تامین مالی تریدر


پذیرش و تامین مالی

هدف از ارائه مشاوره پذیرش، پذیرش سهام و یا سایر اوراق بهادار شرکت‌ها در بورس و یا فرابورس می‌باشد. پذیرش اوراق بهادار برای ناشر اوراق بهادار، سهامداران، کل اقتصاد و جامعه مزایای بی‌شماری به همراه دارد. مزایای پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه:
• سهولت تامین مالی،
• امکان برخورداری از معافیت مالیاتی،
• افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه،
• سهولت در تغيير تركيب سهامداران و انتقال‌پذيري مالكيت،
• معرفي شرکت و محصولات آن به طيف وسيعي از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت،
• بقا و ماندگاری شرکت،
• شفافیت اطلاعاتی،
• کشف عادلانه قیمت سهام،
• تسهیل وثیقه‌گذاري سهام توسط سهامداران،
• و . .
فرابورس ایران دارای 6 بازار مجزا با کارکردهای متنوع برای پذیرش انواع اوراق بهادار و ابزار مالی شامل بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار شرکت های کوچک و متوسط (SME)، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه می-باشد. متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، بایستی تقاضاي پذیرش خود در یکی از این بازارها را از طریق مشاور پذیرش به فرابورس ارائه نماید. بورس اوراق بهادار تهران داراي دو بازار اول و دوم می باشد. بازار اول از دو تابلوي اصلی و فرعی تامین مالی تریدر تشکیل شده است. پذیرش سهام عادي در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهاي بازار اول یا در بازار دوم صورت می پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادي، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضاي پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را از طریق مشاور پذیرش به بورس ارائه نماید.

فرآیند پذیرش

• ارائه درخواست پذیرش : شرکت متقاضی پذیرش بایستی درخواست پذیرش خود را به همراه مدارك مورد لزوم از طریق مشاور پذیرش به فرابورس/ بورس ارائه نماید.
• برگزاری جلسه هیئت پذیرش : وظیفه اصلی هیئت پذیرش، اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در فرابورس/ بورس و همچنین تعلیق یا حذف آن هاست. این وظیفه با بررسی پذیرش شرکت از جنبه های مالی و فعالیتی، تعیین موارد مورد نیاز یا تعیین شروط پذیرش و نهایتاً تصمیم گیری در خصوص قبول یا رد درخواست پذیرش اوراق بهادار در فرابورس/ بورس انجام می پذیرد.
• درج اوراق بهادار : در صورت موافقت هیئت پذیرش با پذیرش سهام شرکت متقاضی، مرحله درج اوراق بهادار آغاز می گردد. اقدامات اصلی که در مرحله درج بایستی صورت گیرد عبارتند از :
• ارائه اطلاعات، مستندات تامین مالی تریدر و تعهدات براساس بندهای تعیین شده توسط هیئت پذیرش،
• اقدام به سپرده گذاری سهام شرکت نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،
• افشای اطلاعات در سامانه کدال،
• انتشار اطلاعیه درج شرکت و بارگذاری امیدنامه در سایت فرابورس/ بورس،
• ایجاد نماد معاملاتی برای شرکت،
• برگزاری جلسه معارفه.
شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین بی تردید یکی از شاخص‌ترین شرکت‌ها در زمینه ارائه خدمات مشاوره پذیرش می‌باشد. کارنامه درخشان این شرکت در ارائه خدمات مشاوره پذیرش، که فقط نام برخی از آن‌ها در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است، گویای کیفیت و سرعت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان می‌باشد.
• شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور)
• شرکت سیمان کردستان
• شرکت کیسون
• شرکت فلات ایرانیان
• شرکت بیمه نوین
• شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان
• شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
• شرکت فرآورده های سیمان شرق
• شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
• شرکت داروسازی شهید قاضی

مشاور پذیرش

هدف از ارائه مشاوره پذیرش، پذیرش سهام و یا سایر اوراق بهادار شرکت‌ها در بورس و یا فرابورس می‌باشد. پذیرش اوراق بهادار برای ناشر اوراق بهادار، سهامداران، کل اقتصاد و جامعه مزایای بی‌شماری به همراه دارد. مزایای پذیرش شرکت¬ها در بازار سرمایه:
• سهولت تامین مالی،
• امکان برخورداری از معافیت مالیاتی،
• افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه،
• سهولت در تغيير تركيب سهامداران و انتقال‌پذيري مالكيت،
• معرفي شرکت و محصولات آن به طيف وسيعي از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت،
• بقا و ماندگاری شرکت،
• شفافیت اطلاعاتی،
• کشف عادلانه قیمت سهام،
• تسهیل وثیقه‌گذاري سهام توسط سهامداران،
• و . .
فرابورس ایران دارای 6 بازار مجزا با کارکردهای متنوع برای پذیرش انواع اوراق بهادار و ابزار مالی شامل بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار شرکت¬های کوچک و متوسط (SME)، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه می-باشد. متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، بایستی تقاضاي پذیرش خود در یکی از این بازارها را از طریق مشاور پذیرش به فرابورس ارائه نماید. بورس اوراق بهادار تهران داراي دو بازار اول و دوم می¬باشد. بازار اول از دو تابلوي اصلی و فرعی تشکیل شده ¬است. پذیرش سهام عادي در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهاي بازار اول یا در بازار دوم صورت می¬پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادي، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضاي پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را از طریق مشاور پذیرش به بورس ارائه نماید.

فرآیند پذیرش

• ارائه درخواست پذیرش : شرکت متقاضی پذیرش بایستی درخواست پذیرش خود را به همراه مدارك مورد لزوم از طریق مشاور پذیرش به فرابورس/ بورس ارائه نماید.
• برگزاری جلسه هیئت پذیرش : وظیفه اصلی هیئت پذیرش، اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در فرابورس/ بورس و همچنین تعلیق یا حذف آن¬هاست. این وظیفه با بررسی پذیرش شرکت از جنبه¬های مالی و فعالیتی، تعیین موارد مورد نیاز یا تعیین شروط پذیرش و نهایتاً تصمیم¬گیری در خصوص قبول یا رد درخواست پذیرش اوراق بهادار در فرابورس/ بورس انجام می¬پذیرد.
• درج اوراق بهادار : در صورت موافقت هیئت پذیرش با پذیرش سهام شرکت متقاضی، مرحله درج اوراق بهادار آغاز می¬گردد. اقدامات اصلی که در مرحله درج بایستی صورت گیرد عبارتند از :
• ارائه اطلاعات، مستندات و تعهدات براساس بندهای تعیین شده توسط هیئت تامین مالی تریدر پذیرش،
• اقدام به سپرده¬گذاری سهام شرکت نزد شرکت سپرده¬گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،
• افشای اطلاعات در سامانه کدال،
• انتشار اطلاعیه درج شرکت و بارگذاری امیدنامه در سایت فرابورس/ بورس،
• ایجاد نماد معاملاتی برای شرکت،
• برگزاری جلسه معارفه.
شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین بی¬تردید یکی از شاخص‌ترین شرکت‌ها در زمینه ارائه خدمات مشاوره پذیرش می‌باشد. کارنامه درخشان این شرکت در ارائه خدمات مشاوره پذیرش، که فقط نام برخی از آن‌ها در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است، گویای کیفیت و سرعت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان می‌باشد.
• شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور)
• شرکت سیمان کردستان
• شرکت کیسون
• شرکت فلات ایرانیان
• شرکت بیمه نوین
• شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان
• شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
• شرکت فرآورده¬های سیمان شرق
• شرکت سرمایه¬گذاری و توسعه خوزستان
• شرکت داروسازی شهید قاضی

روش های تامین مالی

همه شرکت ها در بازه هایی از فعالیت خود نیاز به منابع مالی جدید دارند که به روش های مختلف تهیه می شوند.تامين مالی از آن جهت برای شرکت ها اهمیت زیادی دارد که بسیاری از پروژه ها برای اجرا و یا تداوم آن، نیازمند سرمایه هستند و برای پیشرفت یک شرکت، تامین سرمایه پروژه هایی که در دستور کار قرار دارند، امری حیاتی به شمار می رود.

اگر شما نیز در خصوص انواع روش های تامین مالی شرکت ها کنجکاو هستید، توصیه می کنیم در این دوره همراه ما باشید.

روش های تامین مالی شرکت ها را می توان به 2 دسته تقسیم کرد:

 1. تامین مالی از طریق افزایش سرمایه
 2. تامین مالی از طریق فروش دارایی ها
 3. تامین مالی از طریق موسس های خود شرکت
 • تامين مالی خارجی:
 1. تامين مالی از طریق وام گرفتن از بانک ها، موسسات یا سرمایه گذارهای داخل کشور
 2. تامين مالی از بانک ها یا سرمایه گذارهای خارجی
 3. تسهیلات خارجی
 4. اسناد دریافتنی و پیش دریافت های شرکت

جزییات دوره

دانش‌پذیران پس از پایان دوره گواهینامه دریافت خواهند کرد.این دوره برای مشتریان کارگزاری اقتصاد بیدار با تخفیف ویژه برگزار میگردد.

رزومه استاد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مديريت مالی از دانشگاه تهران

سوابق آموزشی:

 • دوره آشنایی با بورس، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مبانی ارزشگذاری، تحلیل بنیادی مقدماتی و جامع، تامین مالی و .

سوابق کاری:

 • تحلیلگر و معامله‌گر ارزی، اداره بین الملل بانک مرکزی
 • کارشناس عرضه و پذیرش
 • کارشناس سابق نظارت بر مصارف کلان و اعتبار سنجی
 • کارشناس سابق اعتبار سنجی مشتریان کلان

مدارک حرفه‌ای:

 • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری اوراق تامین مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری کالا و ابزار مشتقه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارشناسی عرضه و پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوالات متداول

چگونه از تخفیف دوره می توانم استفاده کنم؟

اگر مشتری کارگزاری اقتصاد بیدار هستید، تخفیف دوره به صورت خودکار برای شما اعمال می‌گردد.

اگر مشتری کارگزاری اقتصاد بیدار نیستید و تمایل به استفاده از تخفیف دوره دارید، می توانید به صورت رایگان از طریق لینک زیر در کارگزاری اقتصاد بیدار ثبت نام کنید و از تخفیف این دوره و سایر مزایای مشتریان کارگزاری اقتصاد بیدار استفاده کنید.

دریافت کد بورسی از کارگزاری اقتصاد بیدار

توضیحات دوره کافی نبود، چه طور می‌توانم با واحد آموزش در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید با شماره 91078132-021 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید، پاسخگوی شما از 8 صبح تا 12 شب هستیم.

برای دریافت گواهینامه پایان دوره چطور باید اقدام کنیم؟

حداکثر یک هفته بعد از پایان دوره، درخواست دریافت گواهینامه خود را به شماره تلگرام واحد آموزش (09204202901) ارسال فرمائید تا اقدامات لازم برای صدرو گواهینامه انجام گیرد.

پیام صالحی

تامین مالی کوتاه مدت: با استفاده از شبکه بانکی//تامین مالی ریالی- تسهیلات//تامین مالی ریالی- تنزیل دریافتنی ها//تامین مالی ریالی-اعتبار//تامین مالی ارزی- اعتبارات اسنادی//تامین مالی ارزی- حساب باز//تامین مالی ارزی- حساب امانی//چگونگی آرایش صورت مالی جهت دریافت تامین مالی کوتاه مدت از شبکه بانکی تامین مالی بلند مدت: با استفاده از شبکه بانکی تامین مالی طرح- تسهیلات بلند مدت و دوره تنفس به همراه سرمایه در گردش (جهت طرح های تولیدی)//تامین مالی ارزی- صندوق توسعه ملی//تامین مالی ارزی و ریالی –زنجیره تامین مالی//با استفاده از بازار سرمایه//تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (انواع صکوک و ساز و کار اجرایی آن)//تامین مالی از طریق افزایش سرمایه- آورده نقدی//عوامل و راهکارهای مورد نیاز جهت استفاده از تامین مالی بلند مدت

روش های تامین مالی-ویژه مدیران

همه شرکت ها در بازه هایی از فعالیت خود نیاز به منابع مالی جدید دارند که به روش های مختلف تهیه می شوند.تامين مالی از آن جهت برای شرکت ها اهمیت زیادی دارد که بسیاری از پروژه ها برای اجرا و یا تداوم آن، نیازمند سرمایه هستند و برای پیشرفت یک شرکت، تامین سرمایه پروژه هایی که در دستور کار قرار دارند، امری حیاتی به شمار می رود.

اگر شما نیز در خصوص انواع روش های تامین مالی شرکت ها کنجکاو هستید، توصیه می کنیم در این دوره همراه ما باشید.

50% تخفیف ویژه مدیران شرکت‌ها

✅ با ارائه گواهینامه معتبر

جزییات دوره

روش های تامین مالی شرکت ها را می توان به 2 دسته تقسیم کرد:

 • تامين مالی داخلی:
 1. تامین مالی از طریق افزایش سرمایه
 2. تامین مالی از طریق فروش دارایی ها
 3. تامین مالی از طریق موسس های خود شرکت
 • تامين مالی خارجی:
 1. تامين مالی از طریق وام گرفتن از بانک ها، موسسات یا سرمایه گذارهای داخل کشور
 2. تامين مالی از بانک ها یا سرمایه گذارهای خارجی
 3. تسهیلات خارجی
 4. اسناد دریافتنی و پیش دریافت های شرکت

رزومه استاد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مديريت مالی از دانشگاه تهران

سوابق آموزشی:

 • دوره آشنایی با بورس، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مبانی ارزشگذاری، تحلیل بنیادی مقدماتی و جامع، تامین مالی و .

سوابق کاری:

 • تحلیلگر و معامله‌گر ارزی، اداره بین الملل بانک مرکزی
 • کارشناس عرضه و پذیرش
 • کارشناس سابق نظارت بر مصارف کلان و اعتبار سنجی
 • کارشناس سابق اعتبار سنجی مشتریان کلان

مدارک حرفه‌ای:

 • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری اوراق تامین مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری کالا و ابزار مشتقه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارشناسی عرضه و پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوالات متداول

توضیحات دوره کافی نبودريا،چگونه میتوانم با واحد آموزش در ارتباط باشم

شما می‌توانید با شماره 91078132-021 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید.پاسخگوی شما از 8 صبح تا 12 شب هستیم.

همچینین می‌توانید از طریق پیام رسان تلگرام به صورت مستقیم با پشتیانی واحد آموزش در ارتباط باشید

شماره تلگرام: 09204202901

پیام صالحی

تامین مالی کوتاه مدت: با استفاده از شبکه بانکی//تامین مالی ریالی- تسهیلات//تامین مالی ریالی- تنزیل دریافتنی ها//تامین مالی ریالی-اعتبار//تامین مالی ارزی- اعتبارات اسنادی//تامین مالی ارزی- حساب باز//تامین مالی ارزی- حساب امانی//چگونگی آرایش صورت مالی جهت دریافت تامین مالی کوتاه مدت از شبکه بانکی تامین مالی بلند مدت: با استفاده از شبکه بانکی تامین مالی طرح- تسهیلات بلند مدت و دوره تنفس به همراه سرمایه در گردش (جهت طرح های تولیدی)//تامین مالی ارزی- صندوق توسعه ملی//تامین مالی ارزی و ریالی –زنجیره تامین مالی//با استفاده از بازار سرمایه//تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (انواع صکوک و ساز و کار اجرایی آن)//تامین مالی از طریق افزایش سرمایه- آورده نقدی//عوامل و راهکارهای مورد نیاز جهت استفاده از تامین مالی بلند مدت

راهکارهای کمکی برای حرفه‌ای‌ها

رسیدن به موفقیت، راه مشخص و مستقیمی ندارد ولی اقتصاد بیدار به شما کمک می‌کند تا مسیر موفقیت برایتان هموارتر شود.

آشنایی با ۷ پلتفرم تأمین مالی جمعی برتر جهان

تامین مالی جمعی

تأمین مالی جمعی از سال ۱۹۹۷ و با ابتکار گروه راک انگلیسی آغاز شد و اکنون پلتفرم‌های گوناگونی در تلاش هستند با استفاده از روش‌های بازاریابی مانند روابط عمومی، تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک و بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی کاربر را به سوی این صفحه‌ها هدایت کنند. در میان پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی، هفت پلتفرم با شعارهای مشخص، مدعی هستند در این زمینه بهترین هستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حتی اگر اصطلاح تأمین مالی جمعی را هرگز نشنیده باشید، احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی با نمونه‌ای از آن مواجه شده‌اید. تأمین مالی جمعی به سادگی به ایده جمع‌آوری سرمایه برای یک پروژه از طریق گروه بزرگی از افراد آنلاین اشاره دارد و در بستر اینترنت انجام می‌شود. افراد یا کسب‌وکارهای کوچک می توانند از طریق تأمین مالی جمعی، ایده‌های خود را از مراحل اولیه آن، مورد حمایت مالی تامین مالی تریدر قرار دهند.

تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش، تأمین مالی جمعی مبتنی بر قرض (وام) و تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام از انواع تأمین مالی جمعی هستند. در تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را در اختیار استارتاپ مورددنظر خود قرار می‌دهند و در ازاء پرداخت هزینه از خدمات و محصولات آن استفاده می‌کنند. در تأمین مالی جمعی مبتنی بر قرض (وام)، افراد یا کسب‌وکارهای کوچک، وامی را با تعهد پرداخت در یک بازه زمانی مشخص دریافت می‌کنند. در تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام، سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری و مشارکت در تأمین مالی یک پروژه، در مالکیت آن سهیم شده و درصورت وقوع رویدادهای خاص همچون عرضه اولیه یا فروش مالکیت، می‌توانند سهام‌دار آن کسب‌وکار شوند.

زمانی که در جست‌وجوی سایتی برای جمع‌آوری کمک مالی هستید، هزینه‌ها را بررسی می‌کنید و احتمالا به دنبال پلتفرمی هستید که «همه یا هیچ» باشد؛ بسیاری از پلتفرم‌ها هزینه پردازش مطالبه می‌کنند و همچنین درصد کمی از درآمد کلی شما را دریافت می‌کنند. اما چند سایت اینترنتی وجود دارند که از مدل «همه یا هیچ» استفاده می‌کنند؛ به بیانی دیگر، شما تنها در صورت رسیدن به هدف موردنظر خود، پول پرداخت می‌کنید.

در ادامه به شناسایی بهترین سایت ‎ های تأمین مالی جمعی اینترنتی می‌پردازیم.

Kickstarter : شعار «بهترین در کل»

کیک استارتر، یکی از بزرگ‌ترین نام‌ها در تأمین مالی جمعی است. این سایت به دلیل کمک به کارآفرینان فناوری و خلاق در تأمین بودجه پروژه ‎ های خود پیش از گرفتن وام یا جمع‌آوری پول برای سرمایه‌گذاری جسورانه شهرت فراوانی دارد. این شرکت با حدود ۲۰۰ هزار پروژه، بیش از ۵.۶ میلیارد دلار سرمایه جمع آوری کرده است که از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۹ بودجه تأمین شده است.

در این سایت، استفاده از قسمت جمع‌آوری کمک مالی آسان است: با تعیین هدف خود شروع کنید و سپس یک دوره زمانی برای تکمیل آن مشخص کنید. پیش از اینکه کمپین شما راه‌اندازی شود، باید توسط کیک استارتر تأیید شوید. برای هر سطح پولی که به ازای هر فرد جمع می‌شود، یک هدیه کوچک یا تجربه شخصی برای اهداکننده خود تعیین می‌کنید.

کیک استارتر یک پلتفرم «همه یا هیچ» است. به این معنی که بودجه خود را دریافت نمی‌کنید، مگر اینکه کمپین خود را کامل کنید. این هزینه در ازای پرداخت هزینه پردازش (۳ تا ۵ درصد) در هر معامله ۵ درصد است. اگر به اندازه کافی پول جمع کنید، آن وقت یک دوره انتظار ۱۴ روزه برای دریافت بودجه وجود دارد.

Indiegogo : شعار «دونده، بهترین در کل»

کاربران Indiegogo معمولاً در حال ایجاد کمپین هایی برای نوآوری‌های تکنولوژیکی، کارهای خلاقانه و پروژه‌های اجتماعی هستند. این پلتفرم تأمین مالی جمعی عملکردی مشابه با کیک استارتر دارد، با این تفاوت که مدل جمع‌آوری سرمایه به طور انحصاری برای «همه یا هیچ» نیست.

کاربران مجاز به انتخاب یکی از گزینه‌های بودجه ثابت یا بودجه انعطاف‌پذیر هستند. بودجه ثابت، بهترین گزینه برای پروژه‌هایی است که به مقدار مشخصی از پول نیاز دارند. در حالی‌که بودجه انعطاف‌پذیر برای کمپین‌هایی که از هر مقدار بودجه‌ برای کسب‌وکار خود بهره‌مند می‌شوند، مناسب است. از طریق بودجه انعطاف‌پذیر، کسب‌وکارها بودجه موردنظر خود را دریافت خواهند کرد، خواه هدف خود را برآورده نکنند یا نه. از طریق بودجه ثابت، در صورت عدم تحقق هدف کمپین، کلیه وجوه به سرمایه‌گذاران بازگردانده می شود. در این پلتفرم، ۳ درصد برای پردازش دریافت می‌شود. حداقل مقدار هدف برای هر دو نوع جمع آوری سرمایه ۵۰۰ دلار است.

Causes : شعار «بهترین برای موسسات غیرانتفاعی»

Causes بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین در جهان است که روی موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متمرکز است. این پلتفرم خود را به عنوان یک شبکه اجتماعی برای افرادی که می‌خواهند تغییر سریع و موثرتری ایجاد کنند، معرفی می‌کند. این پلتفرم بیش از ۱۸۶ میلیون کاربر در ۱۵۶ کشور مختلف دارد. این پلتفرم برای موسسات غیرانتفاعی که می‌خواهند بدون صرف هزینه و منابع مالی زیاد در شبکه‌های اجتماعی، از یک جامعه اهداکننده برخوردار شوند، بسیار مناسب است. از آنجا Causes اجرا کننده تبلیغات است، برای کاربران خود رایگان است.

در این پلتفرم، افراد در صفحه تأمین مالی جمعی خود، می توانند کمک‌ها و تعهدات را جمع آوری کنند، آگاهی خود را افزایش دهند و رسانه‌های مربوط به اهداکنندگان بالقوه را به اشتراک بگذارند. افزون بر جمع آوری کمک‌های مالی، Causes یک پلتفرم شبکه اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد کسانی که دارای علایق مشترکی در حوزه‌هایی همچون حیوانات، حقوق بشر و محیط‌زیست هستند را جست‌وجو کننند. همچنین بستری را برای ایجاد دادخواستی برای وکالت فراهم می‌کند. برخورداری از این امکانات منحصر به سازمان‌های غیرانتفاعی ثبت شده نیست. افراد همچنین می‌توانند برای برنامه‌ها و ایده‌هایی که به آنها اهمیت می‌دهند به این پلتفرم دسترسی پیدا کرده و از طریق آن پول جمع کنند.

Patreon : شعار «بهترین برای مبتکران»

پاترون در میان مبتکران دیجیتالی همچون یوتیوب، پادکست ها و وبلاگ‌نویسان محبوب است. برخلاف پلتفرم‌هایی که در آن یک بار کمک مالی دریافت می‌شود، در پاترون افراد با اشتراک‌گذاری ایده خود، به صورت منظم در هر ماه مبلغ مالی مشخصی را دریافت می کنند. این سایت به هنرمندان اجازه می‌دهد تا با طرفداران خود ارتباط برقرار کنند و حتی ایجادکنندگان می‌توانند محتوای اختصاصی را به عنوان انگیزه برای ادامه تأمین بودجه به مشترکان پاترون خود تحویل دهند. اگر افراد به صورت منظم ایده‌ها و طرح‌های خود را در پلتفرم شخصی خود به اشتراک بگذارند، این سرویس بهترین عملکرد را برای آنها خواهد داشت. درغیر این ‌ صورت، اگر سازندگان محتوا تولید نکنند، طرفداران امکان لغو اشتراک خود را دارند.

پاترون از هر تعهد ۲.۹ درصد هزینه ‌ ها را دریافت می کند. این سایت دو میلیون مراجعه‌کننده فعال و بیش از ۲۰۰ هزار ایجادکننده فعال دارد.

GoFundMe : شعار «بهترین برای سرمایه گذاری شخصی»

ممکن است تعداد محدودی از کمک مالی GoFundMe را در موارد اضطراری یا خیریه در رسانه‌های اجتماعی دیده باشید. این پلتفرم تنها برای موسسات خیریه نیست و افراد نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. سایت تأمین مالی جمعی برای هر اعانه ۲.۹ درصد هزینه پردازش دریافت می کند. این پلتفرم، یک سایت تأمین مالی جمعی «همه یا هیچ» نیست و هزینه تبلیغات برای افرادی که در ایالت متحده امریکا زندگی می‌کنند، رایگان است.

GoFundMe موفقیت زیادی در صندوق قربانیان لاس وگاس (۱۱.۸ میلیون دلار) و صندوق دفاع قانونی Time’s Up (۲۴.تامین مالی تریدر ۲ میلیون دلار) داشته است. اگر ایده شما در زمینه خدماتی همچون نیازهای پزشکی یا امداد اضطراری باشد، این پلتفرم گزینه خوبی است. با این وجود، چند نکته مهم وجود دارد: ممکن است استارتاپ های متعارف سرمایه زیادی در GoFundMe جمع نکنند و توجه به این نکته مهم است که از هر ده کمپین فقط یک مورد در این سایت به طور کامل تأمین مالی می شود.

CircleUp : شعار «بهترین تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام»

اگر در حال ایجاد یک برند مصرفی هستید، لازم است به CircleUp مراجعه کنید؛ چرا که هم سرمایه خود را تأمین می‌کنید و هم از اعتبار مالی برخوردار می‌شوید. این پلتفرم به جمع آوری ۳۹۰ میلیون دلار برای ۲۵۶ استارت آپ کمک کرده است. CircleUp ، شبکه ای از متخصصان، خرده فروشان و کارآفرینان را فراهم می کند. در این پلتفرم می توانید با سرمایه‌گذاران معتبر که حداقل خالص درآمد آنها یک میلیون دلار در ماه و درآمد سالانه آنها حداقل ۲۰۰ هزار دلار است، ارتباط برقرار کنید. از دیگر مزایای دیگر سیرکل آپ می توان به دسترسی ویژه به خطوط اعتباری و پردازنده هلیو Helio ، برای ایجاد استراتژی های شرکت اشاره کرد.

این شرکت برای کارآفرینانی که به دنبال مقیاس زدن در مقابل توسعه ایده‌های خود هستند، بهترین است. روند انتخاب تقریبا رقابتی است و معمولا شما نیز باید حداقل یک میلیون دلار درآمد داشته باشید تا در سایت آنها ثبت شوید.

LendingClub : شعار «بهترین وام های تجاری»

لندینگ کلاب یک سایت تأمین مالی جمعی است که حداکثر ۴۰ هزار دلار برای وام های شخصی و حداکثر ۵۰۰ هزار دلار برای وام های تجاری فراهم می‌کند. این یک پلتفرم تأمین مالی جمعی مبتنی بر قرض (وام) است که واجد شرایط بودن آن معمولا آسان است و اغلب سریع ‌ تر از مراجعه به یک بانک عادی صورت می‌گیرد. برخلاف بیشتر تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام، به مواردی مانند بازدید از مشاغل یا برنامه‌ها و پروژه ها نیاز نخواهد داشت.

از طریق لندینگ کلاب، کسب‌وکارها، وام خود را با یک دوره یک سال یا ۵ سال دریافت می‌کنند. نرخ بهره بسته به نمره اعتباری کسب‌وکارها تعیین می‌شود؛ کل سود سالانه به طور معمول از ۱۲.۱۵ تا ۲۹.۹۷ درصد (از آوریل ۲۰۲۱) متغیر است و فرد باید از نظر مالی از سلامت خوبی برخوردار باشد.

دوره‌های آنلاین مالی و سرمایه گذاری

دوره آموزشی آنلاین مدیر مالی حرفه‌ای

برای تبدیل شدن به یک مدیر مالی حرفه ای به چه چیزهایی نیاز دارید؟‌

مدیریت مالی را می‌توان «دانش تامین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف یک فعالیت اقتصادی» عنوان کرد و در واقع مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف شرکت است. مدیران مالی به دنبال افزایش سود شرکت (در کوتاه مدت) و افزایش ثروت سهامداران (در بلندمدت) می باشند. مدیران مالی همچنین مسئول سلامت مالی سازمان هستند. آنها گزارشات مالی را تهیه، فعالیت‌های سرمایه گذاری را هدایت، استراتژی‌ها را توسعه داده و برای رسیدن به اهداف مالی بلندمدت سازمان برنامه ریزی می‌کنند.

نقش مدیر مالی با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و نرم افزاری در حال تغییر است. در گذشته وظیفه اصلی مدیر مالی نظارت بر مسایل مالی سازمان بوده است ولی حالا بیشتر به تحلیل داده‌ها و ارائه مشاوره به مدیران عالی برای حداکثر سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می‌پردازند.

آنچه در این دوره می آموزید:

 • مدیریت مالی ویژه مدیرانمالی (۱۶ ساعت)
 • تصمیم گیری مالی برای مدیران ( ۱۶ ساعت )
 • قوانین بیمه، مالیات و کار (۱۶ ساعت)
 • تامین منابع مالی ( ۲۴ ساعت )
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ( ۱۶ ساعت)
 • بودجه ریزی شرکت ها ( ۲۴ ساعت )
 • ارزیابی مالی و اقتصادی (۱۲ ساعت)
 • ارتباطات موثر (۸ ساعت)

این دوره آنلاین به صورت ۱۳۲ ساعت طراحی شده است تا مدیران مالی در مسیر خود حرفه‌ای باقی بمانند.

نحوه برگزاری این دوره : ۲ روز در هفته یکشنبه ها و سه شنبه ها به مدت ۴ ساعت خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.