روز پرنوسان برای بورس


روز پرنوسان در بورس

شاخص کل بورس امروز روندی پرنوسان داشت؛ به طوری که در ساعات میانی معاملات تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد صعود روز پرنوسان برای بورس کرد، اما ناگهان روندی نزولی به خود گرفت و به یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحد رسید. اما در نهایت روی رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۴۷۲۷ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با روز پرنوسان برای بورس معیار هم وزن هم با ۲۷۷ واحد افزایش به رقم ۳۸۲ هزار و ۵۲۵ واحد رسید.

در این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۵۴ هزار روز پرنوسان برای بورس و ۳۵۷ میلیارد ریال انجام شد.

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گلگهر و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی و صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در روز پرنوسان برای بورس آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۶۴ واحد افزایش در رقم ۱۷ هزار و ۹۶۴ واحد ایستاد.

معامله گران این بازار ۳۵۱ هزار معامله به ارزش ۴۲ هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال انجام دادند.

پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، روز پرنوسان برای بورس پتروشیمی تندگویان، فولاد هرمزگان جنوب، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

روز پرنوسان برای بورس

ایسنا: شاخص کل بورس دیروز بسیار پرنوسان بود؛ به‌طوری‌که در ساعات ابتدایی معاملات تا یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار واحد کاهش یافت اما در ساعات میانی معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار واحد رسید و در‌حالی به کار خود پایان داد که در رقم یک‌میلیون و ۲۳۸ هزار واحد ایستاده بود. شاخص کل بورس دیروز با چهارهزارو ۷۴۷ واحد افزایش رقم یک‌میلیون و ۲۳۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با هزارو ۴۱۷ واحد افزایش به رقم ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد رسید. معامله‌گران این بازار ۸۶۰ هزار معامله به ارزش ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال انجام دادند. سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پتروشیمی جم و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس نیز با ۰.۰۹ کاهش در رقم ۱۷‌هزار و ۷۶۷ واحد ایستاد و در این بازار ۳۲۷ هزار معامله به ارزش ۲۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال انجام شد.

ایسنا: شاخص کل بورس دیروز بسیار پرنوسان بود؛ به‌طوری‌که در ساعات ابتدایی معاملات تا یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار واحد کاهش یافت اما در ساعات میانی معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار واحد رسید و در‌حالی به کار خود پایان داد که در رقم یک‌میلیون و ۲۳۸ هزار واحد ایستاده بود. شاخص کل بورس دیروز با چهارهزارو ۷۴۷ واحد افزایش رقم یک‌میلیون و ۲۳۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با هزارو ۴۱۷ واحد افزایش به رقم ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد رسید. معامله‌گران این بازار ۸۶۰ هزار معامله به ارزش ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال انجام دادند. سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پتروشیمی جم و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس نیز با ۰.۰۹ کاهش در رقم ۱۷‌هزار و ۷۶۷ واحد ایستاد و در این بازار ۳۲۷ هزار معامله به ارزش ۲۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال انجام شد.

روز پرنوسان در بورس

روز پرنوسان در بورس

گروه اقتصادی: بازار سرمایه روری پرنوسان را روز پرنوسان برای بورس پشت سرگذاشت؛ به طوری که در ساعات ابتدایی معاملات تا یک میلیون و ۳۰۲ هزار واحد کاهش یافت و در ساعات میانی توانست تا یک میلیون و ۳۰۹ هزار واحد افزایش یابد. البته در ساعات پایانی بازهم روند نزولی به روز پرنوسان برای بورس خود گرفت و در نهایت در رقم یک میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا،شاخص کل بورس امروز با ۴۱۴ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم روز پرنوسان برای بورس ۳۱۶ واحد کاهش یافت و رقم ۴۰۰ هزار و ۳۳۷ واحد را ثبت روز پرنوسان برای بورس کرد.معامله گران امروز ۸۶۴ هزار معامله به ارزش ۶۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال انجام دادند.معدنی و صنعتی گل گهر، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی نوری و معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسب به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازا سرمایه، شاخص کل فرابورس به روند صعودی خود ادامه داد و با ۶۶ واحد افزایش به رقم ۱۸ هزار و ۹۴۸ واحد رسید.در این بازار ۵۰۵ هزار معامله با ارزش ۹۶ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال انجام شد.بانک دی، پتروشیمی مارون و سنگ آهن گهرزمین نسبت به سایرنمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پلیمیر آریاساسول مدیریت انرژی امید تابان هور و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

روز پرنوسان بورس

شاخص کل بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت به طوریکه در ساعات ابتدایی معاملات با صعودی چشمگیر به یک میلیون و ۴۸ هزار واحد رسید اما ناگهان سقوط و رقم یک میلیون و ۴۳ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل در نهایت و در ساعات پایانی معاملات باز هم صعودی روز پرنوسان برای بورس شد و در رقم یک میلیون و ۴۴ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل بازار سرمایه امروز با ۱۱۵۶ واحد رشد رقم یک میلیون و ۴۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن ۶۶۴ واحد ریزش داشت و به رقم ۳۲۴ هزار و ۲۰۹ واحد رسید. معامله گران امروز یک میلیون معامله انجام دادند که ۱۰۶ هزار و ۲۱۷ میلیارد ریال ارزش داشت.

در این بازار صنایع پتروشیمی خلیج فارس، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گل گهر و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

بانک های ملت و تجارت، پالایش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری خوارزمی، گلوکوزان و پالایش نفت بندرعباس نمادهای پربیننده بورس بودند.

ریزش ۷۲ واحدی شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز با ۷۲ واحد ریزش رقم ۱۱ هزار و ۶۱۱ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۵۲۵ هزار معامله به ارزش ۴۴ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال انجام شد. سرمایه گذاری صباتامین، پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل سهامی ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، سنگ آهن گهر زمین و پتروشیمی مارون نسبت به سایر نمادها بیتشرین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

به گزارش «انرژی امروز» از ایسنا، سهامی ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولید نیروی برق دماوند، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، سیمان لار سبزوار، گروه کارخانجات صنعتی تبرک و بانک دی نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

روز پرنوسان بورس تهران

روز پرنوسان بورس تهران

شاخص کل بورس با ۴۱۱۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳۸۶ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۸۰ هزار و ۳۶۲ واحد ایستاد. معامله‌گران این بازار ۲۲۶ هزار معامله انجام دادند که ۲۰ هزار و ۴۱ میلیارد ریال ارزش داشت.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی نوری، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت بندر عباس و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی فناوران نسبت به روز پرنوسان برای بورس روز پرنوسان برای بورس سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. امروز شاخص کل فرابورس هم با صعودی ۳۵ واحدی به رقم ۱۸ هزار و ۷۳۸ واحد رسید.

در این بازار ۱۱۵ هزار معامله به ارزش ۱۴۹۲ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی زاگرس، بیمه پاسارگاد، پالایش نفت شیراز، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل اعتباری ملل و زغال سنگ پروده طبس نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.