معرفی بورس‌های چهارگانه


طراحی ظاهری رنو داستر ۲۰۱۷

مركز مشاوره آويژه

معرفي و ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور

رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور نيز اين دانشگاه هر دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته تيس ميشود . رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور هدف تربيت افراد ماهر نهاد هاي مربوط به بورس ، كارگزاري ، كانونها و نهاد هاي مالي زار سرمايه ارائه شده است . رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور يك فارغ التحصيل يد علوم مربوط به : برنامه ريزي و هدايت و انجام كار ، تجزيه و تحليل رخداد ها ، پيش بيني روند شاخص قيمت ، برقراري ارتط موثر محيط كاري و مثل اينها را فراگرفته شد .

بيشتر بخوانيد: كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور دو ر هر سال انجام ميشود . متقاضيان براي ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور مهرماه يد مرداد ماه اقدام كنند . براي ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور بهمن ماه مهلت ثبت نام دي ماه ميشد . ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور بوده و فقط ارائه مدارك منج سايت اين دانشگاه و سايت سازمان سنجش امكان پذير است . رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور زير مجموعه بخش مديريت اين دانشگاه است .

شرايط ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور فقط دارا بودن مك ديپلم است . البته مهم است بدانيد يكي از شرايط ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور مقطع كارشناسي ناپيوسته مك كارداني مرتبط همين رشته ميشد . از مهمترين شرايط ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور همانطور كه از آن مطلع هستيد پرداخت شهريه مقرر اين دانشگاه است . براي اطلاع از ساير شرايط ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور ميتوانيد به نزديك ترين واحد دانشگاهي محل زندگي خود مراجعه كنيد .

شهريه رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور هر ساله ده الي پانزده صد افزايش ميابد اما همانطوركه ميدانيد شهريه رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور نسبت به همين رشته ديگر دانشگاه هاي غيردولتي بسيار كمتر است . شهريه رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور هر ترم توجه به تعداد واحدهاي برداشته شده توسط دانشجو متغير است و شهريه ثابت هم كه هر سال براي يك ورودي خاص پايان تحصيلات تغييري نميكند . براي اطلاع از شهريه رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور ميتوانيد به دانشگاه مراجعه كرده يا مركز مشاوره تحصيلي آويژه .

رشته امور بورس دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته امور بورس دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور هرساله دو نيمترم مهرماه و بهمن ماه دانشجو جذب ميكند . اين دانشگاه هدف تربيت دانشجويان علاقمند به اقتصاد و مديريت و بورس رشته امور بورس دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور جذب دانشجو ميكند . رشته امور بورس دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور است و تنها پرداخت شهريه و دارا بودن مدارك منج سايت دانشگاه جامع علمي كاربردي امكان پذير است . رشته امور بورس دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور از مهمترين زيرمجموعه هاي بخش مديريت اين دانشگاه است .

نكات مهمي كه داوطلن رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور يد بدانند

رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور مقطع كارشناسي ارشد شامل گرايشهاي ديگري نيز هست اما سالهاست كه دانشگاه علمي كاربردي مقطع كارشناسي ارشد دانشجو ثبت نام نميكند و تنها مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته متقاضي ميپذيرد . شما عزيزان براي اطلاعات بيشتراز رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور و همچنين ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ، انتخاب رشته كنكور ، و هرگونه مشاوره تحصيلي و راهنمايي ميتوانيد مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس گرفته و همچنين بيشتر رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور و جزئيات مهم اين رشته تحصيلي دانشگاه علمي كاربردي آشنا شويد .

روش پذيرش دانشجو رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي

روش پذيرش دانشجو رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

مدارك لازم براي ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

مدارك لازم براي ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: رشته عكاسي دانشگاه علمي كاربردي

راهنماي انتخاب رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته امور بورس دانشجو مي پذيرد؟

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته امور بورس علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته امور بورس دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته امور بورس علمي كاربردي بدون كنكور

معرفی و بررسی مشخصات خودروری رنو داستر ۲۰۱۷

معرفی و بررسی مشخصات خودروری رنو داستر ۲۰۱۷

رنو داستر در فیس لیفت اولیه خود موفق به کسب ۳ ستاره ایمنی از موسسه معتبر Euro Ncap شده، اما رنو داستر ۲۰۱۷ در بحث ایمنی تاییدیه ارتقا چهارگانه را از مرکز تست تصادف و جاده ای اروپا دریافت کرد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخواهید یک شاسی بلند با قیمت هاچبک های دیگر سازندگان ارائه کنید، راهی کاملا جدید بود که سایر سازندگان حتی فکر چنین کاری را هم در سر نداشتند. این نوآوری به طراحی انجامید بطوریکه ظاهر خودروی داستر آنقدر جدید بود که خودرویی دیگر در بازار به این صورت نبود. با اینکه قیمت این خودرو خوب بود اما از زیبایی ظاهری اش هم نزده بودند. چراغ عقبهای مستطیل شکل، شیشه عقب پنج ضلعی و انحناهای زیبای رینگ چرخ برخی از عناصری هستند که ظاهر خودروی داستر را به یک شاسی بلند بی همتا تبدیل می کنند.

تصویر

طراحی ظاهری رنو داستر ۲۰۱۷

رنو داستر ۲۰۱۷

شاید چند ماه قبل بود که، به طور رسمی رنو داستر دو دیفرانسیل در ایران شروع به عرضه کرد، خودرویی که وقتی از لحاظ ظاهری آن را با داستر های قبلی مورد مقایسه قرار می دهیم تغییرات زیادی را در آن ها شاهد نیستیم، رنو داستر ۲۰۱۷ بر روی پلتفرم X90 ساخته شده است و به این ترتیب خودرویی است با قابلیت های فنی مناسب و البته دوام بالا و هزینه نگهداری پایین.

خیلی از شاسی بلند های جدید، دیگر مانند قبل خاصیت آفرودی ندارند.

همان طور که اطلاع دارید در بیشتر کشورهای جهان بازار شاسی بلند ها داغ است و خودروسازان هم که به دنبال سود بیشتر هستند برای همین با شناخت سلیقه ی مردم روی به ساخت خودروهای دلخواه آنها رو می آورند، اما جالب است بدانید که عده ای از دوستداران آفرود از این امر که چرا خودرو های شاسی بلند جدید قابلیت زیاد یک خودروی آفرودی را ندارد گله مندند، و همواره از این روند ابراز ناراحتی می کنند و شاید پاسخ آن ها این باشد که بسیاری از مشتریان جدید و فراوان شاسی بلند ها بیشتر از آن که به خاصیت آفرودی شاسی بلندها توجه و علاقه نشان دهند، به بزرگی و جاداری آن علاقمند هستند لذا این نوع علاقه سبب شده تا شاهد ظهور چنین شاسی بلندهایی باشیم.

آیا رنو معرفی بورس‌های چهارگانه داستر ۲۰۱۷ هم یک شاسی بلند با قابلیت آفرودی است؟

بله، این شاسی بلند فرانسوی جز معدود شاسی بلند های جدید بازار ایران است که در کنار قابلیت های آفرودی خود، دارای ویژگی های مناسب یک خودروی شهری هم است، بی شک شما همراه عزیز و دوست داشتنی اول خودرو با مطالعه این مقاله به این مطلب پی خواهید برد.

مشخصات فنی رنو داستر ۲۰۱۷

شاید بیشترین تغییرات رنو داستر در فیس لیفت ۲۰۱۷ خود در بخش فنی باشد، چرا که رنو داستر ۲۰۱۷ در زیر کاپوت هایش، موتور دو لیتری چهار سیلندر DOHC جا خوش کرده است که ۱۳۵ اسب بخار قدرت را با گشتاور ۱۹۵ نیوتون متر تولید می کند، (حالا برای تفهیم باید بگم که میتسوبیشی ASX که ۱۶۶ میلیون حدود قیمتش است ۱۴۷ اسب بخار قدرت دارد ) لذا با توجه به اینکه موتور داستر گشتاوری است و کشش بالایی را به خودرو می دهد، شاهد آن هستیم که با سیستم دو دیفرانسیل خودرو هماهنگی بسیار خوبی را خلق می کند، هماهنگی که به راننده و سرنشینانش حس خوبی را می دهد، همچنین گیربکس چهار دنده اتوماتیک این خودرو به سیستم تیپ ترونیک و شروع حرکت در حالت برفی مجهز است، قدرت خودرو توسط این گیربکس به چهار چرخ داستر منتقل می شود. ولی داستر دو دیفرانسیل قابلیتی دارد که شاید در هر خودرو کراس اووری دیده نشود. اگر راحت بخواهیم بگوییم، در رده قیمتی کمتر ۲۵۰ میلیون تومان تنها چهار خودرو این ویژگی را دارند.

دو دیفرانسیل چه انتخاب هایی را به راننده می دهد؟

رنو داستر ۲۰۱۷ دو دیفرانسیل در قسمت انتقال قدرت به چرخ ها، انتخاب هایی را به راننده می دهد، شما می توانید از طریق پیچ تنظیمات دیفرانسیل، قدرت را به چرخ های جلو، چهار چرخ به صورت اتوماتیک و چهار چرخ به صورت ثابت و هماهنگ منتقل کنید، همچنین در حالت تک دیفرانسیل جلو شما استهلاک کمتری را در دراز مدت شاهد خواهید بود، همین امر منجر می شود که مصرف سوخت خودرو تا حدی کم شود، در حالت اتوماتیک، کامپیوتر خودرو با توجه به کشش و نوع رانندگی قدرت را به صورت اتوماتیک بین چرخ های جلو و عقب تقسیم می کند و باعث شود که ضرایب آن به خوبی تغییر کند، همین موضوع در این حالت باعث می شود که، پایداری بیشتری در رنو داستر ۲۰۱۷ ایجاد شود، در حالت چهار چرخ ثابت یا به اصطلاح چهار چرخ قفل، قدرت با ضریب ثابت به چرخ ها منتقل می شود و از هرزگردی هر چرخ جلوگیری می شود. این ویژگی باعث می شود تا داستر به عنوان تنها کراس اوور کاربردی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان در ایران شناخته شود.

امکانات رفاهی رنو داستر ۲۰۱۷

بی شک هرکس که تحقیقاتی در قبل بر روی رنو داستر داشته و یا حتی فیس لیفت قبلی رنو داستر را سوار شده است از امکانات رفاهی آن گلایه خواهد کرد و به شما خواهد گفت که امکانات رنو معرفی بورس‌های چهارگانه داستر در شیشه و آینه های جانبی برقی خلاصه می شود، کافی است یک بار رنو داستر فاز۲ را از نزدیک ببینید تا متوجه تغییرات آن نسبت به قبل شوید. رنو داستر ۲۰۱۷ دو دیفرانسیل و تک دیفرانسیل فاز دو، از نظر ظاهری تغییر چندانی را بر خود ندیده است، ولی در بخش داخلی تغییرات خوب و چشمگیری را بر خود می بیند، در زیر امکانات ویژه این خودرو قابل مشاهده است:

 1. کیسه ایمنی هوا راننده و سرنشین جلو
 2. دستگیره داخلی درب ها روکش کرومی
 3. آیینه های بغل برقی
 4. فرمان هیدرولیک، بشکن، تلسکوپی
 5. شیشه برقی با محافظ
 6. ریموت کنترل
 7. کروز کنترل
 8. صفحه نمایش دمای بیرون
 9. چراغ مه شکن جلو
 10. سنسور عقب – دو دیفرانسیل با قابلیت تنظیم اتومات توسط راننده – ترمز جلو دیسکی خنک شونده و ترمز عقب کاسه ای

تصویر

طراحی ظاهری رنو داستر ۲۰۱۷

ایمنی داستر ۲۰۱۷

رنو داستر در فیس لیفت اولیه خود موفق به کسب ۳ ستاره ایمنی از موسسه معتبر Euro Ncap شده، اما رنو داستر ۲۰۱۷ در بحث ایمنی تاییدیه ارتقا چهارگانه را از مرکز تست تصادف و جاده ای اروپا دریافت کرد. درباره امکانات ایمنی باید گفت که در نسخه دو دیفرانسیل با:

 • دو کیسه هوا عرضه می شود.
 • ترمزهای این خودرو به سامانه ABS و EBD مجهز است.
 • سیستم کنترل پایداری ESP و کنترل هرزگردی روی آن نصب است.

با توجه به سختگیری های Euro Ncap و سابقه های داستر می توان فهمید که این خودرو نسبت به رقبای هم قیمت خود با توجه به شاسی و بدنه قوی، خودرویی ایمن به حساب می آید.

طراحی ظاهری رنو داستر ۲۰۱۷

شاید به اعتقاد خیلی ها داستر در بخش ظاهری چنگی به دل نمی زند، اما به هر حال در بخش ظاهری رنو داستر ۲۰۱۷ در این بخش ها دچار بازنگری و تغییر شده است:

 1. رینگ ها
 2. جلو پنچره و نوع کاسه چراغ جلو

تصویر

طراحی ظاهری رنو داستر ۲۰۱۷

طراحی داخلی رنو داستر ۲۰۱۷

بی شک یکی از قسمت هایی که در فیس لیفت ۲۰۱۷ داستر توسط کمپانی رنو فرانسه دچار بازنگری و تغییر زیاد گردیده بخش داخلی یا همان کابین این کراس اوور است، چرا که وقتی درب داستر را باز می کنید و وارد کابین آن می شوید، شاهد تغییرات زیر می باشید:

 • طرح داشبورد
 • رودری ها
 • نمایشگر کیلومتر و غربیلک فرمان

تصویر

طراحی داخلی رنو داستر ۲۰۱۷

این تغییرات با سادگی همیشگی داستر همراه است، ولی نوع جدیدی از سادگی را بیان می کند. داشبورد دو رنگ و رودری های جدید ارگونومی بهتری را به کابین داستر داده است و جایگیری دکمه ها در محل بهتری انجام شده است.

ابعاد و حجم صندوق عقب رنو داستر ۲۰۱۷

این خودرو که دارای وزن ۱۳۵۹ کیلوگرم است در زمانی که صندلی هایش پا بر جاست، ۴۰۸ لیتر صندوق عقبش حجم دارد، و وقتی که صندلی هایش خوابیده دارای حجم ۱۶۳۶ لیتر، است.

رقبا رنو داستر ۲۰۱۷

درباره ی رقبای رنو داستر باید از سانگ یانگ تیوولی و رنو کپچر نام برد که با بررسی دقیق متوجه برتری این دو رقیب نسبت به رنو داستر خواهید شد به همین علت ما به مقایسه رنو کپچر و رنو داستر پرداختیم.

مقایسه رنو کپجر RENAULT Capture و رنو داستر renault duster

یکی به وسیله ی شرکت ایرانی ایران خودرو و یکی به وسیله ی نماینده رسمی رنو در ایران عرضه می شوند، لذا درباره ی تفاوت هایشان باید گفت که :

معرفی بورس‌های چهارگانه

OpenAccess Hamtajoo

معرفي نشريه

در جهان تفکر از بدو تمدن بشری بر روی زمین تا کنون دوگانهای فکری متعددی فکر اندیشمندان قرون مختلف را بخود مشغول نموده است. دو گانهایی نظیر:

آرمان گرایی یا عملگرایی- آرمان گرایی واقع بینانه، توسعه عدالت- پیشرفت عدالت بنیان، توسعه درونزا- جهانی شدن پیشرفت درون زا و بیرون نگر اصول گرایی یا تحول خواهی- اصولگرای تحول خواه ، نظری یا عملی- نظریه راهنمای عمل، دولت یا بازار یا جامعه مدنی حاکمیت با مشارکت مردم و بنگاههای خصوصی، اسلام متحجر و فرشییا اسلام آمریکایی – اسلام ناب محمدی(ص) ، دنیا و آخرت – دنیا مزرعه آخرت

یکی از این دوگانهای اساسی که پایه جمهوری معرفی بورس‌های چهارگانه اسلامی ایران را شکل میدهد. مفاهیم، اسلام و مردم سااری است. در غرب دخالت دین را در امر حکومت منتفی داشته و حداکثر حیطه نوذ دین در زندگی مردم را در عرصه شخصی مفروض گرفته و مردم سالاری را مترادف با دموکراسی و حکومت مردمی اعلام نموده اند گرچه در عمل حکومت کارتلها و تراستهای یک درصدی بر مردم نه تنها یک کشور بلکه اکثریت بر جهانیان عملی نموده اند ولی در کشور ما با آرای بیش از 98% واجدین شرایط رای دادن مردم شکل حکوکت را جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند که تعبیر دیگری از مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی با اصطلاح جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی رهبران جامعه اسلامی درصدد حل دوگانگی بین دو مفهوم بنیادی دین (اسلام) و مردم سالاری (ملت) برآمده اند و حکومت قانون (اسلام)را با مشارکت مردم (انتخابات) طراحی و در ساختار نظان اسلامی تعبیع نموده اند اکنون که بیش از سی و هفت سال از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران میگذرد و زمان آن رسیده است که الزامات بکارگیری این مفهوم ترکیبی را بدین شرح طرح نمائیم.

1. قوانین در جمهوری اسلامی توسط نمایندگان منخب مردم بتصویب میرسد و توسط شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ممیزی میشود آیا وقت ان رسیده است که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سازوکاری را اتخاذ نمایند تا پیش نویس قوانین من بعد با رویکرد اسلامی و در نظر گرفتن مقتضیات ایرانی توسط کار پروههایی متشکل از فقها و اسلام شناسان و حقوق دانان و وکلای سابق مجلس، وزرا و استانداران سابق، اساتید حوزه و دانشگاه در عرصه های مورد نظر برای قانون گذاری طی یک برنامه های تنظیم شود و پس از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، مراتب رسمیت بخشی آن طی شود.بدیهی است برای استفاده از تجارب موفق دنیا که مغایرتی با مبانی و اصول ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) نداشته باشد و نیز میتوان از تجارب سفراء، رایزنان فرهنگی و ابستگان نظامی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ادوار گذشته علاوه بر اساتید حوزه دانشگاه تحصیل کرده و یا دارای سابقه زندگی در خارج از کشور میتوان بهره گرفت و در تیم معرفی بورس‌های چهارگانه تهیه کننده پیش نویس قوانین از وجود آنها بهره گرفت.

2. سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از قانون اساسی از جمله با اهمیت ترین پیش نیاز ها برای تقیح قوانین و اعمال حکومت قانون و برنامه ها بر اساس اسلام برای پاسخگویی به نیازهای دوران (زمانه) میتوان تلقی نموده و در حال حاضر عمدتا ترسیم وضعیت آرمانی جامعه است و در مواردی واقعیات موجود جامعه از جمله مسایل متن زندگی مردم را آنگونه که شایسته مردم سالاری است. و انتظار تودهها است، ممکن است مستقیما برآورده نکرده باشد. پیشنهاد میشود که سیاستها موضوعی علاوه بر ترسیم وضعیت آرمانی مطلوب جامعه مطابق با مر اسلام ناب محمدی(ص) از رویکرد آرمانگری واقع بینانه بیشتر پیروی کرده و باید ها و نبایدهای لازم برای اعمال حاکمیت در حوزه تخصصی ذیربط را با در نظر گرفتن چالشها و مشکلات و مسایل حال و آینده جامعه بیش از پیش مد نظر قرار داده و رویکرد سیاستگذاری کنونی با صلاحدید مقام معظم رهبری ترمیم گردد.

3. مشارکت مردم در امور ساسی از طریق رفراندوم جمهوری اسلامی ، رفراندوم قانون اساسی و بازنگری در آن انتخاب خبرگان رهبری انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورایهای شهر و روستا در حال حاضر با رویکرد مردم سالاری دینی بنحوی خوبی قانون اساسی و قوانین موضوعه طراحی و بطور متوسط سالیانه یکبار مردم در انتخابات سراسری شرکت نموده اند لیکن مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریت شهری، امور علم و فناوری و حتی امور امنیتی می تواند بصورت نظامند موردچاره اندیشی اساسی قرار گیرد و زمینه حضور هر چه فعالتر مردم در این قبیل امور فراهم شود. بعضا مسئولین دولتی بخش خضوضی و حاکمیت بنگاههای بزرگ را با حاکمیت مردم اشتباه می گیرند و از تقویت بخش تعاونی و اقتصاد مردمی، غفلت می نمایند. در اینجا باید یاد آوری نمود که در جهان سرمایه داری نیز حاکمیت دارای سه بخش دولتی، خصوصی(بنگاهها) و مردمی (جامعه مدنی) است و توازن و همکاری این سه بخش قرار است منجر به اعمال حاکمیت در کشور های پیشرفته شود و همچنین اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در امور مختلف یکی از موضوعات اساسی دانش نوین بشری و دستاوردهای عقل بشری است . موضوعی که در اسلام بیش از چهارده قرن قبل از ناحیه خالق هستی و اط طریق قرآن و نبی اکرم اسلام بارها مورد تاکید قرار گفته است. لازمه مردم سالاری دینی، توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه های مختلف اعمال حاکمیت است و تجربه آنرا در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مسئولین و میانسالان جامعه ما بخوبی بخاطر دارند مردم ما در هر جا که نظام انتظار حضور داشته اند.چه در رای دادنها چه در راهپیمائیها چه در دفع جنگ تحمیلی چه در دفع فتنه داخلی و حضور اساسی داشته اند.

اکنون که در مقطع تدوین برنامه ششم هستیم انتظار آنست که دولتمردان و نمایندگان مردم برای مشارکت همه چانبه مردم خصوصا در شرایطی که از هر طرف کشور در تیررس نیرنگهای نظام سلطه جهانی و همپیمانان منطقه ای آنان قرار داد بتوانیم زمینه مشارکت مردم را در همه امور بیش از پیش فراهم نموده و مشکل بیکاری را نیز پاسخگویی نمائیم.

معرفی انبه و خواص درمانی آن (بخش دوم)

انبه میوه‌ی آبدار معرفی بورس‌های چهارگانه و خوش‌مزه‌ای است و طعم آن می‌تواند تجربه‌ی گرمسیری لذت‌بخشی برای جوانه‌های چشایی شما فراهم کند. در طول تاریخ، هر قسمت از انبه به‌عنوان درمانی برای مشکلات سلامت به‌کار رفته است، ازجمله خود میوه، پوست آن، برگ‌ها، پوست درخت آن و حتی هسته‌اش.

معرفی انبه و خواص درمانی آن (بخش دوم)

معرفی انبه و خواص درمانی آن (بخش دوم)

خوردن انبه ، سردرد ، تنگی نفس و سرفه را از بین می برد .

چکیده : انبه میوه‌ی آبدار و خوش‌مزه‌ای است و طعم آن می‌تواند تجربه‌ی گرمسیری لذت‌بخشی برای جوانه‌های چشایی شما فراهم کند. در طول تاریخ، هر قسمت از انبه به‌عنوان درمانی برای مشکلات سلامت به‌کار رفته است، ازجمله خود میوه، پوست آن، برگ‌ها، پوست درخت آن و حتی هسته‌اش.

تعداد کلمات 1416 / تخمین زمان مطالعه 7 دقیقه

معرفی انبه و خواص درمانی آن (بخش دوم)
خواص انبه و چشم‌

۱۰۰ گرم انبه ۱۵ درصد نیاز روزانه‌ی بدن به ویتامین A را تامین می‌کند که برای تضمین سلامت چشم‌ها و تقویت قوه‌ی بینایی لازم است. افرادی که می‌توانند روزانه از این میوه مصرف کنند کمتر در معرض مشکلات بینایی مانند کاهش دید شبانه، خشکی چشم، سوزش معرفی بورس‌های چهارگانه چشم و غیره قرار می‌گیرند .
انبه برای خانم‌های باردار و افرادی که از کم‌خونی رنج می‌برند بسیار مفید است. به خاطر اینکه سرشار از آهن است. از این گذشته میزان بالای ویتامینc موجود در آن باعث جذب حداکثری آهن می‌شود.

فواید انبه برای کم‌ خونی

انبه برای خانم‌های باردار و افرادی که از کم‌ خونی رنج می‌برند بسیار مفید است. به خاطر اینکه سرشار از آهن است. از این گذشته میزان بالای ویتامین C موجود در آن باعث جذب حداکثری آهن می‌شود. توجه داشته باشید خانم‌هایی که در دوره‌ی پیش از یائسگی قرار دارند نیز در معرض کم‌خونی هستند. به همین دلیل مصرف این میوه را به خانم‌ها توصیه می‌کنیم .

خواص انبه : بهبود حافظه

این میوه یکی از میوه‌ های فوق‌العاده برای مغز کودکان است. نتایج پژوهش‌ ها نشان می‌دهند که این میوه حاوی اسید گلوتامیک می‌ باشد و برای بچه‌ هایی که مشکل تمرکز دارند فوق‌العاده است. این ترکیب به بهبود حافظه و تحریک سلول‌های مغز کمک می‌کند .

خواص انبه برای مقابله با کم‌ خونی

انبه برای خانم‌ های باردار و افرادی که از کم‌خونی رنج می‌برند بسیار مفید است. به خاطر اینکه سرشار از آهن است. از این گذشته میزان بالای ویتامین C موجود در آن باعث جذب حداکثری آهن می‌شود. توجه داشته باشید خانم‌هایی که در دوره‌ی پیش از یائسگی قرار دارند نیز در معرض کم‌ خونی هستند. به همین دلیل مصرف این میوه را به خانم‌ها توصیه می‌کنیم .

معرفی بورس‌های چهارگانه خواص انبه : ضد سرطان

انبه سرشار از فنول‌هایی مانند کرستین، ایزوکرسیترین، استراگالین، فیستین، اسید گالیک و گالات متیل و همچنین آنزیم‌های فراوان است. این فنول‌ها و آنزیم‌ها باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان می‌شود. این میوه حاوی میزان زیادی فیبر پکتین است که خطر تشکیل سلول‌ های سرطانی در دستگاه گوارش را کاهش می‌دهد. ۱۰۰ گرم از این میوه ۴۶ درصد نیاز روزانه‌ی ما به ویتامین C را تامین می‌کند. این ویتامین یک آنتی‌اکسیدان قوی است که سلول‌های بدن را از آسیب‌ های رادیکال‌های آزاد حفظ می‌کند و خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد. از این گذشته انبه حاوی ترکیب دیگری به نام لوپئول می‌باشد که مانع از رشد سلول‌ های سرطانی پروستات می‌شود. این ترکیب همچنین رشد تومور های سرطانی در سر و گردن را کاهش می‌دهد .

نگاهی به خواص انبه

# انبه بسیار مقوی بوده و تقویت کننده بدن است .
# انبه تقویت کننده قوای جنسی است .
# رنگ صورت را درخشان می کند .
# دهان را خوشبو می کند .
# ادرار آور است .
# یبوست را برطرف می کند .
# انبه دارای مقدر زیادی اسید گالیک است . بنبراین سیستم هضم را ضد عفونی و تمیز می کند .
# انبه تمیز کننده خون می باشد .
# بافت های عصب عضله، قلب، مغز و قسمت های دیگر بدن را تقویت می کند .
# در درمان سینوزیت نقش موثری ایفا می کند .

# عطش را برطرف می کند .
# انبه چون گرم است برای گرم مزاجان مناسب نیست و این اشخاص باید آنرا با سکنجبین بخورند .
# فیبر نامحلول موجود در انبه به حذف ضایعات روده بزرگ کمک می کند و در درمان یبوست، موثر است .
# وجود اسید تارتریک، اسید مالیک و اسید سیتریک در این میوه، به حفظ قلیایی بودن مایعات بدن کمک می کند .
# مخلوط شیر و انبه به افزایش وزن بدن کمک می کند .
# عصاره پوست درخت، ساقه، برگ و میوه نرسیده انبه، دارای خواص ضد باکتری هستند .
# گل های خشک شده این میوه، برای درمان اسهال، اسهال خونی مزمن و برخی مشکلات مثانه مفید است .
# مغز هسته انبه، ضد اسهال است .
# آنتی اکسیدان های موجود در انبه، نقش مهمی را در پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی ایفا می کنند.[آنتی اکسیدان ها به جنگ آنفلوانزا می روند ]
# برخی از فلانوئید های موجود در این میوه، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن انسان می شوند .
# برای بهبود سرفه ، تنگی نفس ، انواع سردرد ، اسهال و دردهای قولنجی مفید است .
# این میوه ناراحتی ایجاد شده بر اثر سوء هاضمه را برطرف می کند .
# میزان بالای فیبر قابل حل، پکتین و ویتامین C در آن کاهش دهنده کلسترول مضر است .

# پس از ورزش سخت، نمک، ویتامین و انرژی از دست رفته را به بدن بازمی گرداند .
# عطش را رفع می کند .
# با عفونت های باکتریایی مقابله می کند .
# مانع از ریزش مو می شود .
# برای رفع ناراحتی های مربوط به کبد مفید است .
# برای چاق شدن افراد لاغر مفید است .
# التهاب غشاء مخاطی معده را تسکین می دهد .
# ادرار آور و ملیّن است .
# پوست صورت را روشن، نرم و شاداب می سازد .
# درمان گرمازدگی و خستگی بر اثر گرما در فصل تابستان است .
# کمک می کند تا سیستم هورمونی بدن فعال تر عمل کند .
# مربا و ترشی انبه برای تقویت معده مفید است .

# در مقابله با بیماری اسکوربوت (نوعی بیماری خونی ناشی از کمبود ویتامین C موثر است .)
# در برطرف کردن سرفه موثر است .
# شربت انبه یا ازگیل ژاپنی در طب چینی برای درمان گلودرد و رفع سرفه استفاده می‌شد .
# ازترکیب برگ انبه و چند ماده دیگر برای ساخت اکسپکتورانت (داروی خلط آور و مسکن برای درد سینه استفاده می‌گردد .)
# برای هضم غذا بسیار مفید است .
# آرام بخش است .
# برای بهبود عملکرد سیستم تنفسی مفید است .
# خوردن مقدار زیاد انبه یا ازگیل ژاپنی باعث خواب آلودگی می‌گردد .
# به هنگام بالا رفتن دمای بدن، تب را کاهش می دهد و ناراحتی های تنفسی را برطرف می کند .
# فیبر موجود در آن از یبوست پیشگیری می کند .
# افرادی که از کم خونی رنج می برند، انبه را همراه با شام مصرف کنند. انبه سرشار از آهن و کلسیم است .
# علاوه بر خود این میوه، مصرف برگ های آن نیز با بیماری دیابت مقابله می کند. قبل از خواب ۰ تا ۵ برگ درخت انبه را در آب دم کنید و روز بعد ناشتا یک لیوان از آن را بنوشید. این کار به طور منظم، صبح به صبح تکرار شود
# میزان بالای آنتی اکسیدان در آن در صورت مصرف منظم با سرطان و بیماری های قلبی دیگر مقابله می کند .
# خطر ایجاد سنگ کلیه را کاهش می دهد .
# ترکیبی که از پوست انبه به دست می آید خاصیت ضدالتهابی دارد .
# پتاسیم انبه ضربان قلب و فشارخون را کنترل می کند .
# انبه ابتدا گس و بعد ترش می شود و در اثر زیاد ماندن بر روی درخت، کم کم شیرین می شود .
# مانع از خشکی چشم، خارش و سوزش می شود .
# خاصیت ضدالتهابی آن علایم آسم را از بین می برد .

# میوه آن بوی خوشی مثل عنبر دارد. دهان را خوشبو کرده و رنگ چهره را باز می کند .
# این میوه حاوی اسید گلوتامین است که برای تقویت حافظه و فعال نگه داشتن سلول ها موثر است؛ بنابراین مصرف آن به دانش آموزان توصیه می شود .
# انبه منافذ پوست صورت را که باعث بروز آکنه می شود پاک سازی می کند. کافی است برش های نازک این میوه را به مدت ۵ دقیقه روی پوست بگذارید و سپس با آب ولرم بشویید .
# تقویت کننده جسم ، روح و دستگاه گوارش است .
# کلیه و مثانه را تقویت می کند .
# از میوه و پوست انبه علاوه بر ترشی و مربا ، عصاره ای درست می کنند که دارای اثر قابض است. همچنین غرغره این عصاره بصورت مخلوط با کمی آب، برای گلودرد مفید است .
# خوردن انبه بوی بد بدن را از بین می برد .
# انبه حرارت بدن را کاهش می دهد و تب را پائین می آرود .
# برای رفع اسهال مفید است .
# خوردن انبه ، سردرد ، تنگی نفس و سرفه را از بین می برد .
# برای درمان بواسیر مفید است .
# پوست آن دارای تا درصد تانن است و یک قاشق چایخوری پوست کوبیده آن به میزان دو مرتبه در روز برای اسهال مفید است .

رئیس بورس دولت احمدی نژاد،رئیس بانک مرکزی شد؛
رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد

رئیس بورس دولت احمدی نژاد،رئیس بانک مرکزی شد؛ رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد

علی صالح آبادی، دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران است و کارشناسی ارشد خود را هم در همین رشته، از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ کرده است.

پرسش: علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس در دولت احمدی نژاد در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد. صبح امروز رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح‌آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. علی صالح آبادی، دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران است و کارشناسی ارشد خود را هم در همین رشته، از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ کرده است. وی اولین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار بود که از سال ۱۳۸۴ تا اواخر سال ۱۳۹۳، یعنی به مدت حدود ۱۰ سال، ابتدا مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پس از آن، مسئولیت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت. از مهمترین اقدامات صالح آبادی در دوران طولانی تصدی ریاست سازمان بورس، تأسیس بورس های چهارگانه شامل بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، فرابورس ایران و بورس انرژی و همچنین تأسیس شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به عنوان ۵ رکن اجرایی بازار سرمایه بود تا بدین ترتیب، نهاد ناظر بازار سرمایه از ارکان اجرایی این بازار منفک شود. در زمان صالح ابادی، همچنین کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای مالی ایران تأسیس شد. ایجاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بدو تأسیس سازمان بورس که نقش بسیار مؤثری در توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منطبق بر مبانی شرعـی ایفا نمود، راه‌اندازی بیش از ۱۰ نوع نهاد مالی جدید از جمله شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت‌های سبدگردان، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، معرفی و عملیاتی کردن انواع ابزارهای جدید مالی شامل انواع صکوک (صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، منفعت)، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اختیار فروش تبعی، قراردادهای آتی سهام و آتی کالا و. ، از مهمترین اقدامات رئیس کل جدید بانک مرکزی در دوران تصدی مسئولیت ارشد بازار سرمایـه کشور بود. صالح آبادی در آذر ۱۳۹۳، یعنی تقریبا اواخر دوره قانونی مسئولیت ۱۰ ساله خود در سازمان بورس و اوراق بهادار، با حکم علی طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات که یکی از بانک‌های تخصصی کشور در حوزه صادرات و فعالیت‌های ارزی صادرات محور است، منصوب شد‌. عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی با حکم وزیر اقتصاد، رئیس و موسس انجمن مالی اسلامی ایران، عضویت در شورای عالی بورس، عضویت در شورای عالی اصل ۴۴ و ریاست هیات پذیرش بورس‌ها، از جمله سایر مسئولیت‌های صالح آبادی به شمار می‌رود. ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، عبدالناصرهمتی، علی اکبر کمیجانی رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹ تا 1400 بوذند و با حکم رئیس جمهور نام علی صالح آبادی به‌عنوان بیستمین رئیس‌کل بانک مرکزی به ثبت رسید. ###اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.