نکات کلیدی نمودار میله‌ای


ذخیره

نحوه نوشتن یک نمودار(bar chart) در آزمون رایتینگ تسک 1

بار چارت

در این مقاله آموزشی سعی داریم تا در مورد نحوه نوشتن نمودارهای میله ای در تسک 1 آزمون رایتینگ آیلتس، نکاتی را به شما زبان آموزان محترمی که قصد شرکت در آزمون آیلتس دارید ارائه دهیم. در ابتدا می خواهیم نگاهی به هر پاراگراف بیاندازیم و در ادامه به شما نشان می دهیم که چه اطلاعاتی نیاز دارید تا در هر پاراگراف بنویسید . مطالعه این مقاله می تواند به تقویت رایتینگ زبان انگلیسی شما زبان آموزان عزیز در نوشتن bar chart در تسک 1 آزمون رایتینگ آیلتس کمک کند.

به نمودار میله ای زیر توجه کنید:

بار چارت

این نمودار ، مخارج دو کشور را بر کالاهای مصرفی در سال 2010 نشان می دهد .

آیلتس همیشه برای شما چارت را توصیف می کند و شما زبان آموزان محترم آزمون آنلاین آیلتس به این اطلاعات کلیدی برای فهم نمودار میله ای خود نیاز دارید .

حال اگر به نمودار میله ای نگاه کنیم ، می توانیم در محور عمودی یا همان vertical axis ، مقادیر مختلفی از پول که دو کشور خرج کردند را ببینیم. در راستای پایین یعنی نمودار افقی (horizontal axis) ، انواع مختلفی از کالا های مصرفی همانند cars ، computers ، books و . را داریم . اگر نگاه بیشتری بیندازیم ، می توانیم دو کشور را فرانسه به رنگ آبی و انگلیس به رنگ قرمز ببینیم .

Body paragraph A

Body paragraph B

اولین پاراگرافی که شما نیاز دارید بنویسید ، پاراگراف مقدمه است . پس باید عبارت توصیف شده در نمودار را پارافریز کنید (یعنی با کلمات انتخابی خود و استفاده از مترادف ها، عبارت بیان شده در نمودار را بدون تکرار توصیف کنید) و در قسمت مقدمه قرار دهید.

به پارافریز زیر توجه کنید:

The chart illustrates the amount of money spent on 5 consumer goods(cars, computers, books, perfume, and cameras) in France and the U.K. in 2010.

توجه داشته باشید که برای پارافریز کردن دقیقا همان کلمه ای که برای توصیف نمودار از آن استفاده شده است را بنویسید: به طور مثال اگر صحبت از چارت است فقط کلمه چارت را بنویسید، اگر از گراف استفاده شده فقط خود کلمه گراف را به کار ببرید. اگر از واژه table استفاده شده فقط همان کلمه را بنویسید. شما نباید این کلمات را به جای هم استفاده کنید و لازم نیست هر کلمه ای را پارافریز کنید. این نکته به شما کمک می کند تا به نمره 9 در رایتینگ آیلتس برسید.

پس ما دو کلمه اول را نگه می داریم و بعد به فعل نگاه می کنیم . در عبارت متن از فعل show استفاده شده است، می توان از افعال illustrate و یا gives information about استفاده کنیم. در عبارت از واژه expenditure استفاده شده و می توان آن را به شکل the amount of money spent پارافریز کرد.

اما در مورد کلمه consumer goods ، چون کلمه ای کلیدی است نباید آن را پارافریز کنیم. در اینجا ما از عدد 5 استفاده کردیم تا دقیقا به تعداد آیتم ها اشاره کنیم. در نوشتن پاراگراف مقدمه، نوشتن جزئیات لازم است. ما این آیتم ها را به طور جداگانه داخل پرانتز قید کردیم. گذاشتن پرانتز برای نوشتن جزئیات داخل آن در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس بسیار مهم است. البته توجه داشته باشید که اگر تعداد آیتم ها خیلی زیاد نباشد مجاز به انجام این کار هستید. اگر مثلا به 8 نمونه در نمودار اشاره شد صرفا همان عدد 8 را بدون نوشتن جزئیات قید کنید.

حال نوبت نوشتم اسم دو کشور است. به تاریخ قید شده در چارت توجه کنید. چرا که شما زبان آموز عزیز باید بدانید از چه زمانی در نوشتار خود برای رایتینگ استفاده کنید .

در قسمت آخر به اطلاعاتی که در قسمت چپ چارت( pounds sterling ) نوشته شده است دقت کنید:

ما این عبارت را به شرح زیر پارافریز می کنیم:

Units are measured in pounds sterling.

این جمله ی بسیار خوبی برای بالا بردن نمره رایتینگ شما در آزمون آیلتس محسوب می شود، چرا که از ساختار مجهول استفاده کرده است. پس اگر در نمودار صحبت از واحدهای پولی شد حتما این واحدها را در پاراگراف مقدمه قید کنید.

توجه کنید که پاراگراف مقدمه، بعضا یک جمله و یا دو جمله است . اما بیشتر نیست . این راحت ترین پاراگراف است که می توان در قسمت 1 رایتینگ آیلتس نوشت .

پاراگراف overview

پاراگراف overview مهم ترین پاراگراف در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس است . در این پاراگراف ، شما همه اطلاعات کلیدی را جمع آوری خواهید کرد و در یک جمله کلی کنار هم قرار می دهید . ممتحن آزمون آیلتس به دنبال جمله ی overview می گردد . اگر این جمله را نداشته باشید ، نمره این بخش شما بیشتر از 5 نخواهد بود . این قسمت، 25 درصد از نمره های شما را شامل می شود . اگر جمله overview را داشته باشید ، حداکثر نمره شما 6 خواهد بود . اگر این جمله خوب و واضح باشد ، نمره شما 7 می شود . پس نمره شما با توجه به این جمله افزایش می یابد . پس اهمیت زیادی دارد .

قبل از این که به شما بگویم چطور این جمله را بنویسید ، بیایید ببینیم نکات کلیدی چه نکاتی هستند . اگر به نمودار نگاه کنید ، می بینید که قرمز ، کشور انگلیس و آبی ، کشور فرانسه را نشان می دهد . قطعا این نکات کلیدی همه درباره ی فراز و نشیب های داخل نمودار شما هستند . پس اگر نگاه کنیم ، رنگ قرمز انگلیس است و می بینیم که بیشتر خرج ها برای ماشین بوده است . همچنین فرانسه که آبی رنگ است هم این گونه است . پس فرانسه و انگلیس هر دو بیشتر پول خود را برای ماشین ها خرج می کنند . اگر به انتهای دیگر نگاه کنیم ، نقاط کف را می بینیم که برای انگلیس ، کمترین حجم پول برای عطر ها خرج شده است . درباره ی فرانسه ، کمترین خرج برای دوربین ها شده است . پس این کلمه ها کلمات کلیدی هستند .

حال به سراغ کلید واژه دیگر می گردیم. آیا رنگ قرمز بیشتری می بینید یا رنگ آبی ؟ پس کدام کشور بیشترین پول را برای کالا های مصرفی خرج کرده است ؟ می بینید که بیشترین رنگ روی نمودار قرمز می باشد . پس انگلیس پول بیشتری نسبت به فرانسه خرج کرده است .

پس بیایید جمله overview را بنویسیم .

Overall, the expenditure of the UK was higher than that of France. Both French and British spent the most money on cars while in the UK the least amount of money was spends on perfume compared to cameras in France.

ما رایتینگ خود را با واژه overall شروع کردیم. چون می خواهیم به خواننده یا ممتحن آزمون آیلتس نشان دهیم که این یک overview است . این تکنیک خوبی برای نوشتن overview است، زیرا ممتحن به راحتی می تواند جمله overview را پیدا کرده و در نتیجه به ما کمک می کند تا نمره بهتری بگیریم . همچنین می توانید ببینید که از صفات مقایسه استفاده می کنیم . overview همیشه یا معمولا باید از جملات مقایسه ای استفاده کند: همانند higher than .

به سراغ قسمت بعدی می رویم . این جمله تقریبا جمله ی بلندی است و با دو رابط به هم متصل شده است : while و compared to . در ضمن ما اسم کشورها را نیز عوض کردیم و از ملیت آنها استفاده کردیم.

در ادامه مشاهده می کنید که از صفات برتری the most و the least استفاده کردیم. پس توجه به این سه نکته کلیدی را فراموش نکنید:

 • این که کدام یک از آن یکی بیشتر بوده است ؟ overall
 • این که کدام یک بیشترین پول را خرج کرده است ؟ the most money
 • و این که کدام یک کم ترین هزینه را خرج کرده است ؟ the least money

شما زبان آموزان عزیز معمولا باید به دنبال 2 یا 3 یا 4 ویژگی کلیدی بگردید . تعداد این کلیدها به نوع اطلاعات رایتینگ بستگی دارد.

نوشتن Body Paragraph

نوع سازمان دهی پاراگراف ها و مرتب نوشتن آنها در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس بسیار مهم است. یک راه برای مرتب سازی پاراگراف های اصلی، این است که پاراگراف های اصلی را به قسمت های جزئی تقسیم کنید. شما نمی توانید فقط یک پاراگراف اصلی داشته باشید. رایتینگ شما به خاطر مرتب سازی و نحوه استفاده از پاراگراف ها سنجیده می شود . این حدود 25 درصد از نمره های شما را شامل می شود . پس اگر فقط یک پاراگراف اصلی داشته باشید ، بسیار سخت می شود که در مورد هماهنگی ها به نتیجه خوبی رسید .

روشی برای سازمان دهی پاراگراف ها

در اینجا دو روش برای سازمان دهی پاراگراف به شما نشان می دهیم:

روش اول:

Body Paragraph A: cars, perfume, cameras

Body Paragraph B: computers, books

تقسیم بندی پاراگراف A بدین صورت است که این آیتم ها کمترین و بیشترین مصرف را داشته اند.

روش دوم:

Body Paragraph A: cars, books, cameras

Body Paragraph B: computers, perfume

در پاراگراف A ، این سه آیتم بیشترین مصرف را در UK داشته اند، در حالی که در پاراگرف B ، این دو آیتم بیشترین مصرف را در فرانسه داشته اند. پس طبقه بندی بر حسب بیشترین مقادیر مصرفی بر حسب کشور مورد نظر انجام شد.

به نمونه پاراگراف زیر برحسب طبقه بندی نوع دوم توجه کنید:

In terms of cars, the UK spent $450,000 on this as opposed to exactly $400,000 in France. The expenditure on books in the UK was higher than in France(about $400,000 and $300,000 respectively).

در شروع پاراگراف، از عبارت in terms of استفاده کردیم که دقیقا به خواننده نشان دهیم که هدف ما مقایسه car است. برای اینکه میزان مصرف را نشان دهید می توانید از کلمه around یا about استفاده کنید، چون این عدد در محور عمودی به شکل تقریبی نوشته شده است و عدد دقیق را به ما نشان نمی دهد.

می رسیم به کلمه ی as supposed to (در مقایسه با) که این رابط خیلی خوبی است که اطلاعات بین فرانسه و انگلیس را به هم متصل می کند . 450 هزار انگلیس در مقایسه با 400 هزار پوند در فرانسه . در اینجا از کلمه exactly استفاده کردیم، چرا که دقیقا عدد 400 هزار پوند را نشان می دهد.

سپس به سراغ books می رویم . در این قسمت از نمودار می بینیم که مخارج کتاب در انگلیس بیشتر از فرانسه بوده است . پس مقایسه ی دیگری این جا داریم . وقتی مقایسه ای مانند این دارید ، نیاز دارید از اعداد استفاده کنید . نمی توانید از اعداد چشم پوشی کنید . اگر جملات پاراگراف شما با اعداد و داده های مرتبط کامل نشوند ، نمره شما در این بخش حدود 5 می شود . پس همیشه به دنبال supporting sentence ها باشید.

اما در مورد کلمه respectively ، از این لغت برای نشان دادن ترتیب استفاده می کنیم و اطلاعات مربوطه را در داخل پرانتز قید کردیم. در اینجا انگلیس اول بود پس عدد اول برای انگلیس است. پس مطمئن شوید که اطلاعات دیگر را صحیح نوشتید . همچنین اگر می خواهید از این روش استفاده کنید ، اعداد زیادی را ننویسید چون برای ممتحن آزمون آیلتس خیلی سخت می شود تا همه را چک کند . او حتما اعداد را چک می کند تا ببیند آیا درست هستند یا خیر .

نکته دیگر که باید بدان توجه داشته باشید این است که ما به جای نوشتن pound sterling از علامت آن استفاده کردیم. پس استفاده از symbol ها همانند واحد پول یا درصد در رایتینگ تسک 1، یکی از دیگر از نکات کلیدی برای بالا بردن نمره شما محسوب می شود.

نکته بسیار جالب این است که وقتی ممتحن در حال شمارش تعداد کلمه هایی است که شما نوشته اید ، این دو کلمه یعنی پول و علامت واحد را یک کلمه در نظر می گیرد . چون یک علامت در کنار یک عدد است .

دوستان عزیز المپ امیدواریم توانسته باشیم نکات مفیدی را در نوشتن bar chart در آزمون رایتینگ تسک 1 در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم.

نکات کلیدی نمودار میله‌ای

سوالات درس ریاضیات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور داخل کشور 1398

سوالات درس ریاضیات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور داخل…

تیم مدیریت گاما

آزمون سراسری گروه آزمایشی انسانی 1400 داخل کشور | ماده درسی ریاضیات

آزمون سراسری گروه آزمایشی انسانی 1400 داخل کشور | ماده درسی ریاضیات

تیم مدیریت گاما

سری اول: آزمون جامع آمادگی کنکور سراسری خرداد ماه | ماده ریاضیات (ریاضی و آمار 1 و 2 و 3)

سری اول: آزمون جامع آمادگی کنکور سراسری خرداد ماه | ماده ریاضیات (ریاضی…

تیم مدیریت گاما

پاسخنامه تشریحی تست های کنکور ریاضیات گروه آزمایشی علوم انسانی خارج از کشور سال 1398

پاسخنامه تشریحی تست های کنکور ریاضیات گروه آزمایشی علوم انسانی خارج از کشور سال…

سکینه باقری فرد

نکات کلیدی ریاضیات کنکور انسانی همراه با کلیه تستهای ادوار گذشته | معادله درجه دوم، معادلات گویا، توان و اتحاد

نکات کلیدی ریاضیات کنکور انسانی همراه با کلیه تستهای ادوار گذشته | معادله درجه دوم،…

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری ۱۳۹۹ گروه آزمایشی علوم انسانی | ماده درسی ریاضیات

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری ۱۳۹۹ گروه آزمایشی علوم انسانی | ماده درسی ریاضیات

آزمون تستی موضوعی ریاضی و آمار انسانی | مبحث: عبارات جبری، اتحاد و معادله

آزمون تستی موضوعی ریاضی و آمار انسانی | مبحث: عبارات جبری، اتحاد و معادله

خدیجه اقدامی مقدم

سؤالات تستی طبقه‌بندی شده ریاضیات کنکور سراسری انسانی | تیر 1398

سؤالات تستی طبقه‌بندی شده ریاضیات کنکور نکات کلیدی نمودار میله‌ای سراسری انسانی | تیر 1398

حل سوالات ریاضیات کنکور سراسری انسانی خارج کشور سال 98 به دو روش تستی و تشریحی

حل سوالات ریاضیات کنکور سراسری انسانی خارج کشور سال 98 به دو روش تستی و تشریحی

حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور انسانی 98 همراه با ذکر نکات مهم و تستی برای حل هر سوال

حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور انسانی 98 همراه با ذکر نکات مهم و تستی برای حل هر سوال

مجموعه سوالات و تست های ریاضیات پایه علوم انسانی

مجموعه سوالات و تست های ریاضیات پایه علوم انسانی

خلاصه نکات ریاضی رشته علوم انسانی

خلاصه نکات ریاضی رشته علوم انسانی

نکات کلیدی ریاضیات کنکور انسانی همراه با کلیه تستهای ادوار گذشته | تابع و انواع آن

نکات کلیدی ریاضیات کنکور انسانی همراه با کلیه تستهای ادوار گذشته | تابع و انواع…

نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

Favorite

ذخیره

خانه » آموزش آفیس » نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

در این مقاله بیاموزید که چگونه نمودار های میله ای ایجاد کنید و داده های خود را با روشی مناسب تر در اکسل نشان دهید.

نمودار میله ای در اکسل

نمودار میله ای ، نمودار میله ای گرافیکی است که می توانید داده های خود را به صورت نوارهای افقی یا راه راه نشان دهید. از نمودارهای میله ای برای مقایسه مجموعه اعداد و نشان دادن وضعیت قرارگیری آنها در کنار یکدیگر استفاده می شود.

انواع نمودارهای مـیله ای

در Microsoft Excel سه نوع نمودار میله ای وجود دارد: نوار خوشه ای ، نوار انباشته شده و نوار ۱۰۰٪ پشته ای.

Clustered Bar : این نمودار میله ای اصلی است و هر عدد را با یک نوار افقی نشان می دهد.

Stacked Bar : نمودار Stacked Bar نوار Clustered را گسترش می دهد تا بیش از یک مجموعه از اعداد را در یک نوار نشان دهد ، داده ها را بر روی یکدیگر در امتداد یک خط افقی قرار می دهد.

۱۰۰٪ Stacked Bar : همان نوار Stacked است ، با این تفاوت که پشته های موجود در نوار به ۱۰۰٪ می رسد. از این رو ، به جای خود اعداد ، درصد آنها نشان داده می شود.

 • مرتبط : آموزش ایجاد نمودار pie دایره ای در Microsoft Excel

نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

برای ایجاد نمودار میله ای در اکسل ، ابتدا باید داده ها را به صفحه گسترده خود اضافه کنید. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم: فرض کنید می خواهید نمرات دو دانش آموز را در موضوعات مختلف مقایسه کنید. نمرات به شرح زیر است :

نکات کلیدی نمودار میله‌ای

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

خواندن الگوهای کندل استیک: نکات مهم مقاله

 • نمودارهای کندل استیک با نمودارهای میله ای تفاوت زیادی دارند.
 • معامله گران معمولاً استفاده از نمودارهای کندل استیک را برای معاملات روزانه ترجیح می دهند؛ زیرا با کمک این نمودارها به راحتی می توان عملکرد قیمت را مشاهده کرد.
 • برای بکارگیری تحلیل نمودار کندل استیک در استراتژی معاملاتی، دانستن اجزای کلیدی هر کندل و مفهوم آنها بسیار مهم است.

نمودار کندل استیک (شمعی) چیست؟

نمودار کندل استیک به سادگی نموداری متشکل از کندل های جداگانه است که معامله گران از آن برای درک عملکرد قیمت استفاده می کنند. کندل استیکِ عملکرد قیمت شامل مشخص کردن نقطه باز شدن قیمت برای یک بازه زمانی خاص، جایی که قیمت در آن بازه زمانی بسته می شود، و همچنین قله و دره قیمتی در آن بازه زمانی است.

عملکرد قیمت می تواند به معامله گرانِ تمام بازارهای مالی علایمی از روندها و بازگشت روندها بدهد. برای مثال، تعدادی از کندل‌ ها می ‌توانند الگوهایی را تشکیل دهند که در نمودارهای فارکس نشان دهنده بازگشت یا ادامه روندها باشند. کندل ‌ها همچنین می ‌توانند الگوهای جداگانه ‌ای را تشکیل دهند که نقاط ورود خرید یا فروش در بازار را مشخص کنند.

دوره ای که هر کندل نشان می دهد به بازه زمانی انتخاب شده توسط معامله گر بستگی دارد. یک بازه زمانی محبوب در بازار، بازه روزانه است؛ بنابراین کندل روزانه قیمت باز شدن، بسته شدن، قله و دره قیمتی آن روز را به تصویر می‌ کشد. اجزای مختلف یک کندل می توانند به معامله گر در پیش بینی حرکت قیمت کمک کنند؛ به عنوان مثال، اگر یک کندل بسیار پایین تر از سطح باز شدن، بسته شود، این ممکن است نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت باشد.

تفسیر کندل در نمودار کندل استیک

تصویر زیر شکل یک کندل معمولی را نشان می دهد. در ساختار هر کندل قیمتی سه بخش خاص (نقطه باز شدن، نقطه بسته شدن، سایه های کندل) وجود دارد. اولین نکته ای که باید در نظر گرفت قیمت باز و بسته شدن کندل ها است. این نقاط مشخص می کنند که قیمت یک دارایی در بازه زمانی معین از کجا شروع می شود و در چه نقطه ای به پایان می رسد؛ این دو بدنه یک کندل را تشکیل می دهند. هر کندل بیانگر حرکت قیمت برای دوره زمانی مشخصی است. اگر به نمودار روزانه نگاه می کنید، هر کندل جداگانه قیمت باز و بسته شدن و همچنین سایه قله و دره قیمتی آن روز را نشان می دهد.

قیمت باز شدن نشان دهنده اولین قیمت معامله شده در شکل گیری کندل جدید است. اگر قیمت شروع به صعود کند، کندل سبز یا آبی می شود (رنگ ها بسته به تنظیمات نمودار متفاوت است). اگر قیمت کاهش یابد کندل قرمز می شود.

بالاترین نقطه سایه بالایی (upper wick) نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول آن دوره است. اگر سایه بالایی وجود نداشته باشد به این معنی است که قیمت باز یا بسته شدن، بالاترین قیمت معامله شده است.

کمترین قیمت معامله شده، قیمت پایینِ سایه پایینی (lower wick) است و اگر سایه پایینی وجود نداشته باشد، کمترین قیمت معامله شده همان قیمت بسته یا باز شدن در کندل صعودی است.

قیمت بسته آخرین قیمت معامله شده در دوره زمانی شکل گیری کندل است. در اکثر نمودارها اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به صورت پیش ‌فرض قرمز می ‌شود. از طرف دیگر، اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز یا آبی خواهد شد (رنگ کندل مجددا به تنظیمات نمودار بستگی دارد).

بخش مهم بعدی کندل فتیله (wick) است که از آن به عنوان «سایه» (shadow) نیز یاد می شود. سایه ها بسیار حیاتی هستند زیرا بالاترین و پایین ترین نقاط قیمت را برای یک دوره مشخص نشان می دهند. سایه ها به سادگی قابل شناسایی هستند چراکه از لحاظ بصری نازک تر از بدنه کندل می باشند. اینجاست که قدرت کندل ها آشکار می شود. در مقایسه با نقاط ثابت (بالاترین و پایین ترین نقاط)، کندل ‌ها معامله‌ گران را نسبت به حرکت مستمر بازار آگاه می کنند.

جهت حرکت قیمت با رنگ کندل مشخص می شود. اگر قیمت کندل بالاتر از قیمت باز شدن کندل بسته شود، پس قیمت به سمت بالا حرکت می کند و کندل آبی می شود (رنگ کندل به تنظیمات نمودار بستگی دارد). اگر کندل قرمز باشد، قیمت زیر قیمت باز شدن بسته شده است.

دامنه یا محدوده (رنج):

اختلاف بین بالاترین و پایین ترین قیمت کندل محدوده آن را تشکیل می دهد. می توانید دامنه کندل را با کم کردن قله قیمتی بالای سایه بالایی از دره قیمتی سایه پایینی محاسبه کنید. (محدوده = بالاترین نقطه - پایین ترین نقطه).

داشتن این دانش در مورد کندل ها و نقاط مختلف آنها، به این معنی است که معامله‌ گرانی که از نمودار کندل استیک استفاده می‌ نکات کلیدی نمودار میله‌ای کنند، در تشخیص خطوط روند، الگوهای قیمت و امواج الیوت مزیت آشکاری نسبت به بقیه معامله گران دارند.

مقایسه نمودار میله ای با نمودار شمعی (کندل استیک)

همانطور که از تصویر زیر می بینید، نمودارهای کندل استیک مزیت مشخصی نسبت به نمودارهای میله ای دارند. نمودارهای میله ای به اندازه نمودارهای شمعی بصری نیستند و الگوهای کندل استیک یا الگوهای قیمتی آنها نیز هم از لحاظ ظاهری قابل قیاس نیستند. علاوه بر این، میله ‌های روی نمودار میله ‌ای، تشخیص جهت حرکت قیمت را دشوار می ‌کنند.

نحوه بررسی الگوهای کندل استیک نمودار

روش های مختلفی برای بکارگیری و بررسی نمودار شمعی وجود دارد. تحلیل نمودار کندل استیک به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی دلخواه شما بستگی دارد. برخی استراتژی ها تمایل دارند از الگوهای کندل استیک استفاده کنند در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند الگوهای قیمتی را تشخیص دهند.

بررسی الگوهای تک شمعی

کندل های جداگانه می توانند اطلاعات زیادی در مورد تمایلات فعلی بازار ارائه دهند. الگوهایی مانند الگوی چکش (نکات کلیدی نمودار میله‌ای Hammer)، ستاره دنباله دار (shooting star)، و مرد دارآویز (hanging man)، علایم بسیار مفیدی را در مورد تغییر جهت حرکت روند و مسیر احتمالی قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهند.

همانطور که از تصویر زیر می بینید، کندل چکش گاهی اوقات نشان دهنده بازگشت روند است. کندل چکش دارای سایه پایینی بلند با بدنه کوچک است. قیمت بسته شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن آن است. مفهوم کندل چکش ساده است: قیمت در حال کاهش یافتن بود اما خریداران وارد صحنه شدند و قیمت را صعودی کردند. این کندل یک سیگنال صعودی برای ورود به بازار، نشانه ای برای کوتاه کردن استاپ لاس یا علامتی برای بستن پوزیشن فروش است.

معامله ‌گران می ‌توانند پس از بسته شدن کندل چکش، وارد معاملات خرید شوند و از این الگو به نحو احسن استفاده کنند. کندل های چکش بسیار مفید هستند چراکه معامله ‌گران می ‌توانند با استفاده از آنها استاپ لاس های کوتاهی را اعمال کنند (استاپ لاس هایی که پیپ های کمی را ریسک می کنند). تیک پرافیت (حد سود) باید به گونه ای قرار گیرد که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. بنابراین، تیک پرافیت بزرگتر از استاپ لاس است.

شناسایی الگوهای قیمتی در چند کندل

نمودارهای کندل استیک معامله گران را قادر می سازند تا الگوهای قیمتی که در نمودارها شکل می گیرند را تشخیص دهند. با شناسایی این الگوهای قیمتی، مانند الگوی پوششی صعودی (bullish engulfing) یا الگوهای مثلث (triangle patterns)، می توانید با استفاده از آنها سیگنال های ورود یا خروج از بازار را مشخص کنید.

برای مثال، در تصویر زیر الگوی پوششی صعودی را داریم. الگوی پوششی صعودی ترکیبی از یک کندل قرمز و یک کندل آبی است که کل کندل قرمز را «پوشش» می دهد. این الگو می تواند نشان دهنده پایان حرکت نزولی یک جفت ارز باشد. معامله گر با وارد شدن به معاملات خرید پس از بسته شدن کندل آبی می تواند از این الگو به نحو نکات کلیدی نمودار میله‌ای احسن استفاده کند. به یاد داشته باشید که این الگوی قیمتی تنها زمانی شکل می گیرد که کندل دوم بسته شود.

مانند الگوی چکش، معامله گر می تواند استاپ لاس را زیر الگوی پوششی صعودی قرار دهد (استاپ لاس کوتاه). پس از آن معامله‌ گر می تواند حد سود تعیین کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

درک نمودارهای شمعی اولیه

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف احساسات معامله گران را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

درک نمودارهای شمعی اولیه

نمودارهای شمعی (Candlestick charts) بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ابداع کند در ژاپن ایجاد شد. در دهه 1700، یک مرد ژاپنی به نام هوما (Homma)، کشف کرد که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، و بازار به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران است.

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف این احساسات را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

نکات کلیدی

 • نمودارهای شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می شود.
 • استفاده از نمودارهای شمعی هنگام معامله مفید است زیرا چهار نقطه قیمت (قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی) را در طول مدت زمانی که معامله‌گر تعیین می‌کند نشان می‌دهند.
 • بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمتی تشکیل می شوند که در نمودارهای شمعی نشان داده شده است.
 • معامله اغلب بر اساس احساسات انجام می شود که می توان آن را در نمودارهای شمعی مشاهده کرد.

عوامل تشکیل دهنده نمودار شمعی

درست مانند نمودار میله ای، یک کندل روزانه قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف نکات کلیدی نمودار میله‌ای قیمتی سهام بازار در روز را نشان می دهد. نمودار شمعی قسمت پهنی دارد که به آن «بدنه واقعی» می گویند.

این بدنه واقعی محدوده قیمتی قیمت اولیه و قیمت پایانی معاملات آن روز را نشان می دهد. وقتی بدنه واقعی پر یا سیاه می شود، به این معنی است که قیمت پایانی از قیمت اولیه کمتر بوده است. اگر بدنه واقعی خالی باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، یک شمع پایینی اغلب سایه قرمز دارد و شمع های بالایی اغلب سایه سبز دارند.

مقایسه نمودار شمعی و نمودار میله ای

درست در بالا و پایین بدنه واقعی، «سایه ها» یا «فتیله ها» قرار دارند. سایه ها، سقف های قیمتی و کف های قیمتی معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه بالای شمع پایینی کوتاه باشد، نشان می دهد که قیمت اولیه نزدیک به سقف قیمتی آن روز بوده است.

سایه بالایی کوتاه در یک روند صعودی نشان می دهد که قیمت پایانی نزدیک به سقف قیمتی بوده است. رابطه بین قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی، ظاهر نمودار شمعی روزانه را تعیین می کند. بدنه واقعی می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی اطلاعات مشابهی را به روشی متفاوت نشان می دهند. نمودارهای شمعی بصری تر هستند، زیرا کد رنگی میله های قیمت و بدنه های واقعی ضخیم تر است، به همین دلیل بهتر می توانند تفاوت بین قیمت اولیه و نکات کلیدی نمودار میله‌ای قیمت پایانی را نشان دهند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در یک دوره زمانی مشابه نشان می دهد. در نمودار پایینی از میله های رنگی استفاده شده است، در حالی که در نمودار بالایی از شمع های رنگی استفاده شده است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه های واقعی را ببینند، در حالی که برخی دیگر ظاهر نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

الگو های شمعی اولیه

الگوهای شمعی ( Candlestick Patterns)، با نوسانات قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این نوسانات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند، اما در مواقع دیگر الگوهایی را تشکیل می دهند که نکات کلیدی نمودار میله‌ای معامله گران از آنها برای تحلیل یا اهداف معاملاتی استفاده می کنند. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد. در ادامه نمونه ای از این الگو را مشاهده می کنید.

الگوها به دوسته صعودی و نزولی تقسیم می شوند. الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت هستند، در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت هستند. هیچ الگویی همیشه دقیق نیست، زیرا الگوهای شمعی نشان دهنده تمایلات حرکت قیمت هستند، نه تضمین کننده آن.

الگوی پوشای نزولی ( Bearish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی پوشای نزولی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو به صورت یک بدنه واقعی قرمز بلند، شکل می گیرد که یک بدنه واقعی سبز کوچک را در بر میگیرد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل را به دست گرفته اند و قیمت می تواند به افت خود ادامه دهد.

الگوی پوشای صعودی ( Bullish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، یک الگوی پوشای در سمت صعودی بازار اتفاق می افتد و در نمودار به صورت یک بدنه واقعی سبز رنگ که یک بدنه واقعی قرمز کوچک را در بر می گیرد شکل می گیرد. از آنجایی که گاوها کنترل بازار را در دست دارند، قیمت می تواند افزایش یابد.

الگوی ستاره عصرگاهی نزولی

الگوی ستاره عصرگاهی (evening star) یک الگوی ممتاز است. این الگو با آخرین شمع الگو که در زیر بدنه واقعی کوچک روز قبل باز می شود شناسایی می شود. بدنه واقعی کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه واقعی شمع بسته می شود. این الگو نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل بازار توسط فروشندگان است. فروش می تواند افزایش پیدا کند.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی (bearish harami)، یک بدنه واقعی کوچک (قرمز رنگ) است که کاملاً درون بدن واقعی روز قبل قرار می گیرد. این الگو چندان کاربردی نیست که بتوان بر اساس آن عمل کرد و نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است. اگر قیمت پس از آن بالاتر رود، ممکن است همچنان روند صعودی باشد، اما اگر قیمت کاهش یابد نشان دهنده لغزش است.

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی (bullish harami)، مخالف الگوی هارامی نزولی وارونه است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه واقعی کوچک (سبز) در داخل بدنه واقعی بزرگ (قرمز) روز قبل قرار دارد. این عمل نشان می دهد که روند در حال توقف است. اگر بازار یک روز دیگر نیز روند صعودی داشته باشد، ممکن است روند صعودی بیشتری در راه باشد.

الگوی هارامی کراس نزولی

الگوی هارامی کراس (bearish harami cross) نزولی در یک روند صعودی رخ می دهد، که در آن شمع بالایی توسط یک دوجی دنبال می‌شود (بازه زمانی که شمع تقریباً باز و بسته می‌شود). دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند همان الگوی هارامی نزولی است.

الگوی هارامی کراس صعودی

الگوی هارامی کراس صعودی (bullish harami cross) در یک روند نزولی رخ می دهد، که در آن یک شمع پایینی توسط یک دوجی دنبال می شود. دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند الگوی هارامی صعودی هستند.

چند الگوی سیاه و سفید دیگر را مشاهده کنید، که البته رنگ های رایجی برای نمودارهای شمعی هستند.

الگوی صعودی سه کندلی ( Bullish Rising Three)

این الگو با شمعی به نام «روز سفید بلند» شروع می شود. سپس در دومین، سومین و چهارمین بازه زمانی معاملاتی، بدنه‌های واقعی کوچک قیمت را پایین‌تر می‌آورند، اما همچنان در محدوده قیمتی روز سفید بلند (روز اول در الگو) باقی می‌مانند. پنجمین و آخرین روز الگو، یک شمع روز سفید بلند دیگر است.

اگرچه این الگو به ما نشان می دهد که قیمت برای سه روز متوالی در حال کاهش است، اما پایین ترین سطح جدیدی مشاهده نمی شود و معامله گران خود را برای حرکت صعودی بعدی آماده می کنند.
تغییر جزئی این الگو در هنگامی رخ می دهد که فاصله شمع روز دوم به دنبال شمع اول افزایش می یابد. بقیه موارد این الگو شبیه توضیحات قبلی است و تفاوت های جزئی دارد. هنگامی که این تغییر رخ می دهد، به آن «حفظ تشک صعودی» می گویند.

الگوی نزولی سه کندلی ( Bearish Falling Three)

این الگو با یک روز نزولی شروع می شود. به دنبال آن سه بدنه واقعی کوچک به سمت بالا شکل می گیرند، اما در محدوده اولین روز بزرگ نزولی باقی می مانند. این الگو زمانی تکمیل می شود که روز پنجم یک حرکت رو به پایین بزرگ دیگر انجام دهد. این نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را بدست گرفتند و قیمت ممکن است کاهش یابد.

سخن آخر

همانطور که تاجران برنج ژاپنی قرن ها پیش کشف کردند که احساسات سرمایه گذاران در مورد معامله یک دارایی، تأثیر عمده ای بر روند قیمت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد روند آن سهام داشته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.