انواع تحلیل ها را بشناسیم


تست کهن الگوی اسطوره ای زنان

آزمون کهن الگوی اسطوره ای زنان (Women Archetypes) الگوی ناخودآگاه انرژیهای روان زنانه را مورد سنجش قرار می دهد. کهن الگوها پیش بینی کننده رفتار و شخصیت افراد می باشند. کشف و شناسایی کهن الگو ها که در ضمیر ناخودآگاه افراد قرار دارند، علت اصلی بسیاری از رفتارهای آن ها را مشخص میکند.

تست کهن الگوی اسطوره ای زنان چیست؟

تست کهن الگوی اسطوره ای زنان به بررسی رفتارهای زنانه می پردازد که در وجود افراد به صورت ناخودآگاه وجود دارد. تست کهن الگو به افراد کمک می کند تا خودشناسی کاملی از خود داشته باشند. تست کهن الگو قادر است مسیر حرکتی ضمیر ناخودآگاه فرد را از دوران کودکی تا جوانی و بزرگسالی به طور کامل بررسی و علت یابی کند. تست کهن الگو طوری طراحی شده است که فرد را در موقعیت های مختلف قرار میدهد تا بتواند الگوی زندگی او را تشخیص دهد.

آرکتایپ زنان در این آزمون نمادهای اسطوره ای زنان برگرفته شده از الهه های یونانی هستند. بررسی انرژی آرکی تایپهای زنان یکی از راه های شخصیت شناسی زنان است. به عقیده روانشناسان اسطوره شناسی کهن الگوهای زنان میتواند به رمز گشایی شخصیت روانی فرد در زندگی او منجر شود. آرکه تایپهای زنان همان الگوهای روانشناسی زنانه هستند که میتواند علت برخی از رفتارهای آدمیان را توجیه و پیش بینی نماید.

انجام تست کهن الگوی اسطوره ای زنان چه کمکی به ما میکند؟

این تست با کشف مسیر های روانی فرد به علت یابی بسیاری از انتخاب های او می پردازد. از آنجا که بسیاری از انتخاب های ما بدون آگاهی است و ناخود آگاه گرفته می شود، اگر فرد بتواند به نوعی با ضمیر ناخودآگاه خود آشنایی بیشتری پیدا کند این امر به خودآگاهی فرد کمک زیادی میکند. بسیاری از آسیب هایی که افراد در زندگی میبینند و بسیاری از مشکلاتی که در ارتباطات خود با افراد پیدا میکنند، ناشی از عدم درک درست آن ها از روان خود آن هاست. در واقع زمانی که آگاهی انسانها نسبت به ناخودآگاهشان که آن ها کنترل می کند بیشتر می شود، می توانند کنترل زندگی خود را در دست بگیرند. اگر به خود شناسی علاقه مند هستید و می خواهید علت بسیاری از رفتارهای خود را بدانید این تست بهترین انتخاب خواهد بود.

تاریخچه روانشناسی زنان با الگوهایی به نام آرک تایپهای زنان
نظریه ی کهن الگوهای اساطیری یا آرکتایپ‌ها (Archetype) اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ روانپزشک و متفکر سوئیسی مطرح شد. یونگ را به همراه فروید از بنیان گذاران دانش نوین روانکاوی قلمداد می‌کنند. محققین درباره ی یونگ بیان کرده‌اند که "هرچه فروید ناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده است." یونگ پس از تحلیل ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی به منظور مشخص کردن انواع تیپ‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری، نظریه ی آرکتایپ‌ها را ارائه داد. وی معتقد بود که انسان‌ها بر طبق الگوهای از پیش تعیین شده که ریشه در ناخودآگاه فردی و جمعی دارند، رفتار می‌کنند.

تست کهن الگوی اسطوره ای زنان چه چیزی را در افراد می سنجد؟

یونگ پدر روانشناسی تحلیلی پس از ارائه تئوری آرکی تایپها سوالات زیادی را در ذهن بسیاری از روانشناسان به وجود آورد. از نظر یونگ برای کمک به افراد از نظر روانشناسی ابتدا لازم است ضمیر ناخود آگاه فرد مورد بررسی قرار داده شود. یکی از این موارد بررسی آرکتایپ ها می باشد. یونگ در آخرین مقالات خود به علم نجوم اشاراتی کرده بود و شباهت هایی را در الگوهای ضمیر ناخود آگاه و علم ستاره شناسی مطرح کرده بود. یکی از شاگردان یونگ به نام دکتر جین شینودا بولن روانپزشک و نویسنده آمریکایی این رابطه را در الگوهای خدایان یونانی پیدا کرد که هر کدام از آن ها ارتباط نزدیکی با علم نجوم نیز داشتند. او با تاثیر از یونگ کتاب های متعددی در زمینه ی روانشناسی کهن الگویی نوشت. معروفترین کتاب های جین شینودا بولن « خدابانوان درون زنان » و « خدایان درون مردان » است. او اعتقاد دارد که هر کهن الگوی مردانه و زنانه، در برگیرنده الگوی رفتاری و تمایلات و نیازهایی خاص خود است. با شناخت کهن الگوهای فعال در هر تیپ شخصیتی، توانایی پیش بینی نیازها و استعدادها، انواع تحلیل ها را بشناسیم نقاط ضعف و قوت را خواهیم دانست و به طبع این شناخت، توانایی مدیریت خود در مسیر موفقیت امکان پذیر می‌گردد.
تیپ های شخصیتی زنان در آزمون کهن الگوی اسطوره ای زنان کدامند؟

در این نظریه کهن الگوی اسطوره ای زنان هفت الگوی رفتاری برای زنان، به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

قابل ذکر است معمولا تیپ شخصیتی هر فرد، ترکیبی از دو یا چند کهن الگو ( آرکتایپ )، می باشد که البته هیچ کهن الگو بر دیگری برتری ندارد و از دیدگاه کسب و کار هر کدام مناسب موقعیت خاصی هستند.

کاربرد تست کهن الگوی اسطوره ای زنان چیست؟

تست کهن الگوها دارای کاربرد های زیادی در حوزه های مختلف است. با توجه به اینکه کهن الگو ها با شناخت قسمت ناخودآگاه فرد در تماس است، میتواند در حوزه های مختلفی کاربرد داشته باشد.

1. کاربرد کهن الگوهای اسطوره ای زنان در خودشناسی و توسعه فردی

تست کهن الگوی اسطوره ای زنان با توجه به اینکه فرد را در ابعاد مختلفی مورد سنجش قرار می دهد و تفسیر آن بسیار جامع و گویا است. می تواند به فرد کمک کند تا خود را بهتر بشناسد و بتواند با این شناخت به توسعه فردی خود کمک کند.

2. کاربرد کهن الگوهای اسطوره ای زنان در مارکتینگ و برندینگ

بسیاری از کسب و کارها برای اینکه بتوانند روی مشتریان خود تاثیر گذار باشند، از شخصیت های کهن الگوها برای پرسونالیتی برند خود استفاده می کنند، زیرا هر یک از این کهن الگو ها مورد خاصی را در ذهن افراد مورد هدف قرار میدهند و اگر برندی بتواند این الگو را خوب اجرا کند، میتواند روی مخاطبان خود تاثیر عمیقی بگذارد.

3. کاربرد در هوش مصنوعی

یکی از جدیدترین حوزه های فناوری استفاده از روانشناسی در هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی باید بتواند رفتارهای انسان را پیش بینی و درک کند و قابل برنامه ریزی و ارائه باشد. یکی از این راه ها تقلید از چگونگی تصمیم گیری در انسانها است. امروزه از کهن الگو ها به عنوان مدلی برای هوش مصنوعی استفاده می شود.

تست و تایپ بر این عقیده است که با شناخت عمیق کهن الگوها و ترکیب تفاسیر آن با سایر ابزارهای استاندارد روانشناسی در حوزه کسب و کار، می توان تصویری چند بعدی از تیپ های شخصیتی استنباط نمود. از نظر تست و تایپ این تفاسیر چند وجهی، لازمه و اولین قدم جهت رسیدن به تعامل سازنده در محیط کار، مذاکرات نتیجه بخش، رشد کسب و کار، برندها و پرسنال برندینگ می باشد.

نکاتی در رابطه با تحلیل آزمون کهن الگوی اسطوره ای زنان

فرد با شرکت در این تست امتیازاتی از هر یک از کهن الگو ها دریافت خواهد کرد. میزان این انرژی ها اگر در فرد بالای عدد 26 باشد یعنی این انرژی در فرد غالب است. میزان پایین تر این انرژی، کم بودن شدت رفتار آن کهن الگو را در فرد نشان می دهد. این تست قادر است میزان سرکوب هر انرژی را نیز در فرد نشان دهد. که در این صورت فرد عددی بین صفر تا منهای 13 را دریافت خواهد کرد. برای پاسخگویی به سوالات موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید. آزمون کهن الگوی اسطوره‌ای زنان موقعیت هایی مانند ازدواج، فرزندان، شغل و . در صورتی که هنوز ازدواج نکرده اید یا فرزند ندارید و یا شاغل نشده اید و . ، گزینه ای را انتخاب کنید که برای خود پیش بینی می کنید.

در سایر موارد فقط گزینه ای را انتخاب کنید که به ویژگیها و شخصیت حال حاضر شما مربوط می شود، نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.

آیا فقط زنان باید به سوالات کهن الگوی اسطوره ای زنان پاسخ دهند؟

از آن جا که انرژیهای زنانه به نام آنیما در وجود هر مردی نیز حضور دارند، تست و تایپ توصیه می کند مردان نیز به سوالات این بخش پاسخ دهند.

شغل های رشته حسابداری را بهتر بشناسیم

شغل حسابداری (Accountant) جزء آن دسته از مشاغلی به شمار می‌آید که آینده و چشم انداز خوبی دارد و درآمد آن نیز بالاتر از حد متوسط است. به مدیریت یا بازرسی سوابق مالی شخص یا شرکت و سازمان، حسابداری می‌گویند. مشاغل زیادی وجود دارند که جزء شغل های رشته حسابداری به شمار می‌آیند، از جمله حسابدار، حسابرس، بازرس مالی، دفتردار، کارمند دفتری حسابداری و موارد دیگر. تمام این موقعیت‌های شغلی به مهارت‌هایی حسابداری نیازمند هستند.

شغل حسابداری

حسابداران اطلاعات مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها را جمع آوری، سازماندهی و بررسی می‌کنند. آنها گزارش‌های مالی به دست آمده از درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های مربوط به سازمان را تهیه می‌کنند و بر اساس این گزارش‌ها نیازمندی‌های مالی دولت، سهامداران و سایر نهادهای خارجی را برآورده می‌کنند.

حسابداران، برای اینکه مطمئن شوند سازمان‌ها یا کارفرمای خودشان از شیوه‌های قانونی و سیاست‌های مشخص شده شرکت برای معاملات مالی و نگهداری سوابق پیروی می‌کنند، حسابرسی را انجام می‌دهند.

آنها با استناد به یافته‌های خود گزارش‌هایی تهیه می‌کنند و راه‌حل‌هایی را برای حل مشکلات و کاهش خطر دعاوی و خسارات مالی به دلیل خطاهای کارکنان، توصیه می‌کنند.

حسابداران برای به حداقل رساندن میزان بدهی‌های مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی تهیه می‌کنند و از درآمد شرکت و یا سازمان گزارش تهیه می‌کنند. آنها برای محدود کردن بار مالیاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها در آینده، به مشتریان یا مدیریت شرکت خود، توصیه‌ها و راهکار‌هایی پیشنهاد می‌کنند.

شغل های رشته حسابداری و تحصیلات

اکثر مشاغل حسابداری به حداقل مدرک لیسانس حسابداری، امور مالی، کسب و کار یا یک رشته مرتبط نیاز دارند. برخی از حسابداران بعد از گذراندن دوره لیسانس در یک رشته غیر مرتبط، کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت ارشد کسب و کار مدیریت تجارت (MBA) ادامه می‌دهند تا وارد بازار کار حسابداری شوند.

با این حال، برای بسیاری از شرکت‌ها برای شغل دفترداری، تنها داشتن مدرک دیپلم و مهارت‌ها بالا در ریاضی مهم است. بعضی اوقات، دانشجویان رشته حسابداری برای اینکه بتوانند از پس هزینه‌های تحصیل خود برآیند، می‌توانند سراغ کارهای پاره وقت بروند و از انجام حسابداری در شرکت‌ها حقوق و دستمزد دریافت کنند.

عناوین شغل های رشته حسابداری

حسابدار:

حسابدار سوابق مالی را تهیه و تجزیه و تحلیل می‌کند. آنها به طور معمول برای شرکت‌ها کار می‌کنند، امور مالی آن شرکت را اداره می‌کنند، و یا اینکه به طور مستقل کار می‌کنند و مشتری‌های خود را دارند.

یک حسابدار ممکن است کارهای مختلفی، از جمله مدیریت حقوق و دستمزد یک شرکت، مالیات و سایر پرداخت‌ها، را در هر شرکت یا سازمان انجام دهد. شغل حسابداری یک شغل پویا و پر جنب و جوشی است و طبق اطلاعاتی که در یکی از مقاله‌ها عنوان کردیم، میانگین حقوق یک حسابدار در ایران معمولاً هر ماه حدود ۳.۳۷۰.۰۰۰ تومان است. در مورد آینده این شغل نیز، پیش شده که تا ۶ درصد تا ۲۰۲۸ رشد خواهد داشت.

انواع مختلف حسابدار داریم که از حسابداران عمومی گرفته تا حسابداران مالیاتی، شامل دسته بندی حسابداران می‌شوند که هرکدام وظایف کمی متفاوت دارند.

 • مدیر حسابداری
 • مسئول حسابداری
 • تحلیلگر کسب و کار
 • حسابدار عمومی
 • سرپرست حسابداری
 • حسابدار پروژه
 • حسابدار کارمندان
 • حسابدار

کارمند دفتری حسابداری:

کارمند دفتری حسابداری، سوابق مالی را برای شرکتی که در آن کار می‌کند تولید و نگهداری می‌کند و درباره آنها به حسابدار یا مدیر شرکت جوابگو است. آنها وظیفه دارند داده‌های مختص سوابق مالی و رسیدها را وارد کنند. همچنین، اطلاعات مالی را وارد نرم افزار مالی شرکت می‌کنند، داده‌ها را برای اینکه مطمئن شوند درست است بررسی می‌کنند و یا گزارش‌های مربوط به داده‌های مالی شرکت را بررسی می‌کنند. کارمند دفتری حسابداری همچنین به عنوان منشی حسابداری یا منشی حسابرسی نیز شناخته می‌شوند، که تقریباً در تمام صنایع چنین موقعیت شغلی وجود دارد. زیر مجموعه و یا هم ردیف شغل کارمند دفتری شامل موارد زیر می‌شود.

حسابرس:

وظایف حسابرس بسیار شبیه به وظایف حسابدار است که در بالا توضیح داده شد. حسابرس مانند حسابدار، سوابق مالی را تهیه، تحلیل و مدیریت می‌کند. با این حال، حسابرسان معمولاً به جای اینکه برای یک شرکت خاص کار کنند، برای شرکت‌های حسابداری که کار آنها رسیدگی موردی به مسائل مربوط به حقوق و دستمزد است، کار می‌کنند. به طور کلی، حسابرس وظایفی که حسابدار یک شرکت انجام داده است را، بررسی می‌کند. او اغلب به چندین شرکت به طور همزمان کمک می‌کند تا بتوانند امور مالی خود را انجام دهند. زیر مجموعه و یا هم ردیف شغل حسابرس شامل موارد زیر می‌شود.

 • متخصص انواع تحلیل ها را بشناسیم مالیات بر درآمد
 • دستیار حسابرس
 • حسابرس مالی
 • حسابرس داخلی
 • ارشد بیمه
 • مدیر امور بیمه
 • مدیر حسابرسی داخلی
 • مدیر حسابرسی
 • حسابرس ممیزی

مدیر ارشد مالی:

مدیر ارشد مالی (CFO) یک مدیر اجرایی است، که مدیریت مالی سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کند را بر عهده دارد. وی برنامه ریزی مالی، حفظ سوابق مالی و تجزیه و تحلیل انواع تحلیل ها را بشناسیم این سوابق را جهت اطلاع از تصمیمات اجرایی، برعهده دارد. او بخش حسابداری را اداره و مدیریت می‌کند و به طور معمول گزارش‌هایی را به مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل) و یا سهامداران شرکت ارائه می‌دهد.

از بین همه شغل های رشته حسابداری که در اینجا ذکر شده است، مدیر ارشد مالی قدیمی‌ترین موقعیت شغلی است که یک حسابدار جدا از تصدی پست حسابداری، می‌تواند آن را بر عهده بگیرد.

حسابرس ممیزی:

حسابرس ممیزی، مسئول فعالیت‌های حسابداری برای یک شرکت خاص است. او ممکن است اظهارنامه‌های مالی، بودجه شرکت، پردازش داده و یا گزارش‌های مالیاتی را تهیه کند. حسابرس ممیزی معمولاً به مدیر ارشد مالی (CFO) گزارش می‌دهد یا حتی ممکن است، خود انواع تحلیل ها را بشناسیم مدیر ارشد مالی باشد. زیر مجموعه و یا هم ردیف شغل حسابرس ممیزی شامل موارد زیر می‌شود.

 • بازرس حسابدارى
 • خزانه دار یا صندوق دار
 • معاون مالی رئیس
 • مدیر مالی

تحلیلگر مالی:

تحلیلگر مالی شخصی است که مشاغل و پروژه‌ها را ارزیابی می‌کند، تا ببیند کاندیدای مناسبی برای سرمایه گذاری یا شراکت هستند. تحلیلگران مالی ممکن است در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، به بانک‌ها، شرکت‌ها یا سرمایه گذاران مختلف توصیه کنند. تحلیلگران مالی به جای بررسی صورت‌های مالی برای اهداف مالیاتی شرکت‌ها، علاقه دارند تا میزان درآمد خالص و اندوخته مالی شرکت‌ها، ارزش شرکت‌ها و امکان خرید و فروش سهام آنها را بررسی کنند. زیر مجموعه و یا هم ردیف شغل تحلیلگر مالی شامل موارد زیر می‌شود.

 • مامور مالی
 • تحلیلگر سهام
 • تحلیلگر برنامه ریزی
 • تحلیلگر املاک و مستغلات
 • مامور اعتبار محصولات
 • تحلیلگر سرمایه گذاری
 • مدیر پورتفولیو
 • تحلیلگر اوراق بهادار

افرادی که در شغل حسابداری مشغول به کار هستند، حساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها را ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کنند. آنها ممکن است برای دولت، یک شرکت بزرگ یا یک کسب و کار کوچک کار کنند.

از آنجایی که شغل های رشته حسابداری بسیار متنوع هستند و محدود به یک صنعت نمی‌شوند، بنابراین موقعیت‌های شغلی فراوانی نیز برای کار وجود دارد که در صورت داشتن پیش نیازها و مدرک تحصیلی، می‌توانید در این مشاغل مشغول به کار شوید.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها

همه انواع تحلیل ها را بشناسیم افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.
نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:
می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

یک نمونه از نموداری ساده مانند شکل بالا می باشد. اين نمودار نمايشي از تغييرات قيمت يک سهام در يک دوره 6 ماهه است . قسمت پايين نمودار، خطي که بصورت افقی ادامه یافته است(x) نشان دهنده تاريخ و يا مقياس زماني است. سمت راست نمودار، خط عمودي (y) قیمت سهام را نشان می دهد. با مشاهده نمودار مي بينيم که در آذر ماه سال انواع تحلیل ها را بشناسیم گذشته قيمت اين سهام 7100 ريال بوده است، در حاليکه در ارديبهشت سال جاري قيمت آن در حدود 8500 ريال بوده است. اين مشاهدات به ما مي گويد که قيمت اين سهام بين آذر 89 و ارديبهشت 90 افزايش پیدا کرده است.

براساس توافق قيمت سهم و حجم معاملات بر روي محور عمودي و زمان بر روي محور افقي نشان داده مي شود. در محور زمان تقسيم بندي مي تواند از بازه 15 دقيقه تا ده ساله متغير باشد که بر همین حسب بازه کاربرد دارند اعم از تحليل هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.
پرکاربرد ترين و معروف ترين نمودارها، عبارتند از: نمودار خطي، نمودار ميله اي و نمودار شمعي

Line Chart نمودار خطي

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي خطي هيچ اطلاعات تصويري از بازه تجاري نقاط منحصر به فرد مانند بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت يا قيمت ابتدا به ما نمي دهد. ساده ترين نوع نموداردر تحلیل تکنیکال، نمودار خطي مي باشد که از به هم پيوستن قيمت هاي بسته شدن (close) روزانه يک سهم در طي يک دوره معين شکل مي گيرد. با این اتصال ما مي توانيم حرکت کلي قيمت سهم يک بازه زماني مشخص را مشاهده کنيم. به هر حال، قيمت نهايي اغلب در مقايسه با قيمت هاي بالا و پايين در يک روز در داده هاي بازار سهام، مهمترين قيمت است و به همين دليل، تنها کميتي است که در اين نمودار مورد استفاده قرار مي گيرد .
سادگي نمودار خطی نکته مثبت اين نمودار در تحلیل تکنیکال است. اين نمودار در هم ريخته نيست و ديد خوبي از نوسانات قيمت سهم را نمايش مي دهد.
نکته منفي اين نمودار در تحلیل تکنیکال اين است که تحليل گر نوسانات سهم در يک دوره خاص را نمي تواند مشاهده کند. مثلا اين نمودار قابليت نمايش قيمت هاي باز شدن، پايين و بالای يک روز سهم را ندارد. اتصال اين خطها مي تواند به تحلیلگر در تحلیل تکنیکال کمک کند حرکت کلي قيمت براي سهام يک شرکت را در يک زمان معين مشاهده نمايد.

Candlesticks نمودار شمعي

هر دو نمودار ميله اي و شمعي به جهت نمايش تغييرات قيمت در يک بازه زماني با هم برابرند، اما مزيت نمودار شمعي اين است که از تغييرات روند قيمتي از لحاظ بصري به سرعت و سادگي قابل تشخيص مي باشد.

نمودار شمعی یا کندلی پرطرفدارترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال است.این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی با کمک کندل ها در تحلیل تکنیکال بسیار برای تحلیلگران مفید و موثر واقع شده است.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را به ما مي دهند، اما در قالب گرافيکي. نمودار شمعي از دو بخش بدنه اصلي و سايه تشکيل شده. بدنه اصلي شمع نشان دهنده قيمت آغاز و پايان معامله است و بخش ديگر شامل دو خط است که به سايه مشهور شده است. خط بالايي را سايه بالايي و خط پاييني را سايه پاييني مي گويند. از اين رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زماني مورد داد و ستد توسط سايه انواع تحلیل ها را بشناسیم ها نمايش داده مي شود.

اگر قیمت باز شدن کندل(شمع) پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی یا سفید است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته در نرم افزارهای مختلف، می توانید رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید. اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید است. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه( shadow ) نامیده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي با استفاده از قيمتهاي باز شدن، بسته شدن و سقف و کف شکل مي گيرند .نمودارهاي شمعي بهتر از بقيه نيستند، بلکه فقط واضح ترند.منظور از واضح تر آن است که با اين نمودارها قيمتهاي بالا و پايين روز به سرعت و سادگي تشخيص داده مي شود.هنگامي که قيمت صعودي باشد، بدنه شمع سفيد و هنگامي که قيمت نزولي باشد بدنه شمع سياه مي باشد. گاهي اوقات به جاي نمايش سياه و سفيد شمع هاي ژاپني آن ها را به صورت رنگي نشان مي دهيم. براي اين کار ما به راحتي سفيد را با سبز و سياه را با قرمز جايگزين کرديم . اين بدان معناست که اگر قيمت بسته شدن از باز شدن بيشتر باشد بلوك سبز رنگ است و اگر قيمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوك قرمز رنگ است.

اشکال مختلف کندل ها در نمودار شمعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال؛

اگر قيمت بسته شدن بالاتر از قيمت باز شدن باشد، يک شمع توخالي يا سفيد کشيده مي شود . .
اگر قيمت بسته شدن پايين تر از قيمت باز شدن باشد يک شمع تو پر يا سياه کشيده مي شود . .
قسمت توخالي يا رنگ شده شمع ” بدنه اصلي ” يا بدنه ناميده مي شود . .
خطوط باريک واقع در بالا و پايين بدنه قيمت سقف و کف را نشان مي دهند و فیتیله ها ناميده مي شوند . .
بالاترين نقطه فیتیله بالايي ” سقف ” است . .
پايين ترين نقطه فیتیله پاييني ” کف ” است . .

اين گونه تصور کنيد که قيمت سهم در يک روز خاص با قيمت 4000 ريال بازگشايي مي شود و در قيمت 3600 ريال بسته مي شود. در طي روز سهام شرکت بين 3400 تا 4300 ريال در نوسان بوده است.بدنه شمع توپر است زيرا قيمت بسته شدن از قيمت باز شدن پايين تر است و بيانگر فشار فروشندگان است.( 1 )

اما در شکل شماره ( 2) قيمت بازگشايي سهم 3600 ريال و قيمت بسته شدن 4000 ريال بوده است.بدنه شمع بايستي تو خالي باشد زيرا قيمت بسته شدن سهم از قيمت بازگشايي آن بالاتر بوده است و بيانگر فشار خريداران است.

شمع سفيد بلند نشان دهنده فشار زياد خريداران است . هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قيمت بسته شدن به سمت بالا از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد. اين امر نشان دهنده آن است که قيمت به طور قابل توجهي افزايش يافته است . به عبارتي گاوها، خرس ها را از ميدان به در کرده اند .شمع بلند مشکي ( توپر) نشان دهنده فشار زياد فروشندگان است. هرچقدر شمع مشکي بلندتر باشد، قيمت بسته شدن به سمت پايين از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد . اين امر نشان دهنده اين است که قيمتها به ميزان زيادي افت کرده اند و به عبارتي خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از ميدان به در کرده اند.

فیتیله هاي بلندتر و کوتاه تر در شمعها شواهد خوبي را در مورد معاملات انجام شده ارائه مي دهند . شمع هايي با فیتیله بلند نشان دهنده اين است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قيمت به خوبي دور شده اند. شمعهايي با فیتیله کوتاه نشان دهنده اين است که بيشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قيمت صورت گرفته اند .
در تحلیل تکنیکال اگر فیتیله بالايي شمعي بلند و فیتیله پاييني آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که خريداران در ابتدا قيمت را بسيار بالا برده اند ولي بنا به دلايلي فروشندگان وارد شده اند و قيمت را دوباره نزديک به قيمت باز شدن، برگردانده اند.

اگر فیتیله پاييني شمعي بلند و فیتیله بالايي آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که فروشندگان ابتدا قيمت را به طور قابل توجهي پايين آورده اند ولي بنا به دلايلي خريداران آمده اند و دوباره قيمتها را نزديک به قيمت باز شدن برگردانده اند .

آشنایی با انواع بدافزارهای اندروید و روش‌های تحلیل آن‌ها

چرا باید بدافزارهای اندروید را بشناسیم

به انواع تحلیل ها را بشناسیم هر نوع نرم‌افزاری که برای آسیب زدن به سیستم‌های رایانه‌ای، سرور یا شبکه طراحی شده باشد بدافزار می‌گویند. بدافزار‌ها انواع مختلفی دارند که برای نمونه می‌توان به کرم‌ها، ویروس‌های کامپیوتری، باج افزار، آگهی افزار، پاک کن، نرم‌افزار سرکش، ترس افزارها و اسب‌های تروجان اشاره کرد. بدافزار اندروید انواع مختلفی دارد و هریک اهداف خاصی را دنبال می‌کنند که در ادامه برایتان شرح خواهیم داد.

علاوه بر بدافزارهایی که برای سیستم‌های رایانه‌ای تعبیه شده است، نرم‌افزارهای مخربی نیز برای سیستم‌عامل‌های اندروید ساخته شده‌اند که در ظاهر برای بهینه‌سازی گوشی مناسب هستند اما در واقع به جای از بین بردن فایل‌های اضافی و زائد، هزاران نوع از بدافزارها را روی دستگاه اندرویدی شما دانلود نموده و از همین طریق دسترسی‌های مختلفی را برای خود مقدور می‌سازند.

یکی از روش‌های کاری این بدافزار‌ها استفاده از حساب فیسبوک یا گوگل کاربران و جمع آوری اطلاعات خصوصی از این طریق می‌باشد که همین اطلاعات به شرکت‌های تبلیغاتی فروخته می‌شوند.

لزوم تحلیل بدافزار

همانطور که دیجیتالی شدن بسیاری از امور امروزی باعث تسهیل در انجام روندهای انواع تحلیل ها را بشناسیم کاری شده است از طرفی تهدیدات و دردسرهایی را نیز به همراه دارد.

در عصر حاضر اطلاعات، مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی برای کسب و کارها و افراد محسوب می‌شوند و تا زمانی که این اطلاعات در بستر اینترنت جابه‌جا می‌شوند امکان نفوذ به آن‌ها نیز وجود دارد.

بدافزارها به راحتی می‌توانند اطلاعات را از بین ببرند یا آن‌ها را سرقت کنند لذا آموزش تحلیل بدافزار می‌تواند گامی موثر در جهت مقابله با این ناهنجاری‌ها محسوب شود.

امروزه در عادی‌ترین کارهای روزمره نیز از اینترنت استفاده می‌شود و همانطور که اینترنت بستری برای ساده‌تر شدن کارهای مختلف و افزایش سرعت انجام امور می‌باشد، مشکلات و تهدیدهای زیادی را نیز به همراه دارد که فضا را برای کاربران ناامن می‌کند.

در ادامه به تحلیل بدافزار اندروید و ارائه اطلاعاتی برای آموزش تحلیل بدافزار می‌پردازیم و سپس و مهمترین بدافزارهای اندرویدی را برایتان معرفی می‌نماییم؛

تحلیل بدافزار

روش های تحلیل بدافزار

بسیاری از بدافزارها در ابتدا به عنوان سرگرمی یا آزمایش نوشته شده بودند و مقاصد خاصی را دنبال نمی‌کردند اما با پیشرفت توانایی نرم‌افزارهای مخرب، کم کم دولت‌ها و هکرهای کلاه سیاه به منظور دسترسی به اطلاعات شخصی، تجاری یا مالی افراد مختلف و سرقت داده‌های مورد نیاز توانستند به مقاصد مهمی دست پیدا کنند.

امروزه از بدافزارها برای جمع آوری اطلاعات محافظت شده در سایت‌های دولتی یا شرکت‌های مختلف یا حتی مختل کردن بخشی از عملکرد آن‌ها استفاده می‌شود.

با وجود تهدیدات بسیاری که یک بدافزار برای سیستم رایانه‌ای یا اندرویدی شما دارد اما جای امید است که روش هایی برای تحلیل بدافزارها نیز توسط صنعت امنیت سایبری گسترش یافته است.

با تجزیه و تحلیل درست یک بدافزار و اجرای روش‌های مختلف موجود در این زمینه می‌توان جلوی بسیاری از اتفاقات ناخوشایند را گرفت. محیط‌های تحلیل بدافزار سه نوع تحلیل را شامل می‌شوند؛

تحلیل ایستا (Static Analysis):

تحلیل ایستا روشی بسیار دقیق و البته سریع است که برای تشخیص بدافزارها به خصوص در سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحلیل به نوعی خط اول دفاع محسوب می‌شود که در آن یک پرونده ناشناخته شکسته شده و به مولفه‌های مختلفی تبدیل می‌شود تا انواع تحلیل ها را بشناسیم به راحتی بتوان آن‌ها را بررسی نمود.

تحلیل با استفاده از یادگیری ماشین (Machine Learning Analysis):

تحلیل با استفاده از یادگیری ماشین روشی است که بدون نیاز به ساخت الگو‌های دستی می‌تواند برای شناسایی یک محتوای مخرب مورد استفاده قرار بگیرد. با بررسی و در نهایت فهرست کردن نمونه‌های هدف‌گذاری مختلف، تشخیص حملات در سامانه پیشرفت می‌نماید.

تحلیل های پویا (Dynamic Analysis):

در روش تحلیل پویا نمونه‌های یک محیط مبتنی بر ماشین مجازی ارسال می‌شوند. پس از آن باید در محیطی کنترل شده، نمونه مورد نظر فعال شود و بدین ترتیب می‌توان از روی رفتارهای قابل مشاهده اطلاعات لازم را استخراج نمود.

آموزش تحلیل بدافزار

مهمترین موضوع پس از نفوذ یک بدافزار اندروید به سیستم اندروید شما در ابتدا تشخیص و سپس انجام واکنش سریع و صحیح از جانب متخصصین این حوزه می‌باشد.

با آموزش تحلیل بدافزار به راحتی می توانید طبق روش‌های مختلف تحلیل آن عمل کرده و حتی به ساخت یک محیط ایزوله و کنترل شده آزمایشگاهی بپردازید که در آن امکان بررسی رفتار فایل‌های مشکوک وجود دارد.

مهم‌ترین بدافزارهای اندروید

در این مقاله قصد داریم انواع بدافزار اندروید را مورد بررسی قرار داده و مهم‌ترین آن‌ها را معرفی نماییم. احتمالاً شما هم آن‌ها را به عنوان یک برنامه کاربردی نصب کرده‌اید اما در حقیقت یک بدافزار اندروید هستند.

مهمترین بدافزارهای اندروید در گوگل‌پلی وجود داشته و توسط کاربران زیادی دانلود و نصب شده‌اند. اگرچه گوگل، روش‌های مختلفی برای جداسازی نرم‌افزارها و شناسایی بدافزارها در این میان تدارک دیده است اما همچنان می‌توان بدافزارهای مختلفی را مشاهده کرد که در ظاهر نرم افزارهای کاربردی و مفیدی هستند که به صورت غیر قابل پیش‌بینی به سرقت اطلاعات و خرابکاری، در گوشی‌های اندرویدی می‌پردازند.

معمولاً از طریق دسترسی به حساب کاربری گوگل یا حساب فیسبوک، این برنامه‌ها وارد عمل شده و اعمال از پیش برنامه‌ریزی شده را اجرا می‌نمایند.

در ادامه مهم‌ترین بدافزارهای اندروید را معرفی می‌کنیم که بهتر است در صورت داشتن هر یک از آن‌ها هم اکنون اقدام به حذف و از بین بردن نمایید.

یک بدافزار اندروید معمولاً در قالب برنامه‌ای کاربردی و مفید، برای حذف فایل‌های زائد و افزایش سرعت گجت‌های گوشی اندرویدی شما، معرفی می‌شود.

بدافزارهای اندروید

۹ بدافزار اندروید که باید بشناسید

بدافزارهای زیر همگی در گوگل‌پلی منتشر شده و در ظاهر برای بهینه سازی گوشی شما طراحی گردیده‌اند اما اصلی ترین کار آن‌ها نفوذ به اطلاعات شخصی کاربران و فروش آن‌ها به شرکت‌های تبلیغاتی می‌باشد؛

 • Shoot Clean-Junk Cleaner,Phone Booster,CPU Cooler
 • Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler
 • Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler
 • Quick Games-H5 Game Center
 • Rocket Cleaner
 • Rocket Cleaner Lite
 • Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager
 • LinkWorldVPN
 • H5 gamebox

حملات بدافزارهای اندروید

بدافزارهای فوق، ویژگی Play Protect در گوشی اندرویدی شما را غیرفعال کرده و حتی راهکارهای امنیتی گوگل‌پلی که برای تشخیص بدافزارها طراحی شده است، را از دسترس خارج می‌کنند.

جالب این است که این کار، طی درخواست‌های ارائه شده از سوی برنامه‌ها، توسط خود کاربران به انجام می‌رسد. با دور زدن این ویژگی، آن‌ها قادر به نصب و دانلود دستورهای بیشتری خواهند بود.

عملکرد این بدافزار‌ها بسیار هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده است. به طوری که به راحتی از اکانت گوگل شما سوءاستفاده کرده و از سمت شما کامنت‌های فیک، زیر همین برنامه‌های مخرب در گوگل پلی منتشر می‌کنند تا کاربران بیشتری تشویق شده و این برنامه‌ها را نصب نمایند.

اگرچه برخی از برنامه‌های فوق، از گوگل پلی حذف شده اما ممکن است برخی از شما هنوز هم بدون آگاهی از آن‌ها استفاده کنید. پس در صورت داشتن هر یک از آن‌ها، هر چه سریعتر اقدام به حذف نمایید.

با داشتن آگاهی در رابطه با ویژگی‌های یک بدافزار اندروید می‌توان از بروز اتفاقات ناخوشایند و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی جلوگیری نمود. امیدواریم با این مقاله، قدم کوچکی در بالابردن آگاهی شما برداشته باشیم.

انواع نسیم در هواشناسی را بشناسیم

مولکولهای هوا با دریافت انرژی از خورشید دچار اغتشاش می شوند و حرکت آنها شکل می گیرد اما حرکت مولکولهای هوا که ما به آن اصطلاحا باد می گوئیم یکنواخت نیست و تحت تاثیر تربولانس های جوی و عوامل اقلیمی قرار می گیرد .مخصوصا در نزدیکی ناهموایهای زمین حرکات پیچکی بادها تقویت می شود در سال ۱۹۰۵ میلادی جناب آقای دریاسالار فرانسیس بوفورت جدولی را برای تعیین سرعت باد تنظیم نمود که بعدها به نام مقیاس بوفورت در بین دریانوردان مطرح گردید . این مقیاس از باد آرام و نسیم سبک شروع می شود تا به طوفانهای خیلی شدید برسد و در هر قسمت تاثیرات باد توضیح داده شده . اما امروزه جهت و سرعت بادها توسط دستگاهی بنام بادسنج اندازه گیری می شود و چون معمولا با افزایش ارتفاع ما افزایش باد را داریم لذا می بایست یک ارتفاع مشخصی برای ثبت سمت و سرعت بادها در ایستگاههای هواشناسی تعیین شود تا بتوان اطلاعات را در همه ایستگاهها با همدیگر مقایسه کرد پس ارتفاع ۱۰ متری برای نصب دکل بادسنج توسط سازمان جهانی هواشناسی انتخاب گردید. دکل بادسنج نوع پاندولی اطلاعات سمت وسرعت لحظه ای را از قسمت ترانسیمتر خود دریافت و با یک کابل ۸ رشته ای به دستگاه دیگری بنام اندیکاتوروصل می نماید دستگاه اندیکاتور شامل دو صفحه شیشه ای مدرج است که یک قسمت مربوط به سرعت و صفحه دیگر مربوط به سمت باد می باشد. محل نصب دکل انواع تحلیل ها را بشناسیم انواع تحلیل ها را بشناسیم بادنگار باید در یک محدوده باز ترجیحا پلاتفرم هواشناسی باشد به طوری که فاصله هر مانع طبیعی تا دکل بادنگار ۱۰ برابر ارتفاع مانع است

واحد سرعت باد در هواشناسی نات می باشد که هرنات برابر با نیم متر بر ثانیه است. همیشه سرعت بادها با گذشت زمان در حال تغییر می باشد ولی بادهایی هستند که تغییرات ناگهانی و لحظه ای در سمت و سرعت دارند و به بادهای گاستی در هواشناسی معروفند . این نوع از بادها به هیچ عنوان قابل پیش بینی نخواهند بود و علت تشکیل آنها هم با توجه به مقیاس خیلی کوچک تشکیل آن ناشناخته است . در شرایط عادی بیشترین سرعت باد در هنگام بعداز ظهر اتفاق می افتد زمانی که جریانات کنوکشن حداکثر می گردد و در هنگام غروب آفتاب که جریانات صعودی ضعیف می شوند از شدت بادهای سطح زمین هم کاسته خواهد شد در زیر خصوصیات برخی از بادها آمده است.

نسیم دریا : معمولا در اوایل صبح در امتداد ساحل بادی شروع به وزیدن می نماید که جهت آن به سمت خشکی است و در بعد ازظهر به حداکثر خود می رسد و در روزهای گرم تابستان این نسیم شدیدتر خواهد وزید و علت تشکیل آن هم به گرم شدن متفاوت دریا و خشکی بر می گردد به این ترتیب هوای گرم بر روی خشکی منبسط شده و صعود می نماید بنابر این از میزان فشار هوا نزدیکی خشکی کاسته می شود اما هوای خنکتر روی دریا که دانسیته بیشتری نسبت به هوای سطح خشکی دارد می تواند نقش مرکز پرفشار را بازی کند. جهت باد همیشه از پرفشار به کم فشار است بنابراین نسیم دریا به خشکی شکل می گیرد.

نسیم خشکی : در هنگام شب در ارتفاعات پائین و جهت آن از خشکی به دریاست علت تشکیل این نوع نسیم بدین ترتیب است که زمین در طول شب تشعشع شبانه انجام میدهد و سطح خشکی زودتر از سطح دریا سرد می شود و این به منزله این است که هوای روی دریا گرمتر از هوای روی خشکی می شود لذا دانسیته کمتر و بالطبع فشار کمترهم نسبت به هوای روی خشکی خواهد داشت و بنابراین این بار جهت نسیم عوض می شود و از خشکی به دریا می زند

باد کوه دشت : هوای روی رشته کوه ها در هنگام تشعشع شبانه زمین خنک می گردد و متراکمتر از هوای اطراف خود خواهد شد و توسط نیروی جاذبه زمین به پائین سراشیبی و به سمت دشت حرکت می نماید به این نوع باد کاتاباتیک یا باد کوه دشت می گویند. معمولا این باد ضعیف است

ولی اگر در دشت پائین کوه منتهی به دریا شود در آن وقت نسیم خشکی به دریا کاتاباتیک را تقویت خواهد نمود مانند رشته کوههای سانتانا و یا ماری بور لند که باد کوه دشت نسبتا قوی دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.