شرط اصلی دریافت سود چیست؟


سهامدارانی که سهام عادی دارند، نشان می دهند که آنها بر اساس مقدار سهامی که متعلق به آنها بوده در شرکت مالکیت دارند.

ربای قرضی

رِبایِ قَرضی یا قَرضِ رَبَوی شرط کردن هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیرمادی در ضمن عقد قرض، به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث است. ربای قرضی در مقابل ربای مُعاملی است که در معاوضه و معامله محقق می‌شود. قرض ربوی، سه شرط (قرارداد قرض، شرط به زیاده، هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث) دارد و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست.

تمدید مهلت بدهی و دَیْن با شرط پرداخت مبلغی بیشتر از قرض (ربای اِمهالی و جاهلی) در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. از نظر شرعی، شرط به زیاده در قرض یا تمدید مهلت پرداخت آن، ربا و حرام است.

فهرست

مفهوم‌شناسی

ربای قرضی (قرض ربوی)، هر نوع زیاده‌ای است که در ضمن عقد قرض، به نفع قرض‌دهنده شرط شود؛ یعنی کسی «جنسی» یا «پولی» را قرض دهد و «منفعتی» بیش از آنچه که قرض داده است بگیرد. منفعت، لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که قرض داده شده است، بلکه شامل هر چه که منفعت تلقی می‌شود است. [۱] بنابراین زیاده و منفعت در قرض ربوی، شامل زیاده عینی (چیزی که وجود خارجی دارد، مانند پول، ماشین و ساختمان، یا لحاظ ویژگی و صفت خاصی برای شیء قرض داده شده) و حُکمی (هر نوع کار یا خدمت؛ مانند کارچاق‌کنی، انجام امر واجب، سپرده و ودیعه قبل از گرفتن وام) است. [۲]

یکی دیگر از مصادیق ربا، ربا در تمدید مهلت بدهی است که در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. ربا در تمدید مهلت بدهی و دِیْن (ربای اِمهالی)، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که برای تمدید مهلت پرداخت آن بدهی شرط ‌شود؛ چه این بدهی از شرط اصلی دریافت سود چیست؟ قرض باشد یا عقد و قرارداد دیگری؛ مانند آن که کسی جنسی را نسیه بخرد و با رسیدن موعد پرداخت بهای آن، از فروشنده بخواهد در ازای افزایش بهای کالا، زمان پرداخت آن را به تأخیر بیندازد. [۳]

تفاوت ربای قرضی و ربای مُعاملی

در منابع فقهی ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم شده است. [۴]

اشتراک ربای معاملی و قرضی، در وجود منفعتی افزون بر اصل مال است و تفاوت اصلی این دو در این است که ربای معاملی، در معاوضه و معامله محقق می‌شود، اما ربای قرضی تنها در عقد قرض یا تمدید مهلت پرداخت بدهی وجود دارد. همچنین شرایط تحقق این دو متفاوت است. ربای معاملی در معاوضه دو شیء و کالای هم‌جنس است که معیار سنجش آنها «وزن‌کردن» (کالای موزون) یا «پیمانه‌کردن» باشد؛ [۵] اما در ربای قرضی، هم‌جنس بودن یا نوع خاصی از کالا شرط تحقق ربا نیست. [۶]

شرایط تحقق قرض ربوی

در قرض ربوی، برای تحقق ربا، سه شرط وجود دارد: ۱. قرض، ۲. شرط زیاده، ۳. هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالت (نه قرض‌دهنده و نه قرض‌گیرنده).

بنابراین اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست. مانند اینکه:

۱. عقد، قرض نباشد. مثلاً سپرده سرمایه‌گذاری امتیازی باشد و بانک به وکالت از سپرده‌گذار فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی انجام دهد و سپرده‌گذار به‌جای سهم سودش، از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود؛ [۷]

۲. در عقد قرض، شرط هیچ گونه زیاده‌ای نباشد؛ [۸]

۳. قرض‌گیرنده بدون شرط، اضافه‌ای به قرض‌دهنده دهد؛ [۹]

۴. قرض‌دهنده به امید زیاده نه شرط زیاده، قرض دهد، چه زیاده‌ای به او داده شود یا نشود؛ [۱۰]

۵. شرط زیاده، عینی یا حکمی نباشد؛ شرط‌هایی مثل گرفتن وثیقه یا چک یا معرفی ضامن یا تسویه در مدت معین؛ [۱۱]

۶. زیاده، به نفع قرض‌گیرنده شرط شود؛ [۱۲]

۷. قرض‌دهنده بپذیرد که مبلغ یا کالای کمتری از مقدار قرض داده را پس بگیرد. مانند نیت خیر او در انجام فعالیت اقتصادی فردی یا عدم امکان نگهداری کالای فاسدشدنی. [۱۳]

همچنین قرض ربوی میان پدر (نه مادر) و فرزند (دختر یا پسر)، زن و شوهر (تا وقتی زن و شوهر هستند) و قرض ربوی دادن مسلمان به کافر حربی (نه برعکس) حلال است. [۱۴]

ذکر دو مثال

  • مثال ۱ ـ قرض پول: اگر شخصی مبلغی را به بانک یا شرکت یا فردی قرض دهد تا به او (قرض‌دهنده) به صورت ماهانه سود دهد، این سودها، ربا و گرفتن آن حرام است. در این مثال، اگر آن شخص پول را با هدف سرمایه‌گذاری و طبق قراردادی غیر از قرض و با رعایت ضوابط شرعی، به بانک یا شرکت یا فردی بسپارد، در این حالت، عقد قرض وجود ندارد و سود حاصل ربا نیست.
  • مثال ۲ ـ قرض جنس: اگر شخصی ابزار یا وسیله‌ای را به دیگری قرض دهد و شرط کند که علاوه بر برگرداندن آن، مبلغی را نیز به او پرداخت کند، این قرض، ربوی است. اما اگر این کار به صورت عقد اجاره برقرار شود و مبلغ پرداختی «اجاره‌بها» باشد، این معامله از حالت ربای قرضی خارج است. همچنین اگر این معامله به صورت قرض باشد اما شرط زیاده نباشد، ربا پدید نمی‌آید.

جوایز بانک‌ها

جوایز بانک‌ها به حساب‌های پس‌انداز و جاری (مانند: جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی، تخفیف در اجرت خدمات، حق تقدم و امتیاز در گرفتن تسهیلات)، یکی از مسائل مطرح در قرض ربوی است. در بانکداری بدون ربا، مبالغی که در این حساب‌هاست، قرض‌ بدون بهره است. بنابراین اگر این موارد (جوایز و تخفیفات و امتیازات) از سوی سپرده‌گذاران در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی نشود، بی‌اشکال است اما با شرط جایز نیست. [۱۵] برای مثال، جوایز نقدی و کالایی بانک‌ها به حساب‌های پس‌انداز، با قرعه‌کشی و برنده شدن در آن باشد نه شرط این زیاده، یا این که مردم به امید جایزه، سپرده‌های قرض‌ الحسنه باز کنند نه شرط گرفتن جایزه. [۱۶]

کارمزد قرض (وام)

کارمزد یعنی اجرت واقعی کسی که دارد کار می‌کند و ربا یعنی بهره پول که غیر از کارمزد است. [۱۷] برای دریافت کارمزد، سه نظر فقهی وجود دارد:

  1. جواز؛
  2. حلیت با رضایت طرفین؛
  3. حرمت. [۱۸]

قرض ربوی در رهن و اجاره

یکی از مواردی که ممکن است ربا محقق شود، مسئله رهن و اجاره است. روش صحیح، اجاره به شرط وام و رهن است؛ یعنی مالک و موجر بگوید: منزلم را ماهیانه به فلان مبلغ اجاره می‌دهم، به شرطی که شما فلان مبلغ را به صورت قرض الحسنه به من بپردازی و منزل من در مقابل این قرض الحسنه، در رهن شما باشد.

روش نادرست، ربای قرضی است؛ یعنی مشتری بگوید: فلان مبلغ را به شما (مالک خانه) وام (قرض) ‌می‌دهم به شرط این که فلان مقدار از اجارۀ خانه‌ات کم کنی. در این روش، در برابر وام، شرطی گذاشته شده که کم کردن مال الاجاره است. [۱۹]

قرض ربوی و مضاربه

در مضاربه، سود به دو طرف (مالک و عامل) تعلق می‌گیرد و حاصل یک فعالیت اقتصادی است اما در قرض ربوی، سود، بدون فعالیت اقتصادی به قرض‌دهنده پرداخت می‌شود که ربا و حرام است.

برای رهایی از ربا در عقد مضاربه، لازم است شرایط شرعی رعایت شود؛ به این صورت که شخص سپرده‌گذار وکالت مطلقه‌ای به بانک می‌دهد که سپردۀ او را در هر کاری که بانک صلاح می‌داند به کار بگیرد، سپس به بانک وکالت دیگری می‌دهد، که هر مقدار سودی که بانک می‌خواهد برای او در نظر بگیرد، به مقدار معینی مصالحه کند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازد علی الحساب خواهد بود. [۲۰]

نظریات جدید فقهی و اقتصادی

قرض در عرصه روابط اقتصادی امروز و نیز بانکداری پیشرفته نقش فراوان و گسترده‌ای یافته است. این موضوع و نیز ظهور پول‌های جدید (الکترونیکی، اعتباری و. )، باعث شده است درباره ماهیت پول از نظر شرعی، تفاوت ربا و بهره، و مشروع بودن برخی از مواردی که به ظاهر قرض ربوی هستند دیدگاه‌های جدید فقهی و اقتصادی مطرح شود؛ مانند: خالی بودن «قرضِ با فایده» از علت تحریم ربا، [۲۱] اختصاص ربا به زیاده فاحش یا ربای جاهلی، حرمت قرض‌های مصرفی (ربای مصرفی) و حلیت ربای تولیدی [۲۲] و وام‌های سرمایه‌گذاری، [۲۳] جبران کاهش ارزش پول، [۲۴] امتیازدهی مشتریان بر اساس پرداخت سود غیرمشروط از سوی قرض‌گیرنده (مشتریان جذاب) برای استفاده از مزایای عقد قرض در بانکداری اسلامی در جایگاه قرارداد سودآور. [۲۵] برخی فقها بر همین اساس گفته اند که:«اگر پذیرفتیم تحریم ربا به علت ظلمی است که در آن وجود دارد بی‌شک در آن مصادیقی از ربا، تحریم خواهد یافت که علتِ تحریم موجود باشد، مانند ربای استهلاکی؛ و در آن مواردی که عرف ظلمی نمی‌بیند، مانند ربای تولیدی، حکم حرمت نیز جاری نخواهد بود.» [۲۶]

حیل شرعی

برخی از فقها (یوسف صانعی) برای جبران کاهش ارزش پول در قرض، راه‌هایی را مجاز می‌دانند:

  • قرض مالیت پول: قرض‌دهنده در زمان قرض دادن پول، مالیت آن را با طلا یا چیز دیگر معلوم کند و آن مالیت را قرض دهد؛ مثلاً مالیت مبلغ مشخصی را که در زمان قرض برابر با نیم‌مثقال شرط اصلی دریافت سود چیست؟ طلاست قرض داده شود تا هنگام بازپرداخت نیز همین مقدار مالیت در ضمن پول و نقد رایج بازگردانده شود. [۲۷]
  • فروش اقساطی پول: فروختن مبلغ نقد به بهای زیادتر و به صورت نسیه و اقساط معین و مشخص. البته این کار به صورت مقطعی و موردی جایز است نه همیشگی و به صورت شغل و کسب درآمد. [۲۸]

ربا در تمدید مهلت پرداخت بدهی

ربا در تمدید مهلت بدهی (ربای امهالی)، هر نوع زیاده‌ای است که برای تمدید مهلت پرداخت دِین و بدهی شرط ‌شود، چه این بدهی از قرض باشد یا عقد دیگری مانند اجاره به شرط تملیک. در ربای تمدید دین، وقتی بدهکار در سررسید، قدرت پرداخت بدهی را ندارد، در قبال تمدید مهلت، بر مبلغ بدهی افزوده می‌شود. [۲۹]

مثال: از بانک، تسهیلات فروش اقساطی گرفته شود یا از شرکتی، کالایی در اقساط و مبالغ مشخصی خریداری شود. سپس اگر بدهکار بخواهد مدت پرداخت (تعداد اقساط) را افزایش دهد و بانک یا آن شرکت برای این افزایش مدت، مبلغی بیشتر اخذ کند، این اضافه دریافت، ربا و حرام است. به همین دلیل در بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی تمدید نمی‌گردد.

به ربا در تمدید مهلت بدهی «ربای جاهلی» نیز می‌گویند؛ زیرا در دوران جاهلیت و صدر اسلام مرسوم بوده است. برخی معتقدند که قرآن فقط ربای جاهلی را تحریم کرده است اما بررسی متون تاریخی، حدیثی و تفسیری نشان می‌دهد ربای مرسوم در جزیرة العرب، اختلافی با ربای رایج در جوامع دیگر نداشته است و شامل هر دو مورد ربا برای قرض و ربا برای تمدید مدت دین بوده است. [۳۰]

جریمه تأخیر وام (بدهی)

جریمه تأخیر در اقساط وام (بدهی) اگر به معنای این باشد که بدهکار می‌تواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر پرداخت کند و این جریمه وسیله‌ای برای سود بردن باشد، این همان ربای جاهلی و حرام است. اما اگر برای «التزام مشتری» به پرداخت به‌موقع بدهی یا اقساط (وجه التزام) و به معنای تنبیه بدهکار و عبرت گرفتن سایرین باشد و «وام‌گیرنده نیز این شرط را آگاهانه و در ضمن عقد قبول کرده باشد»، گرفتن این جریمه طبق نظر فقهای شورای نگهبان [۳۱] و نیز برخی از مراجع شرط اصلی دریافت سود چیست؟ تقلید جایز است. [۳۲]

شرط اصلی دریافت سود سهام عدالت چیست؟

روشن قلب گفت: افرادی که دارای هستند برای دریافت سود باید ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کنند.

شرط اصلی دریافت سود سهام عدالت چیست؟

باشگاه خبرنگاران: وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت پرداخت و اظهار کرد: سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی برای حضور راحت‌تر در مجامع و کسب سود سهامشان ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام کنند تا اطلاعات هویتی و بانکی آن‌ها ثبت شود، از آنجایی که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی موظفند همزمان با مجامع حضوری شرکت ها، به صورت الکترونیکی و آنلاین همسو با آن‌ها باشند، ثبت نام در سجام به آن‌ها کمک می‌کند تا به طور غیر حضوری در جلسات اعمال رای کنند و از این طریق در تصمیم‌گیری شرکت خود نقش داشته باشند.

وی اظهار کرد: علاوه بر این موضوع افرادی که صلاحیت کاندیداتوری برای هیات مدیره دارند و سهام عدالتشان در اختیار خودشان است هم می‌توانند برای عضو هیات مدیره شدن شرکت‌هایی که زیر مجموعه سهام عدالت است اقدام کنند و به این ترتیب در صورت انتخاب، بر مسند این جایگاه خواهند نشست.

رشد شاخص بورس تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد تا پایان هفته

روشن قلب در ادامه به تغییر آیین نامه‌ها و سهولت در کاندید شدن افراد برای هیات مدیره شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات عنوان شده افراد چه از ابتدای تاسیس شرکت چه بعد از بازگشایی نماد با خرید آن در زمان مشخص شده می‌توانند کاندید شوند. در گذشته شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به عنوان هیات مدیره انتخاب شرط اصلی دریافت سود چیست؟ می‌شدند، اما، چون روش اداره این شرکت‌ها نسبت به گذشته و بر اساس آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت تغییر کرده است به همه اشخاصی که شیوه غیر مستقیم را انتخاب کرده اند امکان کاندید شدن و اداره این شرکت‌ها داده می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پیرو تعیین تکلیفی که درباره نحوه سهامداری سهام عدالت اعلام شد، برخی افراد روش مستقیم انتخاب کردند که به پرتفوی آن‌ها اضافه شده و برخی دیگر روش غیر مستقیم را برگزیدند که سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند. زمان تخصیص سهام این گروه بر اساس زمانبندی شهر زمان ثبت نامشان انجام خواهد شد، باید به این نکته توجه کنند که ملاک اصلی شهر سکونت فعلی آن‌ها نیست بلکه شهری است که در زمان ثبت نام سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۷ درج کرده اند.

روشن قلب اضافه کرد: قابلیت معامله سهام عدالت در اکثر استان فراهم شده و سهامدارانی که شیوه غیر مستقیم را انتخاب کردند می‌توانند خرید و فروش خود را انجام دهند، حتی افرادی که قبلا خرید سهم نداشتند می‌توانند از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اقدام به خرید سهم کنند.

سهامداران عدالت بخوانند / شرط اصلی دریافت سود چیست؟

اقتصادنیوز: بنابر گفته معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، افرادی که سهامدار عدالت هستند، می‌توانند نسبت به ثبت نام در سجام اقدام کنند تا پس از احراز هویت و راستی آزمایی اطلاعات، امکان واریز سود فراهم شود.

سهامداران عدالت بخوانند / شرط اصلی دریافت سود چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: تاکنون از قریب به یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از سهامداران سهام عدالت، اطلاعات معتبر به ویژه شماره شبای معتبر نداریم تا بتوانیم سودی برایشان واریز کنیم.

حسنلو گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در انتهای سال ۹۹ و انتهای سال ۱۴۰۰ سود عملکرد مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را برای دارندگان این سهام واریز کرده است.

به گفته او نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این افراد در قید حیات هستند، ولی شماره شبای معتبر از آن‌ها وجود نداشته که بتوان سود را برای آنان واریز کرد. طی یک مرحله واریزی که در خرداد امسال انجام شد حدود ۲۰۰ هزار نفر از این افراد شناساسی و واریز برای آن صورت گرفت و هم اکنون قریب به یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از سهامداران عدالت هستند که تاکنون اطلاعات معتبری شرط اصلی دریافت سود چیست؟ از آنها نداریم.

حسنلو می‌گوید سهامداران می‌توانند در سامانه جامع اطلاعات مشتریان سجام ثبت نام و بعد از آن احراز هویت کنند تا پس از راستی آزمایی اطلاعات، امکان واریز سود فراهم شود. مبلغ سود سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی مربوط به عملکرد سال سال ۹۸ حدود ۱۹۰ هزار تومان و برای عملکرد سال ۹۹ حدود ۵۸۲ هزار تومان است. مهم‌ترین دلایلی که شرکت سپرده‌گذاری نتوانسته این سودها را به حساب سهامداران واریز کند، بسته بودن حساب افراد، حساب مشترک و بلندمدت بودن حسا ب آن‌ها بوده شرط اصلی دریافت سود چیست؟ است.

پیش از این گفته شده بود سود سهام عدالت برای جاماندگان که فرآیند اصلاح اطلاعات خود را انجام داده اند تا پایان تیر واریز خواهد شد.

سهام ممتاز در مقابل سهام عادی، تفاوت چیست؟

سهام ممتاز در مقابل سهام عادی، تفاوت چیست؟

شرکتهای محدود باید حداقل یک سهامدار داشته باشند. برای بسیاری از مشاغل کوچک تنها سهامداران آن مدیران آن هستند. با این وجود امکان خرید سهام در شرکت های دیگر و بهره مندی از بخشی از سود آن وجود دارد. هنگام خرید سهام عدالت در یک شرکت می توانید این سهام را از دو دسته متمایز خریداری کنید: سهام عادی و سهام ممتاز. مزایا و معایبی برای هر یک وجود دارد که در زیر با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

به عبارت دیگر:

سهام به طور کلی دارای دو نوع است که به عنوان "سهام عادی" و "سهام ممتاز" شناخته می شوند. سهام عادی و سهام ممتاز براساس ویژگی ها، مزایا و حقوقی که به دارندگان این سهام ارائه می دهند از یکدیگر تمایز دارند.

سهام عادی

سهام عادی به دارندگان حق رای دادن در جلسات و همچنین گرفتن سود از سود شرکت را می دهد. حقوق رأی گیری به این معنی است که شما در مورد مسائلی مانند حقوق و جهت آینده شغلی حرفی برای گفتن دارید. اگرچه هنگام پرداخت سود حق تقسیم سود دارید، اما در صورت خلاف تصمیم گیری، شرکت ها موظف به توزیع آنها نیستند. این ممکن است به این دلیل باشد که سود کمتر از حد انتظار است، یا به این دلیل تصمیم گرفته شده است که این سودها باید مستقیماً به تجارت برگردانده شوند تا در عوض رشد بیشتری داشته باشند.

سهامدارانی که سهام عادی دارند، نشان می دهند که آنها بر اساس مقدار سهامی که متعلق به آنها بوده در شرکت مالکیت دارند.

به عنوان مثال، اگر 30 سهام از 100 سهام شرکتی را خریداری کرده باشید، به این معنی است که 30٪ سهام شرکت را در اختیار داشته اید.

سهام عادی

همانطور که گفتیم: سهام عادی دارای حق رأی است. سهامداران از برخی امتیازات برای گرفتن حق رأی در مجمع عمومی برخوردارند. آنها می توانند مدیران و حسابرسان شرکت را منصوب یا برکنار کنند. هر یک از سهامداران حق دارند سودهایی را که شرکت به دست می آورد و همچنین سود سهام را بدست آورند.

سهامداران عادی در صورت سودآوری شرکت حق دریافت سود سهام را دارند. سود سهام پرداختی توسط شرکت ثابت نیست. معمولاً وقتی شرکتی تازه کار خود را شروع می کند، سود سهام را پرداخت نمی کنند و کل پول به دست آمده برای توسعه بیشتر در تجارت سرمایه گذاری می شود. بعضی اوقات، تنها پس از پرداخت تمام بدهی ها، سود سهام به سهامداران پرداخت می شود. از آنها به عنوان "صاحبان باقیمانده" یاد می شود. آنها آنچه را که پس از ادعاهای دیگر در مورد درآمد و دارایی شرکت تسویه شده باقی مانده است دریافت کردند. با این وجود سهامداران سهام حقوقی برای دریافت سود معوقه سالهای گذشته ندارند.

در صورت انحلال شرکت، شرکت باید هزینه ها، دستمزدها، کمک های قانونی و مالیات را که ابتدا توسط بستانکاران خود دنبال می شود، پرداخت کند. هر سرمایه ای که پس از پرداخت طلبکاران باقی بماند، سپس به سهامداران اختصاص می یابد. سهامداران عادی پس از پرداخت سهامداران ترجیحی ، سهام خود را دریافت می کنند.

وقتی نوبت به بازخرید می رسد، سهام عادی توسط شرکت قابل بازخرید نیست. سهام عادی نیز نمی تواند به سهام ممتاز تبدیل شود.

سهام ممتاز

سهام ممتاز فاقد حق رأی است اما در هنگام دریافت سود سهام نسبت به سهامداران عادی مزیتی ایجاد می کند. پرداخت سود سهامداران ممتاز غالباً در سطح توافقی بوده و در نقاط مشخص شده در طول سال انجام می شود. با توجه به این اولویت ها، سهام اغلب به عنوان یک سرمایه گذاری با ریسک کمتر دیده می شود، اگرچه با توجه به این موارد، مبلغ پرداختی کمتر است. درصورتیکه شرکت با رشد متناسب با سود خود یک دوره رشد را تجربه کند، سهامداران ارجح در هنگام دریافت سود سهام خود منفعتی در این کار نمی بینند. با این حال، این از هر دو طریق موثر است و بسیاری از افراد که از این طریق سرمایه گذاری می کنند، از عنصر اطمینان ناشی از آن استقبال می کنند.

با وجود این، شرکت ها ممکن است تصمیم بگیرند که در موارد خاص سود سهام پرداخت نکنند. حتی اگر سهام ممتاز را در اختیار داشته باشید، درصورت تصمیم شرکت برای عدم انتشار سهام، بازهم قادر به پرداخت سود سهام نخواهید بود. آنچه در این شرایط اتفاق می افتد به نوع سهم اولویت بستگی دارد.

سهام ممتاز

به عبارت دیگر:

سهام ترجیحی نشان دهنده سهام مالکیت یک شرکت است و گاهی اوقات سهام ممتاز نامیده می شود. سهام ترجیحی می تواند دارای حقوق صاحبان سهام و بدهی باشد که مورد علاقه سرمایه گذاران دارای اولویت ها و منافع متفاوت برای محافظت است. سهام ترجیحی نسبت به دارایی و درآمد شرکت دارای اولویت است. این سهام نسبت به اوراق بهادار از نظر ادعای دارایی از سن بالاتری برخوردار هستند اما نسبت به اوراق قرضه دارای سن بالاتر هستند.

سهامداران ترجیحی حق رأی روی سهام ممتاز را ندارند. با این حال، آنها حق رأی دادن در مواردی را دارند که مستقیماً بر حقوق آنها تأثیر می گذارد، مانند مصوبه انحلال شرکت یا در صورت کاهش سرمایه. علاوه بر این، سهامداران حق تقدم در صورت عدم پرداخت سود بیش از 12 ماه از تاریخ سررسید سود یا کمتر، ممکن است اختیارات قانونی برای مطالبه داشته باشند.

سهامداران ارجح، در پرداخت سود و سود سهام از اولویت برخوردار هستند. این وعده سهامداران را با سود سهام ثابت، هم هنگام فعالیت تجاری و هم در صورت انحلال شرکت در آینده، می دهد. با این حال، از آنجا که شرکت نیاز به پرداخت بدهی ها دارد، ابتدا آنها پرداخت نمی شوند. اما، آنها قبل از سهامداران عادی پرداخت می شوند. در حالی که برای سودهای معوقه، سهامداران در صورت عدم پرداخت در سال شرط اصلی دریافت سود چیست؟ گذشته، سود سهام معوقه به همراه سود سهام امسال دریافت می کنند.

در صورت انحلال یک شرکت، سهامداران ترجیحی پس از پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت، در زمان تصفیه حق دریافت سرمایه را دارند. به طور خلاصه، سهامداران ترجیحی نسبت به سهامداران سهام عدالت نسبت به سود سهام و بازپرداخت سرمایه مطالبات ترجیحی دارند.

بعضی اوقات، برخی از شرکت ها ممکن است سهام ممتاز قابل بازخرید به شرط بازپرداخت شرکت پس از مدت معین یا حتی زودتر از صلاحدید شرکت به دارندگان این دسته از سهام، بازپرداخت کنند همچنین سهمی به نام سهام ترجیحی قابل تبدیل وجود دارد. سهام ترجیحی قابل تبدیل سهام ترجیحی است که با حق یا گزینه تبدیل به سهام عادی در آینده، اغلب در یک بازه زمانی و نرخ از پیش تعیین شده، صادر می شود.

سهام ممتاز تجمعی و غیر تجمعی

دو نوع عمده سهام ممتاز وجود دارد: تجمعی و غیر تجمعی

تجمعی

اگر سهامِ ممتاز تجمعی را در اختیار داشته باشید، میزان سود از دست رفته به تاریخ سود سهام بعدی می رسد. اگر سود سهام در این مرحله صادر شود، هر دو مبلغ را دریافت خواهید کرد. اگر بازپرداخت سود سهام دوباره وتو شود، هر دو مبلغ به تاریخ بعدی منتقل می شوند و غیره.

غیر تجمعی

در صورت تصمیم شرکت برای عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره، این مبلغ در آینده در هیچ مرحله ای پرداخت نمی شود. اساساً سهامدار این سود سهام را برای همیشه از دست می دهد.

شرکت من کدام نوع سهام را باید منتشر کند؟

هر نوع سهام با توجه به انواع خاص سرمایه گذار جذابیت منحصر به فرد خود را دارد. سهام ممتاز، اولویت دریافت سود سهامدار را برای سهامدار فراهم می کند که ممکن است برای سرمایه گذار سود مدار جذابیت بیشتری داشته باشد، در حالی که دیگران می توانند حق رأی اعطا شده توسط سهام عادی را برای آنها مهمتر بدانند. هنگام انتخاب انواع کلاس سهام برای شرکت خود، باید نکات برجسته شده در بحث اصلی بالا را ارزیابی کنید تا بتوانید ارزیابی کنید که کدام دسته از سهام مناسب ترین سرمایه گذاران شما است.

اگر شما سهامدار شرکتی هستید که با مشکل مالی روبرو هستید و نگران هستید که چگونه این ممکن است بر موقعیت شخصی شما تأثیر بگذارد، با مشاوران سایت ما تماس بگیرید. تیم ما از مشاوران مجاز عرصه بورس برای شما وقت می گذارند تا شرایط شما را درک کنند و از طریق گزینه هایی که در دسترس شما و شرکت شما است با شما صحبت کنند. با مشاوران خبره ما تماس بگیرید تا یک مشاوره رایگان در اختیار داشته باشید.

نتیجه گیری

سرمایه گذاران باید تفاوت بین سهام عادی و سهام ترجیحی را درک کنند. سرمایه گذاران باید سهام ترجیحی را شرط اصلی دریافت سود چیست؟ در نظر بگیرند که جریان پایدار درآمد می خواهند. سود سهام سهام ترجیحی جریان درآمد بالاتری نسبت به اوراق قرضه پرداخت می کند. اگرچه کم است، درآمد نسبت به سود سهام پایدارتر است. بنابراین، سرمایه گذاران باید خود را در نظر بگیرند که شرط اصلی دریافت سود چیست؟ کدام نوع سهام برای آنها مناسب است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است شرط اصلی دریافت سود چیست؟ همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.