تجدید ارزیابی دارایی ها


تجدید ارزیابی دارایی ها

با توجه به اهمیت حسابداری تجدید ارزیابی دارایی ثابت , در این مقاله به زبان ساده مفهوم تجدیدارزیابی دارایی ثابت و نحوه انعکاس در صورتهای مالی و مالیات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ثابت می پردازیم.

چراشرکتها اقدام به انجام تجدید ارزیابی دارایی ثابت می کنند؟

همه ما میدانیم که، در کشوری با اقتصاد تورمی زندگی می کنیم و پیچیده تر شدن روش های تحلیل گری مالی و به ویژه حساسیت های مربوط به مراجع تصمیم گیری ، شرکتها نیاز دارن برای اینکه اطلاعات مفید در اختیار استفاده کنندگان داخلی و خارجی قرار بدن ،هر چند سال یک بار معمولا هر پنج سال یکبار بعد از تجدید ارزیابی , ارزش دارایی هاشون رو به روز کنن .

مفهوم تجدید ارزیابی دارایی ثابت

یعنی جایگزین کردن ارزش های منصفانه دارایی ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش های تاریخی به منظور سودمند کردن اطلاعات صورت های مالی و گزارشات حسابداری برای فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی .

نحوه انعکاس در گزارشات مالی به چه صورت هست ؟
 • افزایش مبلغ دفتری دارایی ثابت مشهود، در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیر عملیاتی ناشی از تجدید ارزیابی ) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد.
 • کاهش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود، در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه دوره منظور می گردد و در صورت سود وزیان دوره انعکاس می یابد.

نکته 1

هرگاه افزایش مذکور، عکس کاهش قبلی ،ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به عنوان هزینه شناسایی گردیده است . در این صورت, این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور شود.

نکته 2

در مواقعی که کاهش مبلغ دفتری بعد از حسابداری تجدید ارزیابی دارایی ثابت, ناشی از عکس یک افزایش قبلی باشد که به بستانکار حساب تجدید ارزیابی منظور شده بود , در این صورت باید این کاهش تا میزان مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور گردد و باقیمانده تحت عنوان هزینه شناسایی گردد.

تجدید-ارزیابی-دارایی

توجه

کارآموزان عزیز دقت کنند,در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود و زیان انباشته منظور می شود , مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده آن است.

برای روشن شدن مطلب با یک مثال ادامه میدیم

موسسه ای در سال 1371 قطعه زمینی را به مبلغ 250 میلیون ریال خریداری کرد. در سال 1373 ارزش متعارف این زمین به مبلغ 200 میلیون ریال کاهش پیدا کرد. در نتیجه مبلغ 50 میلیون ریال کاهش ارزش زمین به عنوان هزینه دوره شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش شد.

در صورتی که ارزش منصفانه این زمین بر اساس تجدید ارزیابی سال 1376 معادل 320 میلیون ریال باشد, در سال 1376 چه مبلغی باید به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور گردد؟

کاهش حساب ماشین آلات در سال 1373 50/000/000 =200/000/000 ─ 250/000/000

افزایش حساب ماشین آلات در سال 1376 120/000/000 = 200/000/000 ─ 320/000/000

مازاد تجدید ارزیابی در سال 1376 70/000/000 = 50/000/000 ─ 120/000/000

چنانچه در تجدید ارزیابی, ارزش دارایی افزایش یابد و این افزایش عکس کاهش قبلی باشد تا میزان کاهش قبلی به عنوان درآمد شناسایی شده و بقیه در بستانکار مازاد تجدید ارزیابی ثبت می شود.

ثبت حسابداری مربوط به مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت

زمین 120/000/000 (بد)

درآمد 50/000/000 (بس)

مازاد تجدید ارزیابی 70/000/000 (بس)

چگونه تجدید ارزیابی مقبول سازمان امور مالیاتی می شود؟

تجدید ارزیابی

امروز تصمیم دارم شما را بیشتر در جریان جزئیات ابلاغ اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 ، شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395هيأت وزيران در خصوص تجديد ارزيابي داراييها قرار دهم ولی بهتر است قبل از آن در مورد روند تجدید ارزیابی شرکتها اطلاعاتی خدمت شما عرض کنم.

تجدید ارزیابی چگونه انجام می شود؟

ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی داراییهای مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود نشاندهنده ارزش واقعی آنها نیست .در شرایط تورمی ارزش واقعی(منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس در دفاتراست.

استفاده کنندگان از صورتهای مالی که بیشتر سهامداران شرکتها هستند باید از این موضوع اطلاع داشته باشند تا بتوانند در تصمیم گیریهای خود مدنظر قرار دهند.در مواقعی که سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند،هیچگاه ارزش دفتری سهام خود را ملاک انجام معامله قرار نمی دهند.در اینگونه مواقع ارزش روز داراییها وبدهیهای شرکت مبنای تعیین بهای سهام قرار می گیرد.

کلاً هنگام پیاده سازی تجدیدارزیابی ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌ شود و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها یک مابه التفاوت است که می بایست در طرف دارایی‌ها بدهکار شود و حساب در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار گردد. این حرکت بر ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌ نسبتاً بالاتری دارند، اثر قابل‌توجهی می گذارد.

تجدید ارزیابی و ساختار EPS شرکتها

حالا این دوگانگی بیشر در شرکتهای فعال در بورس که عرضه کننده سهام هستند بوجود آمده است،مبنی بر اینکه تجدید ارزیابی داراییها باعث افزایش سهام خواهد شد و معتقد هستند در شرایطی که دارایی استهلاک‌پذیر وجود داشته باشد، EPS کاهش می‌یابد،

EPS خلاصه اصطلاح earning per share یا سود هر سهم است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم بدست می‌آید.

معمولاً انگیزه دلایل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند یکی از حالت های زیر باشد:

 • شرکت هایی که سوددهی قابل قبولی دارند و گردش مالی خوبی را ایجاد کرده اند
 • شرکت و موسساتی که در حال ورشکستگی و انحلال هستند
 • بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی اعتباری

شرکت هایی که اوضاع مناسبی ندارند برای خروج از شرایط ورشکستگی دست به این اقدام می زنند و همچنین شرکت های دارای نسبت با بدهی بالایی در ارتباط با حقوق صاحبان سهام مواجه هستند و توانایی دریافت وام جدید را ندارند اقدام به این نوع افزایش سرمایه می‌کنند که البته باید مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار بگیرند و هر شرکتی امکان پیاده سازی ندارد.

قانون ورشکستگی را بدانید

شرکت ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها وضعیت ساختار سرمایه را تغییر داده و با کاهش نسبت زیان انباشته به سرمایه از مشمولیت قانون ورشکستگی که در ماده 141 قانون تجارت گنجانده شده، خارج می‌گردد؛ همچنین می‌تواند برای تامین مالی مجدد از محل دریافت وام های جدید، نیز اقدام کند اما این کار با افزایش هزینه های مالی همراه است. اگر در ادامه شرکت عملکرد مناسبی نداشته باشد افزایش هزینه های مالی می‌تواند بار دیگر بر مشکلات شرکت افزوده و بحران شرکت را شدیدتر کند.

گاهی شرکت هایی که قدمت بالاتری دارند و از همان ابتدا با سرمایه اسمی حرکت می کردند به منظور افزایش ظرفیت بدهی خود و دریافت تسهیلات مالی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه از این محل می‌کنند. افزایش سرمایه برای چنین شرکت هایی که از نظر عملیاتی وضعیت با ثبات و مطمئنی دارا بوده و از حاشیه سود قابل توجه برخوردار هستند مطلوب است. و می‌تواند ظرفیت استفاده از بدهی شرکت ها را افزایش داده و منافع بیشتری را برای سهامداران فراهم آورد.

برای بانک ها و بیمه ها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بسیار مفید است. زیرا در بانک ها افزایش سرمایه اسمی در ترازنامه موجب افزایش قدرت وام‌دهی می‌گردد. همچنین در بیمه ها نیز افزایش سرمایه اسمی میتواند قدرت بیمه ها را برای افزایش میزان سرمایه گذاری بالا ببرد.

طبق استاندارد حسابداری شماره 11 ایران، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود مجاز است. در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت، هر 3 الی 5 سال می‌بایست تکرار شود. اما با توجه به این که انجام تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه های قابل توجه است، شرکت ها به آن رقبتی ندارند مگر این که مجبور باشند.

مبلغ تجدید ارزیابی (درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد، بنابراین سودی در صورت سود و زیان شناسایی نمی‌گردد.

تجدید ارزیابی

مدل های تجدید ارزیابی

1- دارایی های که استهلاک پذیر نمی باشند

دارایی هایی مانند زمین که در طول زمان مستهلک نمی‌شوند درصورتی که مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرند تاثیری بر هزینه استهلاک و جریان های نقد آتی شرکت ندارند و صرفا اعداد دارایی و سرمایه را در ترازنامه را به روز می‌کنند.

2- دارایی هایی که قابلیت استهلاک گیری را دارند

در این بخش سود مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به حساب افزایش سرمایه لحاظ می‌شود، در سال ایجاد، مشمول مالیات نیست؛ اما تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک پذیر (ساختمان، تجهیزات) موجب افزایش هزینه استهلاک برای سال های آتی می‌گردد و سود خالص را از طریق افزایش دادن هزینه سربار در بهای تمام شده ، کاهش می‌دهد. همچنین هزینه استهلاک دارایی های به روز شده در سال‌های بعد هزینه غیر قابل قبول مالیاتی است و صرفه جویی مالیاتی ایجاد نمی‌کند .

ماده مرتبط قانون مالیاتهای مستقیم در تجدید ارزیابی

در ادامه برای بررسی این نکته مالیاتی بهتراست با تغییرات مهم در ماده قانونی 149 قانون مالیاتهای مستقیم آشنا شوید طبق قوانین قبل از سال 95 در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبة‌ استهلاکات دارايي و هزينه‌هاي تأسيس و سرمايه‌اي با رعايت ‌اصول زير انجام مي‌گرفت :

1 ـ آن قسمت از دارايي ثابت که بر اثر استعمال يا گذشت زمان ‌يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت‌ها ارزش آن تقليل مي‌يابد قابل استهلاک است‌.

3 ـ استهلاکات از تاريخي محاسبه مي‌شود که دارايي قابل ‌استهلاک آماده براي بهره‌برداري‌، در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد.

در اصلاحیه جدید قانون مالیاتها 2 تبصره بسیار مهم وضع گردید که که شرکتها و موسسات دچار دوگانگی شدند. در تبصره۱ـ ماده 149 اصلاحی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود همچنین در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

تبصره۲ نیز اشاره به این نکته دارد،در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

یک اخطار مالیاتی مهم

نکته مهمی که باید در این بخش توجه داشته باشید این است که از نظر سازمان امور مالیاتی دارایی های مستهلک شده نباید از حساب موسسه خارج شود زیرا فروش دارایی های مستهلک شده کلاً سود بوده و مشمول محاسبه مالیات است، ضمناً کلیه هزینه های مرتبط با خرید یا تحصیل دارایی شامل هزینه های حمل،بیمه،حق العمل،گمرکی، نصب و …. باید به قیمت تمام شده دارایی مذکور اضافه شود و محاسبه استهلاک بر اساس این قیمت صورت پذیرد.

نظر دکتر موسی بزرگ اصل

دکتر موسی بزرگ اصل یکی از اعضا هیات عامل سازمان حسابرسی معتقد است از واژه افزایش سرمایه تفسیر نادرستی شده است. به گفته ایشان در استانداردهای حسابداری کشور، تجدید ارزیابی یک روش مجاز است و جنبه اجباری ندارد. یک شرکت می‌تواند از روش بهای تمام شده یا روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. اما شرکت‌ها قبلا به دلیل تبعات مالیاتی از روش تجدید ارزیابی استفاده نمی‌کردند چون باید بابت مازاد تجدید ارزیابی مالیات پرداخت می‌کردند. پس از معاف کردن مازاد تجدید ارزیابی در قوانین مختلف در سال‌های گذشته، شرکت‌ها به سمت تجدید ارزیابی رفتند و مازاد تجدید ارزیابی را طبق قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند. در قانون مالیات جدید، حفظ معافیت، مشروط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است. مهم‌ترین حسن تجدید ارزیابی بهبود کیفیت اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها، به‌روز کردن استهلاک دارایی‌ها و در مجموع افزایش شفافیت مالی است. البته تجدید ارزیابی بی‌هزینه نیست. گاه مبالغ تجدید ارزیابی شده از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست و این نقص بر کیفیت ترازنامه اثر منفی دارد. تفسیر نادرست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، مهم‌ترین خسارت تجدید ارزیابی به‌نظر می‌رسد. در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده است مگر اینکه قانون اجازه دهد. دلیل این ممنوعیت این است که مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد تحقق نیافته است.

ابلاغ اصلاحيه و مهم سازمان امور مالیاتی کشور که باید مدنظر قرار دهید تا در رسیدگی دفاتر قانونی با مشکل جدی مواجه نشوید تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 ، شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395 در خصوص تجديد ارزيابي داراييها می باشد.

در تبصره 3 اصلاحي ماده 2 آيين نامه در اجراي مصوبه اخير الذکر به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره 3- اشخاص حقوقي که تا پايان سال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها را طي سالمذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا پايان سال مالي بعد از تجديدارزيابي دارايي ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني خود منظور نمايند. مهلت انجام ساير ترتيبات افزايش سرمايه و همچنين ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانوني در اشخاص حقوقي که در سالهاي 1392 الي 1394 نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند، تا پايان سال 1395 تعيين مي گردد.

2) ماده 10 اصلاحي آيين نامه در اجراي مصوبه اخير الذکر به شرح زير اصلاح و يک تبصره به ماده ياد شده الحاق مي گردد:

ماده 10_ بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي و در خصوص شرکت ها و اتحاديه تعاوني روستايي و کشاورزي تاييديه سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران در صورت انجام حسابرسي مالي توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسي مالي شرکتباشد، براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداکثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابيدارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند:

الف اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي

ب اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي

شرکت هايي که سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد نيز مشمول حکم اين ماده و تبصره 2 ماده 2 مي باشند .

تبصره_ مهلت ارسال تأييديه هاي مذکور در اين ماده براي اشخاص حقوقي که در سالهاي 1392 و 1393 نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند، تا پايان سال 1395 تعيين مي گردد.

امیدوارم این اطلاعات توانسته باشد شما را در پیاده سازی روند تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری و محاسبات سازمان امور مالیاتی هدایت کرده باشد.

تجدید ارزیابی به زبان ساده! تعریف تجدید ارزیابی شرکت ها

تجدید ارزیابی به زبان ساده! تعریف تجدید ارزیابی شرکت ها

اگر بخواهیم تجدید ارزیابی را به زبان ساده شرح بدهیم باید بگوییم که به معنای این است که ارزش دارایی‌های شرکت به روز شود. به عبارت دیگر می‌شود موضوع را این‌طور تبیین کرد که افزایش مبلغ دفتری دارایی شرکتی به دنبال تجدید ارزیابی آن دارایی به طور مستقیم به‌عنوان تجدید ارزیابی دارایی ها مازاد تجدید ارزیابی ثبت می‌شود.

همچنین در ترازنامه شرکت با عنوان قسمتی از حقوق صاحبان شرکت نمایش داده می‌شود. منظورمان از دارایی هم در اصل همان دارایی‌هایی است که برابر با استانداردهای موجود قابل ارزیابی مجدد هستند و در برگیرنده مواردی نظیر سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی زیستی مولد هستند. تجدید ارزیابی چیست؟

دلیل الزام شرکت‌ ها به تجدید ارزیابی دارایی چیست؟

با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران و تورم افسار گسیخته بالای چهل درصدی در هر سال، به طور قطع دارایی که شرکت‌ها تحت تملکشان است و سالیان پیش خریداری کرده‌اند به همان اندازه نیست. اگر شرکت تمایل داشته باشد که همان دارایی پیشینش را جایگزین یا مجدداً خریداری نماید، می‌بایستی که حداقل چندین برابر هزینه صرف کند.

به همین خاطر شرکت برای تداوم فعالیت‌هایش و بقا در عرصه اقتصادی، باید ارزش دارایی‌هایش را در برابر تورم به روزرسانی نماید. در نتیجه باید در پایان سال‌های استهلاک به میزان تورم باید برای خریداری ماشین‌آلات جدید اقدام کند. در اقتصادهایی که شبیه به اقتصاد ایران است این تجدید ارزیابی باید هر ۵ سال یک‌بار به طور میانگین اتفاق افتاد تا چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور از بین نرود.

دلیل الزام شرکت‌ ها به تجدید ارزیابی دارایی

ولی برای این کار یک مشکل عمده و اصلی وجود دارد که مراحل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شرکت‌ها را با اختلال رو به رو می‌کند. بر طبق قانون سازمان امور مالیاتی ایران، هزینه‌ای که برای استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها می‌شود (تمایز استهلاک بر طبق دو الگوی تجدید ارزیابی و بهای تمام شده) نمی‌تواند به عنوان یک الگوی مالیاتی برای هزینه‌ها قبول واقع شود.

به این معنی که اداره امور مالیاتی کشور، این هزینه را تحت عنوان هزینه‌ای که بشود از آن مالیات را کاهش داد به حساب نمی‌آورد.

اگر چه این هزینه‌ها در نهایت منجر می‌شوند که سود شرکت کم شود و به صورتی متعاقباً مالیاتی هم که باید پرداخت شود، کم شود؛ ولی اداره امور مالیاتی کشور آن را تحت عنوان هزینه‌های قابل قبول (کاهش دهنده مالیات و سود) به حساب نمی‌آورد.

این کار باعث به این می‌شود که اداره مالیات، مالیاتی طلب کند که متناسب با سود شرکت پیش از تجدید ارزیابی دارایی‌هایش باشد.

مشکلی بعدی در واقع انتظار سهام‌داران عمده این دست از شرکت‌هاست. از آنجایی که شرکت‌ها برای تجدید ارزیابی منابعی که در اختیار دارند باید هزینه به نسبت بیشتری را برای استهلاک زیادتر ذخیره نمایند، این در نهایت منجر به این عامل می‌شود که از سود شرکت کاسته شود و سودی هم که باید بین سهامداران تقسیم شود کمتر گردد.

به همین خاطر سهامداران عمده اغلب کمتر به دنبال شرکت‌هایی می‌روند که قرار است تجدید ارزیابی ان‌ها از طریق سود تقسیمی بین آن‌ها تقسیم بشود.

اقداماتی که باید در تجدید ارزیابی سنجیده شود

در شرایطی که در زیر اسم برده شده است حتماً بایستی که مدل تجدید ارزیابی به کار گرفته شود:

 • برای فروش دارایی به یک شرکت دیگر آماده شوید
 • پیش از همکاری یا ادغام با شرکتی دیگر درباره یک قیمت منصفانه وارد مذاکره شوید
 • این که ارزش دارایی‌ها از زمان خرید آن‌ها نسبت به ارزشی که در بازار دارند، افزایش داشته است را نشان بدهید. (برای محاسبه ارزش شرکت می توانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.)
 • حتماً از این موضوع که برای جایگزین نمودن دارایی‌های ثابت بودجه کافی وجود دارد تا درپایان عمر مفیدشان به کار گرفته شود اطمینان حاصل کنید.
 • از نحوه این که تجدید ارزیابی چیست و به چه کاری می‌آید حتماً اطلاع داشته باشید؛ چراکه بالاخره روزی به کارتان می‌آید.

تجدید ارزیابی به دو نوع انجام می‌شود:

خوب است درباره نوع مثبت بدانید که در واقع یعنی ارزش دارایی به صورتی مشخص می‌شود که به نوعی انعکاسی از افزایش ارزش باشد. همچنین در این حالت نبایستی که به شکل درآمد ثبت گردد. به جایش این سود به یک حساب ارزش گذاری برگشت داده می‌شود. این حساب هم در برگیرنده کلیه تجدید ارزیابی‌های مثبت از نظر دارایی‌های آن شرکت می‌شود و این تا زمانی ادامه دارد که کلیه این دارایی‌ها فروخته شود.

ضرورتی که در تعریف انواع تجدید ارزیابی وجود دارد ناگزیر باعث می‌شود که نوع منفی آن را هم در حد یک توضیح اجمالی برای شما شرح بدهیم. در نوع منفی زمانیکه ارزش‌داریی به دلیل اختلالی کم می‌گردد، می‌بایستی ضرر به طور کامل مساوی با هر مازاد تجدید ارزیابی حذف گردد. حالا اگر مازادی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود ضرر چیزی بیشتر از مازاد باشد، تفاوت می‌بایستی به عنوان ضرر بیان گردد.

همان‌طور که بیان شد، با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران و تورم افسار گسیخته بالای چهل درصدی در هر سال، به طور قطع دارایی که شرکت‌ها تحت تملکشان است و سالیان پیش خریداری کرده‌اند به همان اندازه نیست. اگر شرکت تمایل داشته باشد که همان دارایی پیشینش را جایگزین یا مجدداً خریداری نماید، می‌بایستی که حداقل چندین برابر هزینه صرف کند.

به همین خاطر شرکت برای تداوم فعالیت‌هایش و بقا در عرصه اقتصادی، باید ارزش دارایی‌هایش را در برابر تورم به روزرسانی نماید. در نتیجه باید در پایان سال‌های استهلاک به میزان تورم باید برای خریداری ماشین آلات جدید اقدام کند. در اقتصادهایی که شبیه به اقتصاد ایران است این تجدید ارزیابی باید هر ۵ سال یک بار به طور میانگین اتفاق افتاد تا چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور از بین نرود.


تضاد افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی با استاندارد بین‌المللی IFRS

در تعدادی از شرکت‌ها اغلب با استناد به ماده ۱۷ قانون توان خدماتی و تولیدی، و همین طور برای فرار از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، یا به عبارت دیگر برای اصلاح ساختارهای پولی و مالی و همچنین کاهش دادن به نسبت‌های هرمی موجود، برای تجدید ارزیابی اقدام می‌کنند و همین‌طور برای انتقال مازاد حاصل شده از این عمل به حساب استفاده بهینه می‌کنند.

اگر چه این کار در اصل منجر به این می‌شود که صورت‌های مالی به صورت کاملاً شفاف در بیاید، ولی به خاطر افزایش هزینه استهلاک و همچنین کاهشی که در سود شرکت به‌روز پیدا می‌کند، ارزش سهام این شرکت به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

تضاد افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی

بر طبق استانداردهای حسابداری تا جایی که قانون این اجازه را به شرکت‌ها داده است انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه امکان پذیر است و حالا این نکته مهم است بدانید که انتقال دادن این مازاد در اصل به حساب سرمایه بر طبق استانداردهای موجود بین‌المللی گزارشگری مالی ifrs غیرقانونی است.

این استانداردها در اصل می‌گویند که شرکت‌هایی که برای نخستین بار صورت‌ های مالی‌ شان را به شیوه استاندارد ارائه می‌نمایند و بایستی که این نوع استانداردها را در اقلام مقایسه‌ای سه سال گذشته‌شان هم به شیوه صحیح رعایت نمایند.

بنا بر همین عامل هم است که شرکت‌هایی که اغلب در بازار بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند و پیش‌تر دارایی‌ها و مازاد تجدید ارزیابی خودشان را به‌حساب انتقال داده‌اند، و اکنون تمایل دارند که به نوعی صورت‌های مالی کنونی خود را بر طبق استانداردهای بین‌المللی ارائه بدهند، به طور عملی این توانایی را ندارند که اقلام مقایسه‌ای را اصلاح نمایند و سرمایه را از آن کاهش دهند.

تنها راهی که برای این کار وجود دارد به نوعی کسب مجوز از IFRS است. به همین خاطر بندی که پیش‌تر هم راجع به آن صحبت کردیم، بایستی که اصلاح بشود. یعنی در اواسط این مطلب به این موضوع اشاره کردیم که بر طبق قانون سازمان امور مالیاتی ایران، هزینه‌ای که برای استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها می‌شود (تمایز استهلاک بر طبق دو الگوی تجدید ارزیابی و بهای تمام شده) نمی‌تواند به عنوان یک الگوی مالیاتی برای هزینه‌ها قبول واقع شود.

به این معنی که اداره امور مالیاتی کشور، این هزینه را تحت عنوان هزینه‌ای که بشود از آن مالیات را کاهش داد به حساب نمی‌آورد.

اگر چه این هزینه‌ها در نهایت منجر می‌شوند که سود شرکت کم شود و به صورتی متعاقباً مالیاتی هم که باید پرداخت شود، کم شود؛ ولی اداره امور مالیاتی کشور آن را تحت عنوان هزینه‌های قابل قبول (کاهش دهنده مالیات و سود) به حساب نمی‌آورد. این کار باعث به این می‌شود که اداره مالیات، مالیاتی طلب کند که متناسب با سود شرکت پیش از تجدید ارزیابی دارایی‌هایش باشد.

و در آخر .

امیدواریم که تا به این جای ماجرا متوجه شدید که تجدید ارزیابی چیست و به چه کاری می‌آید.همچنین می توان گفت تجدید ارزیابی در ترازنامه شرکت با عنوان قسمتی از حقوق صاحبان شرکت نمایش داده می‌شود. پس برای این‌که در بازار بورس و اوراق بهادار بتوانید به‌خوبی قدم بردارید و در مسیر افزایش سرمایه خودتان قدم بردارید این پیشنهاد را به شما می‌کنیم که حتماً آموزش‌هایی که برای شما تدارک دیده‌ایم را با دقت بخوانید.

این را بدانید که قدم اول در موفقیت بازار بورس کسب دانش است. پس نظرات خودتان را برای ما و دیگر خوانندگان به اشتراک بزارید تا درباره این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنیم. ممنون از این‌که تا انتهای مقاله با ما همراه بودید.

تجدید ارزیابی دارایی ها

مقررات انتقال مازاد تجدید ارزیابی قبلی و فعلی به حساب افزایش سرمایه

اظهارنظر مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام . در رابطه با مقررات انتقال مازاد تجدید ارزیابی قبلی و فعلی به حساب افزایش سرمایه و چگونگی…

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۴ کمیته فنی سازمان حسابرسی

تجدید ارزیابی چگونه انجام می شود؟

ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی داراییهای مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود نشاندهنده ارزش واقعی آنها نیست .در شرایط…

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت اشخاص حقوقی از منظر قانون مالیاتها و استاندارد های حسابداری

‍مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت اشخاص حقوقی از منظر قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد های حسابداری ایران در فایل پیوست تشریح شد.

تجدید ارزیابی دارایی فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات معاف است

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر تجدید ارزیابی دارایی فعالان اقتصادی در چارچوب ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی صورت گیرد، افراد از پرداخت مالیات…

اما و اگر‌های معافیت مالیاتی

سیدمحمدباقر غروی‌نخجوانی- کارشناس مالی همیشه این سوال مطرح بوده که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تجدید ارزیابی دارایی‌ها، چه رخداد تاثیرگذاری از منظر بنیادی در شرکت‌ها صورت می‌گیرد؟…

تصویب نامه ۶۶۰۶۶/ت ۵۶۵۴۵ ه مورخ ۹۸/۵/۲۸(تمدید مهلت ارسال تاییدیه‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها)

هیات وزیران در مصوبه‌ای با پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران، مهلت ارسال تاییدیه‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی مقرر در ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی…

تجدید ارزیابی دارایی های در سال ۹۷

دو شرط معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ کل کشور پیشنهاد داد که دو شرط برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در این بودجه در نظر…

تجدید ارزیابی درقوانین مالیاتی

باتوجه به تصویب شرایط مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی از سال 1394 ، جدول تجدید ارزیابی درقوانین مالیاتی به شرح زیر میباشد:

بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد

سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها را در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ ابلاغ کرد.

تکرار اشتباه در تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌ها

نظام‌الدین ملک‌آرایی- حسابدار رسمی اگر چه لوایحی که به وسیله دولت برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما پذیرش برخی از لوایح مصوب،…

شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها برای سال ۹۷ و شرایط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی را ابلاغ کرد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۵۶ مورخ ۹۷/۴/۱۶(تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها)

وضعیت تجدید ارزیابی دارایی ها در بودجه ۹۷

رئیس اتاق بازرگانی ایران از عدم اشاره به تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه ها در لایحه بودجه ۹۷ انتقاد کرد.

معافیت مالیاتی با تامین مالی در بازار سرمایه

بحث معافیت مالیاتی از محل افزایش سرمایه باعث شده است تا شرکت ها نسبت به این روش تامین مالی تمایل بیشتری نسبت به گذشته نشان دهند.

تعدیل درآمد و هزینه ها به نرخ ارز مبادلاتی

مدیریت مجموعه در نظر دارد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام به افزایش سرمایه نماید، اما با توجه لزوم رعایت به مراحل قانونی آن و پیگیری های صورت گرفته، اجرایی شدن این طرح تا…

با ارزیابی دارایی ها توقع سودآوری نداشته باشید.

وقتی قیمت روز یا بازاری سهام شرکتی پایین تر از ارزش اسمی 100 تومانی در بازار سهام معامله می شود، نشان دهنده این مطلب خواهد بود که ارزش دارایی ها منهای بدهی های این واحد اقتصادی،…

 • ابطال بخشنامه وزیراقتصاد درباره غیرقابل بخشودگی اعلام شدن جرایم مالیات بر ارزش افزوده
 • آگاهی از رویه‌های اجرایی قانون جدید چک در اطلاعیه بانک مرکزی
 • رابطه نرخ‌های سود با تورم
 • ثبت نشدن چک در سامانه باعث لغو قرارداد می شود؟
 • شرکت‌های دولتی در مسیر زیان
 • ابطال مالیات سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش و مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی
 • دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات سکه ابطال شد
 • آیین‌نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان
 • روش جدید مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی
 • ابطال نامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
 • بررسی شفافیت و پاسخگویی نهادهای متولی حرفه حسابداری و حسابرسی کشور
 • تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری منتفی شد؟
 • اظهار نظر در خصوص معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی/مالیات حقوق
 • مقایسه حد نصاب (اصلاحی) موضوع ماده ١٧۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 • طرح شناورسازی ساعت دستگاه‌های اجرایی چگونه است؟

برای عضویت در خبرنامه سایت بروی تصویر بالا کلیک کنید

تازه ها در تلگرام

-16 مهر مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی

-30 مهر مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده سال1400 به سازمان امورمالیاتی (بخشنامه)

-30 مهر مهلت ارسال ليست حقوق شهریوربه سازمان امورمالیاتی

-30 مهر مهلت ارسال ليست حقوق شهریوربه سازمان تامین اجتماعی

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

نحوه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

انجام معامله در بازار بورس، نیازمند دانستن اصطلاحات رایج در آن و شناخت کافی از آنها می‌باشد. روزانه در بازار بورس، مفاهیم مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که درک درست از آنها، برای هر سرمایه‌گذاری در بورس، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. شرکت‌های متنوعی در بورس هستند که مورد معامله قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها در مقطعی از زمان، افزایش سرمایه می‌دهند و به اطلاع سهامداران خود می‌رسانند. افزایش سرمایه شرکت‌ها در بورس یکی از مفاهیم پر کاربرد در اصطلاحات بورسی می‌باشد و به همین منظور در این مقاله می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم:

مفهوم افزایش سرمایه

مفهوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

انواع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

تعداد سهامی که در افزایش سرمایه تجدید ارزیابی تعلق می‌گیرد

قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خوب است یا نه؟

آیا در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، به سهامداران سهام جایزه تعلق می‌گیرد ؟

مفهوم افزایش سرمایه

هر شرکتی که در بازار بورس پذیرش و مورد معامله قرار می‌گیرد، دارای صورت حساب‌های مالی و ترازنامه‌هایی است که باید به استحضار سهامداران برسد. در این‌ بین، در برهه‌ای از زمان، برخی از شرکت‌های بورسی، خبر افزایش سرمایه خود را ثبت می‌کنند. افزایش سرمایه یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌هاست. این افزایش سرمایه بستگی به شرایط شرکت در آن مقطع زمانی دارد. هر شرکت بنا به دلیل و اهداف خاص خود، افزایش سرمایه را ثبت می‌نماید که ممکن است حاصل از سود و درآمد شرکت یا حاصل از فروش دارایی‌ها و املاک شرکت باشد. به هر حال افزایش سرمایه، صورت مالی و قیمت معامله سهم را دچار تغییر می‌کند و دارای انواع مختلفی است که در این مطلب فقط در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی، صحبت می‌کنیم.

مفهوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

در حال حاضر، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یکی از چهار نوع از انواع افزایش سرمایه‌ها در بازار بورس است. در این نوع از افزایش سرمایه، متعلقات شرکت مثل ساختمان، ملک، زمین، ماشین، تجهیزات، مطرح می‌باشد که به واسطه شرکت ارزیابی می‌گردد و سپس نسبت به ترازنامه، محاسبه می‌شود. حسابداری اموال نباید با ترازنامه مغایر باشد برای همین، شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌زند تا توازن لازم را در محاسبات مالی برقرار کند. برای مثال شرکتی زمینی را در سال 80 به ارزش 50 میلیون تومان خریده است و تا حال حاضر، همچنان زمین در اختیار شرکت است اما ارزش زمین به میزان 1 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین، شرکت نیاز دارد تا تعادلی در محاسبات دارایی خود ایجاد کند و یکی از راهکارهای آن ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌ها می‌باشد.

انواع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

همان طور که در بخش قبلی توضیح دادیم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، بیشتر متوجه دارایی‌های شرکت می‌شود. حال برای این نوع از افزایش سرمایه، می توان دو نوع مختلف را در نظر بگیریم.

افزایش سرمایه از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر

این نوع از افزایش سرمایه، شامل مواردی از دارایی‌ها می‌شود که در طی مدت زمان، استهلاک پیدا می‌کنند. به شکلی که قیمت دست دوم آن دارایی در زمان حال، بالاتر از قیمت نو همان دارایی در زمان گذشته می‌شود. مثلا ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده شرکت می‌تواند در حکم دارایی استهلاک‌پذیر در نظر گرفته شود. ممکن است نسبت‌های مالی شرکت را دچار دگرگونی کند و بعضا هزینه ای را متوجه شرکت کند.

افزایش سرمایه از محل دارایی‌های استهلاک ناپذیر

در این نوع از افزایش سرمایه، دارایی و متعلقاتی در نظر گرفته می‌شود که به مرور زمان استهلاک پذیر نیستند، مانند زمین یا ملک یک شرکت. در این حالت صرفا ارزش ذاتی آن دستخوش تغییر می‌شود و مثل حالت قبلی هزینه‌ای را متوجه شرکت نمی‌کند. به همین خاطر پول و سرمایه جدیدی وارد شرکت نمی‌شود و صرفا باعث اجرای یک عملیات حسابداری در صورت‌های مالی شرکت می‌گردد.

مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

برای ثبت افزایش سرمایه توسط شرکت‌های بورسی مراحل زیر باید صورت بگیرد:

پیشنهاد هیئت مدیره:

ابتدا می بایست، پیشنهاد ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی توسط هیئت مدیره شرکت ارائه شود تا وارد مراحل بررسی گردد. این پیشنهاد حتما در سامانه کدال، مندرج می‌شود تا سهامداران از وضعیت شرکت باخبر باشند.

نظر حسابرس قانونی بورس:

پس از پیشنهاد هیئت مدیره، حال حسابرس قانونی، گزارش هیئت مدیره را بررسی می‌کند و نظر خود را مبنی بر قانونی بودن افزایش سرمایه بر سامانه کدال با عنوان اظهار نظر بازرس و حسابرس قانونی، درج می‌نماید.

مجوز افزایش سرمایه:

حالا وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار است تجدید ارزیابی دارایی ها که گزارش حسابرس را بررسی کند و در صورت لزوم، مجوز افزایش سرمایه را صادر نماید. این مجوز با عنوان مستندات و مدارک درخواست افزایش سرمایه، در سامانه کدال به ثبت می‌رسد. پس از اخذ مجوز از سوی سازمان بورس، شرکت موظف است که تا ظرف 60 روز، مقدمات و اقدامات لازم برای افزایش سرمایه را اجرایی کند و در غیر اینصورت مجوز باطل خواهد تجدید ارزیابی دارایی ها شد.

دعوت به مجمع عمومی:

در این مرحله، شرکت اطلاعیه ای با عنوان دعوت به مجمع عمومی، در سامانه کدال به ثبت می‌رساند تا سهامداران در جلسه مجمع، در جریان کامل فرایند افزایش سرمایه و نحوه آن باشند. در این مرحله، سهام شرکت سته می‌شود و تا پایان مجمع، معامله نخواهد شد.

تصمیمات مجمع عمومی:

تمامی تصمیماتی که در جلسه مجمع تصویب می‌شود، در سامانه کدال ثبت می‌گردد تا به شکل قانونی، روند افزایش سرمایه پیش برود و مابقی سهامداران و سرمایه گذاران از تصمیمات اخذ شده خبر داشته باشند.

بعد از تصمیمات نهایی و برای هماهنگی ثبت افزایش سرمایه، هیئت مدیره جلسه‌ای تشکیل می‌دهد. در این جلسه، هیئت ‌مدیره از مراحل افزایش سرمایه، درباره اقدام‌های مورد نیاز جهت انجام افزایش سرمایه تصمیم گیری می‌شود و گزارشات آن را به سازمان بورس ارجاع می‌دهد تا افزایش سرمایه شرکت، ثبت نهایی شود.

تعداد سهامی که در افزایش سرمایه تجدید ارزیابی تعلق می‌گیرد

در افزایش سرمایه تجدید ارزیابی، تعداد سهام سهامداران نسبت به قبل از افزایش سرمایه بیشتر می‌شود. این میزان از افزایش تعداد سهام، کاملاً بستگی به تصمیم شرکت و درصد افزایش سرمایه دارد. با افزایش تعداد سهام، قیمت سهم نیز به نسبت آن کاهش میابد تا صورت تجدید ارزیابی دارایی ها حساب به تعادل نسبی برسد.

برای مثال قیمت سهمی که قبل از بسته شدن برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، 1000 تومان باشد و شما به عنوان سهامدار 2000 سهم از آن را دارید، آگهی افزایش سرمایه به میزان 300 درصد را ثبت می‌کند. حالا تعداد سهام جایزه شما بعد از افزایش سرمایه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

چون ارزش دارایی سهام افزایش یافته است، پس در این مثال به ازای هر سهم، شما 3 سهم جایزه دریافت می‌کنید. به عبارتی 6000 سهم جایزه دریافت خواهید کرد و در مجموع 8000 سهم خواهید داشت.

8000 =2000* (1+ 300/100)

قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

معمولاً بعد از هر افزایش سرمایه‌ای در بازار بورس، قیمت آن سهام تغییراتی را به خود می‌بیند. همه این‌ها بستگی به تصمیم شرکت و نوع افزایش سرمایه و نیز درصد افزایش سرمایه دارد. در افزایش سرمایه تجدید ارزیابی، با اینکه تعداد سهام افزایش پیدا می‌کند اما قیمت سهم نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. اما مقدار این کاهش قیمت با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه است.

فرمول قیمت بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

پارامترهای متفاوتی وجود دارد که طبق آن قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه محاسبه می‌شود. از جمله، درصد افزایش سرمایه که بسیار حائز اهمیت است.

قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به صورت فرمول زیر محاسبه می‌گردد.


مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، مزایایی را برای شرکت‌ها دارد که به صورت زیر بیان می‌کنیم:

واقعی‌تر شدن و سر و سامان گرفتن نسبت‌های مالی و صورت وضعیت‌های مالی شرکت

 • واقعی‌تر شدن و سر و سامان گرفتن نسبت‌های مالی و صورت وضعیت‌های مالی شرکت
 • تأمین مالی شرکت برای پیش بردن اهداف بعدی شرکت و نیز بیرون آمدن از قرض و وام‌ها
 • امکان خروج از قانون 141 تجارت را پیدا خواهد کرد و خود را در روند سوددهی قرار دهد
 • توانایی بررسی بیشتر اطلاعات مالی در دوره‌های مختلف

معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

در کنار مزایایی که می‌تواند متوجه شرکت باشد، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، دارای معایبی هم هست که سعی می‌کنیم آنها را نیز بیان کنیم:

 • تجدید ارزیابی دارایی‌های مستهلک شده می‌تواند برای شرکت زیان به همراه داشته باشد و تعادل صورت‌های مالی را بر هم بزند.
 • قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند و بعضاً به زیر ارزش دفتری سهام شرکت می‌رسد.
 • رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی شرکت با عملکرد آتی شرکت در بعضی مواقع متضاد به نظر می‌رسد.
 • ممکن است هزینه‌های شرکت را به دلیل هزینه‌های حسابرسی و کارشناسی، افزایش دهد.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خوب است یا نه؟

برای این سؤال نمی‌توان به طور قطع جوابی داشت. اما باید گفت که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آورده نقدی و سرمایه جدیدی به شرکت اضافه نمی‌کند در صورتی که این افزایش سرمایه، ظرفیت مالی و میزان سودآوری شرکت را افزایش دهد، می‌تواند گزینه مناسبی به نظر برسد. در غیر این صورت تنها صورت‌های مالی شرکت سر و شکل پیدا می‌کند و به یک دست شدن سرمایه کمک زیادی می‌رساند. در طی سال‌های اخیر این نوع از افزایش سرمایه با توجه چشمگیر سهامداران رو به رو شده است چرا که اگر شرکت بتواند از این طریق به افزایش سود برسد، قیمت سهام با رشد مناسبی رو به رو خواهد شد.

آیا در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، به سهامداران سهام جایزه تعلق می‌گیرد؟

همان طور که گفته شد، بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، قیمت سهام به نسبت درصد افزایش سرمایه، کاهش پیدا می‌کند اما از طرفی سرمایه سهامداران نباید تغییری پیدا کند. بنابراین به تعداد سهام آنها اضافه می‌شود تا تعادل برقرار باشد. محاسبه این تعداد از سهام جایزه باز هم بستگی به درصد افزایش سرمایه از سوی شرکت دارد که در بخش های قبل نحوه محاسبه آن را توضیح دادیم.

جمع بندی

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه سهامداران قرار گرفته و شرکت‌های بورسی معمولا از آن برای تعدیل صورت وضعیت‌های خود و ارزیابی مجدد وضعیت مالی شرکت استفاده می‌کنند. نحوه انجام این افزایش سرمایه و قیمتی که سهم بعد از افزایش سرمایه خواهد داشت، دغدغه اصلی ما در این مقاله بود. همچنین مزایا و معایبی برای این نوع از افزایش سرمایه متصور شدیم و نیز فرمول محاسبه قیمت و تعداد سهام جایزه بعد از افزایش سرمایه را بیان کردیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.