdfunding است که با جمع آوری پول های کم از تعداد زیادی از افراد صورت میپذیرد و به عنوان تأمین سرمایه گسترده شناخته میشود و برای سرمایه پذیری های انداک معمولا توصیه نمیشود. سرمایه گذاری جمعی معمولا سازوکاری شبیه به این دارد که ابتدا یک شروع کننده، ایده خام را مطرح میکند و هیئت هم‌بنیان گذاران، ایده اصلی استارتاپ را شکل میدهند در صورتی که این هیئت برای تأمین اعتبار استارتاپ کافی نباشد فکر جذب سرمایه در استارتاپ شکل می گیرد و در صورت عدم تحقق روش های دیگر میتواند یکی از روش های مورد قبول باشد، در این حالت اگر اشخاصی که از ایده حمایت میکنند در دسترس هیئت هم‌بنیان‌گذاران نباشند آنها به اینترنت و شبکه های اجتماعی روی می آورند. آنچه مهم است این است که سرمایه گذار فرشته استارتاپ ها در این زمان باید حتما یک مشاور حقوقی در کنار خود داشته باشند تا حقوق مالکیت معنوی استارتاپ حفظ شود. شیوه سرمایه گذاری جمعی که در سازمانهای مردم نهاد وجود دارد همین گونه است و تا حدود زیادی این شیوه موجب پایداری بیشتری یک فعالیت میشود؛در بسیاری از استارتاپ ها برای سرمایه گذاری جمعی از ایده پیش فروش محصول استفاده میشود و کسانی که سرمایه گذاری میکنند بعدا میتوانند مشتریان خود محصول باشند. در این شیوه به دلیل جذب سرمایه های خرد در استارتاپ شاهد مشارکت فعالانه تر اجتماعی هستیم، معمولا گروههای دغدغه مندی که خودشان نمیتوانند به تنهایی یک پروژه یا محصول را آغاز یا تولید کنند از این شیوه برای به ثمر رسیدن فکرهایشان استفاده میکنند؛
  • سرمایه گذار فرشته یا angel investor/ funderکه به عنوان سرمایه گذار خصوصی نیز شناخته میشود و برای کسب و کارهای نوپا سرمایه تأمین میکند و با تأمین پشتوانه مالی آنها نقش مهمی در پیشبرد اهدافشان دارد. جذب سرمایه گذار فرشته تنها با توافق همه هم‌بنیان گذاران میسر است و چون بنیان گذاران در قبال رقیق شدن سهام شان، سرمایه بیرونی جذب میکنند نمیتوان هیچ یک را به این امر مجبور ساخت. سرمایه گذاران فرشته در ازای سرمایه ای که میآورند بخشی از سهام را تملک میکنند و بدین ترتیب کسانی که با فکرها و توانایی هایشان یک کسب و کار را راه انداخته اند با شخصی بیرون از دایره ایده خود شریک میشوند. پس از توافق سهام داران در خصوص جذب سرمایه سرمایه گذار فرشته گذار توافقنامه سهام داران بین آنها منعقد میشود. اغلب سرمایه گذاران فرشته در اداره کسب و کار نقشی ندارند و تنها از سود منتفع میشوند؛
  • خدمات شتاب دهنده ها یا Accelerators به استارتاپ ها در تأمین سرمایه؛ از طریق سازمان های شتاب دهنده یا تعدیل کننده سرمایه گذار به استارتاپ ها معرفی میشود . شتاب دهنده ها که غالباً از حمایت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها برخوردار هستند مشاوره های موثری به کسب و کارها ارائه میکنند و در زمینه های مختلف من جمله سرمایه گذاری راهی را پیش روی هم‌بنیان‌گذاران شکل میدهند. اگر شتاب دهنده ها تأمین کننده سرمایه استارتاپ ها باشند مثل سرمایه گذاران فرشته بخشی از سهام را تملک میکنند و داخل در شرکا میشوند. خدمات شتاب دهنده ها معمولاً پر بازده اما زمان بر است؛
  • سرمایه خطر پذیر یا Venture capital (VC) شکلی از تأمین مالی کسب‌وکارهای خصوصی و استارتاپ ها است که در آن سرمایه‌گذاران حرفه ای در شرکت های نوپا یا کسب و کارهای تازه کار که امید رشد بالا به آن ها وجود دارد سرمایه گذاری میکنند و کارآفرینان و استارتاپ ها در مسیری که برای جذب سرمایه گذار طی میکنند علی رغم اینکه به دلیل ناشناخته بودن از اطمینان بازدهی کافی برخوردار نیستند میتوانند منابع سرمایه گذار فرشته مالی مورد نیاز خود را کسب نمایند. برخی سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری روی کسب و کار در واقع روی ایده ها یا اشخاص پشت ایده ها سرمایه گذاری میکند یعنی خوشنام بودن و اعتبار آنها باعث میشود علی رغم سرمایه گذار فرشته غیرقابل اطمینان بودن، احتمال ترقی و پیشرفت را احساس و به سرمایه گذاری مبادرت کنند. آنچه برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا حائز اهمیت است موضوع اشتراک منافع با سرمایه گذاران است. آنها باید قبل از درخواست و پذیرش سرمایه به خوبی اهداف و منافع را برای سرمایه گذاران شفاف کنند تا هویت کاریشان آسیب نبیند؛
  • مشارکت یا Partnership در برخی مواقع جذب سرمایه بیرونی برای رشد استارتاپ یا کسب و کار کافی نیست و به دلایلی مثل تخصص و تجربه نیروی انسانی که جزو سرمایه های مهم تر هم محسوب میشود دو یا چند شرکت با هم ادغام شده یا اینکه با هم در یک پروژه یا به صورت کلی شریک شوند. مشارکت کسب و کارهای نوپا روند رشد آنها را با سرعت غیرقابل وصفی مواجه میسازد.

موسسه حقوقی بیان امروز به عنوان بهترین موسسه حقوقی در ایران که خود شرکت دانش بنیان محسوب میشود، آمادگی خود را برای ارائه خدمات مشاوره کسب و کار و مشاوره حقوقی به استارتاپ ها در جهت جذب سرمایه گذار و اسپانسرو تنظیم و بررسی قرارداد سرمایه گذاری از جمله توافق‌نامه سهام‌داران Shareholders Agreement اعلام می دارد.

وبلاگ

دومین رویداد اختصاصی سرمایه گذاران کارن کراد | I-MEET

دومین دوره از رویداد I-Meet کارن‌کراد با حضور سرمایه‌گذاران و انجمن های سنتی مطرح کشور روز چهارشنبه 1 اسفند ماه ۱۳۹۷ در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران برگزار شد. در این رویداد که با هدف سرمایه‌گذاری، شبکه‌سازی سرمایه‌گذاران و آشنایی هر چه بهتر آن‌ها با برنامه‌های سرمایه‌گذاری کارن‌کراد طراحی شده، نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌های صنعتی و سرمایه گذاران فرشته حضور داشتند.

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش چهارم)

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش چهارم)

گاهی در کنار سرمایه‌گذاری، استارتاپ‌ها به واسطه تجربه و تخصص سرمایه‌گذاران فرشته‌ای که عضوی از سهامداران آن شرکت هستند پیشرفت قابل توجهی خواهند داشت. این به انتخاب شما (سرمایه‌گذار فرشته) بستگی دارد که تمایل دارید غیر از سرمایه‌ای که در اختیار استارتاپ می‌گذارید با آنها به عنوان عضوی از شرکتشان همکاری‌های متنوع دیگری نیز داشته باشید یا خیر.

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش سوم)

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش سوم)

ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها در مراحل اولیه کمی دشوار است، همچنین روند و استاندارد دقیق و مشخصی ندارد. شما به عنوان سرمایه‌گذار فرشته می‌بایست انواع روش‌های ارزش‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها را بدانید و متناسب با نوع و شرایط آن استارتاپ، موارد مشخصی را بررسی و اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش دوم)

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش دوم)

مفهوم رقیق شدن (Dilution) در سرمایه‌گذاری امری طبیعی اما مهم است. شاید در نگاه اول کم شدن درصد سهام سرمایه‌گذاران از شرکت‌ها امری ناخوشایند بنظر برسد اما در صورت رشد آن استارتاپ، سهام اندک نیز به سهامی بسیار ارزشمندتر از سهام اولیه تبدیل می‌شود.

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش اول)

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (ساز و کار، بخش اول)

سرمایه‌گذاران فرشته معمولاً به صورت گروهی بر روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر از یک سو ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و و از سوی دیگر تامین مالی خرد باعث موفق‌تر بودن آن سرمایه‌گذاری می‌شود.

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (مقدمه)

رمز و رازهای سرمایه‌گذاری فرشته، پاول گراهام (مقدمه)

یکی از بزرگترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران نحوه ورود به بازار سرمایه‌گذاری ریسک پذیر بر روی استارتاپ‌هاست. در این میان سرمایه‌گذاران فرشته، با موارد جدید و ادبیات خاصی مواجه می‌شوند. ما در چند مطلب آینده، رمز و رازهای مهم سرمایه‌گذاری فرشته را که برای سرمایه‌گذاری به داشتن دانش آنها نیاز دارید با شما به اشتراک می‌گذاریم.

رویداد اختصاصی سرمایه‌گذاران کارن کراد | I-MEET

رویداد اختصاصی سرمایه‌گذاران کارن کراد | I-MEET

اولین دوره از رویداد I-MEET کارن‌کراد با حضور سرمایه‌گذاران مطرح و فعال زیست‌بوم کسب‌و‌کارهای نوپا دوشنبه 15 مرداد ماه 1397 در دانشکده برق دانشگاه تهران برگزار شد. در این رویداد که با هدف سرمایه‌گذاری، شبکه‌سازی سرمایه‌گذاران و آشنایی هرچه بیشتر آن‌ها با برنامه‌های سرمایه‌گذاری کارن‌کراد طراحی شده است، تمامی سرمایه‌گذاران فعال در این پلتفرم، مدیران شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه ایرانی، سرمایه‌گذاران فرشته و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی حضور داشتند.

بایگانی برچسب: سرمایه گذاران فرشته

شاخص کلیدی عملکرد

چه موقع تشخیص می‌دهید یکی از فعالیت‌های تعریف شده در شرکت به ثمر نشسته؟ چه موقع می‌توانید با یقین اعلام کنید به اهداف مورد نظر شش ماه یا یک ساله رسیده‌اید؟ شما می‌توانید تمامی پاسخ‌ها لازم را در شاخص‌های کلیدی عملکرد(KPI) تعریف شده برای شرکت پیدا کنید. شاخص‌های کلیدی عملکرد اهداف شرکت را به مقادیر […]

چرخه عمر سرمایه گذاری یک استارت اپ

چه موقع و کجا دنبال سرمایه‌گذار باشیم؟

یکی از سوالاتی که زیاد از من پرسیده میشه در مورد اینکه چطور ما می‌تونیم سرمایه جذب کنیم؟ یا اینکه چند درصد سهام در ازای چقدر پول باید بدیم؟ از کجا می‌تونیم سرمایه گذار پیدا کنیم؟ برای همین موضوع تصمیم گرفتم در مورد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در دنیایی استارات‌آپ‌ها اطلاعاتی رو با شما عزیزان در […]

منابع تامبن سرمابه

منابع تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌‌ها در ایران

وقتی که در گوگل جستجو می‌کنید و به دنبال مطلبی در مورد منابع تامین سرمایه(مالی) برای راه‌اندازی استارت‌آپ خودتان هستید با کلی مطالب مرتبط به VCو سایر منابع روبرو می‌شوید. اغلب این مطالب ترجمه شده و تا حدودی ناسازگار با وضعیت جامعه و اکوسیستم استارت‌آپی ایران است ( به خصوص در شهرهای کوچک). به همین […]

سرمایه گذاران فرشته (Angel Investors) چه کسانی هستند ؟

سرمایه گذاران فرشته (Angel Investors)

سرمایه گذاران فرشته افراد یا گروه‌های ثروتمندی هستند که استارتاپ‌های جوان و نوظهور را تأمین مالی می‌کنند، اکثرا این حمایت به صورت خرید سهام استارت آپ انجام می‌شود. این سرمایه گذاران با جیب‌های پر پولشان می‌توانند به تأسیس شرکت جدید کمک کنند، یا می‌توانند به رشد یک تجارت تازه تأسیس کمک کنند. در ادامه شما را با سرمایه گذاران فرشته آشنا می‌کنیم.

سرمایه گذاران فرشته چه کسانی هستند ؟

سرمایه گذاران فرشته کسانی هستند ؟

سرمایه گذاران فرشته با ثروت زیاد و تمایل خود به سرمایه گذاری در مشاغل نوپا تعریف می‌شوند. این فرشتگان مشاغل جدید را به خطر می‌اندازند زیرا می‌خواهند سود بالایی از سرمایه خود بدست آورند، بنابراین به رشد آهسته و مداوم قانع نخواهند شد. آن‌ها می‌خواهند رشد هیجانی و سرعتی در سهام خود را مشاهده کنند.

البته هزاران تعریف می‌توانید از آن‌ها پیدا کنید، زیرا تمامی افراد اینقدر حریص نیستند و نمی‌توان همه را به یک دید نگاه کرد.

برخی از فرشتگان عضوی از گروه‌های سرمایه گذاری فرشته هستند در حالی که برخی دیگر به تنهایی کار می‌کنند. بعضی از فرشتگان در مورد سرمایه گذاری در شرکت‌های خصوصی کاملاً آگاهی دارند و برخی دیگر این طور نیستند. برخی از فرشتگان فقط نمی‌خواهند در یک شرکت سرمایه گذاری کنند، آن‌ها می‌خواهند به شدت درگیر کار‌های روزمره باشند و لذت ببرند. دیگران به غیر از تماشای رشد سرمایه گذاری‌هایشان، نمی‌خواهند نقشی در شرکت ایفا کنند.

سرمایه گذاران فرشته ممکن است توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به عنوان سرمایه گذاران معتبر تعیین شوند. SEC سرمایه گذاران معتبر را به عنوان سرمایه گذاران دارای اعتبار سالانه حداقل ۲۰۰۰۰۰ دلار یا ارزش خالص ۱ میلیون دلار (بدون احتساب ارزش محل اقامت اولیه) تعریف می‌کند.

مرتبطموضوعات

معرفی 10 سایت مقرون به صرفه برای چاپ آنلاین عکس های دیجیتال

معنی نام سامسونگ چیست؟

6 راه کسب درآمد از یوتیوب (به جز استفاده از خدمات تبلیغات یوتیوب)

موفق‌ترین زنان ایرانی؛ از حوزه علم و فناوری تا هنر و رسانه و تجارت

معرفی لوازم جانبی کاربردی میز رایانه

آیا کارفرمایان برای آموزش آنلاین کارمندان ارزش قائل هستند؟

بودجه Angel چگونه کار می‌کند؟ از کجا نشات می‌گیرد؟

سرمایه گذاران فرشته

وقتی یک سرمایه گذار فرشته مشاغل مورد علاقه خود را پیدا می‌کند که دوست دارد در آن‌ها سرمایه گذاری کند، آنها شروع به مذاکره می‌کنند که چه مقدار پول سرمایه گذاری می‌شود و چه مقدار از سهام کسب و کار توسط آن‌ها خریداری بشود.

سرمایه گذاری فرشته یک شاخه پر ریسک و خطرناک در میان سایر سرمایه گذاری‌ها است و به همین ترتیب، به طور معمول بخش نسبتاً کمی از کل سرمایه گذاری یک سرمایه گذار فرشته را نشان می‌دهد. اگر سبد سرمایه گذاری یک سرمایه گذار فرشته بالغ بر ۱ میلیون دلار باشد ممکن است فقط ۱۰۰۰۰۰ دلار برای سرمایه گذاری فرشته هزینه کنند.

بیشتر سرمایه گذاران فرشته قبل از سرمایه گذاری با دقت فکر می‌کنند. آن‌ها مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهند و از مشاغل برنامه‌های دقیق و فشرده تجاری را طلب می‌‌‌کنند. آن‌ها نیازمند تضمین موفقیت هستند. آن‌ها یک تجزیه و تحلیل رقابتی برای آشنایی با صنعت انجام می‌دهند. قبل از اینکه دفترچه چک را بیرون بیاورند، جلسات متعدد و ساعات طولانی را به بررسی و محاسبه اختصاص بدهند.

یافتن سرمایه گذاران فرشته

سرمایه گذاران فرشته چه کسانی هستند

مشاغل متقاضی سرمایه گذاران فرشته می‌توانند جستجوی خود را به صورت حضوری یا آنلاین آغاز کنند. با پرداخت هزینه‌ای، خدمات آنلاین مانند Gust پیشنهاد می‌دهند تا مشاغل نوپا را با سرمایه گذاران بالقوه آشنا کند. همچنین می‌توانید با وکلا محلی، حساب داران و شعب بانک یا حتی ثروتمندان که می‌شناسید تماس بگیرید تا ببینید آیا آن‌ها از سرمایه گذاران فرشته‌ای در منطقه اطلاع دارند یا خیر یا حاضر هستند در کسب و کار شما سهیم بشوند. حتی می‌توانید شخصاً با یک سرمایه گذار ملاقات کنید، برای این افراد ایمیل ارسال کنید، شاید درخواست ملاقات شما را پذیرفتند.

چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تأمین بودجه از سرمایه گذاران فرشته فرایند دشواری است و احتمال بسیار کمی دارد آن‌ها حاضر بشوند پول در اختیار شما بگذارند. با این حال حتی اگر یک سرمایه گذار فرشته‌ای هم نداشته باشید، ممکن است تماس‌های ارزشمندی برقرار کنید یا مشاوره‌های عقلانی دریافت کنید. ممکن است یک سرمایه گذار از برنامه کاری فعلی شما خوشش نیامده باشد، اما شاید بتوانید طی چند سال با ایده جدیدی با او همکاری کنید. شما باید به جای اینکه رد شدن شما توسط سرمایه گذار را لحظه پایان تجارت تان بدانید، نباید ناامید بشوید و هر جمله را فرصتی برای یادگیری و کسب تجربه ببینید.

سرمایه گذاران فرشته در مقابل سرمایه گذاران خطر پذیر Venture Capitalist

سرمایه گذاران فرشته چه کسانی هستند ؟

  • سرمایه گذاران فرشته: معمولا به صورت شخصی سرمایه گذاری می‌کند.
  • سرمایه گذار خطر پذیر: به عنوان کارمند یک شرکت یا بنگاه سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می‌کند.
  • سرمایه گذاری فرشته: با پول خودش از شما حمایت می‌کند‌.
  • سرمایه گذار خطر پذیر: از پول مشتریان (کسانی که پول خود را در اختیار این شرکت قرار دادند) برای سرمایه گذاری استفاده می‌کند‌.

سرمایه گذاران شباهت‌هایی با سرمایه گذاران خطر پذیر دارند. آن‌ها هر دو در کسب و کار‌های جدید سرمایه گذاری می‌کنند. آن‌ها هر دو به دنبال شرکت‌هایی با پتانسیل رشد سریع هستند و آن‌ها می‌خواهند سرمایه گذاری‌های قابل توجهی که کردند با رشد قابل توجهی روبرو بشوند.

با این حال، بر خلاف سرمایه گذاران فرشته، سرمایه گذاران خطر پذیر به صورت جداگانه عمل نمی‌کنند. سرمایه گذاران فرشته ممکن است گاهی اوقات پول خود را با هم جمع کنند و به عنوان یک گروه تصمیم گیری کنند، اما در سرمایه گذاران خطر پذیر معمولا کارکنان این شرکت سرمایه گذاری می‌کنند. کارکنان شرکت از پول مشتریان برای پیدا کردن فرصت‌های سرمایه گذاری استفاده می‌کنند. شرکت‌های سرمایه گذاری می‌توانند مبالغ بسیار زیادی سرمایه سرمایه گذار فرشته گذاری کنند و میزان این پول می‌تواند غیر قابل مقایسه با فرشتگان باشد.

حال که با سرمایه گذاران فرشته آشنا شدید، می‌توانید از دیگر مقالات سایت اول نیوز مانند: عوامل عدم موفقیت شما در کسب و کار کدام است؟ دیدن کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.