تعدیل مثبت یا منفی سود


وبلاگ تحلیلگر به نقد و تحلیل موضاعات اقتصادی و سیاسی می پردازد و توضیحات تکمیلی در رابطه بورس اوراق بهادار خواهد داشت

نکته های بورسی

آیا سهمی که افزایش قیمت داشته تعدیل منفی دارد ؟ یا تعدیل مثبت؟

قاعدتا" قیمت سهم نباید تاثیری بر روی تعدیل منفی و یا مثبت داشته باشد اما در بورس ما در اغلب موارد اینگونه است برای روشن شدن موضوع من یک مثال ساده می زنم
فرض کنید من وشریکم شرکتی در بورس داریم قیمت آن 100 تومان است و سود پیش بینی شده 10 تومان است 20 سهم آن شناور است و در دست حقیقی ها است

من 40 سهم دارم و شریکم 40 سهم دارد
من وشریکم اگر به هر دلیل مانند شایعه و صف خرید الکی و غیره بتوانیم قیمت سهم را در بورس به 150 تومان برسانیم ومن 10 سهم به قیمت 150 تومان بفروشم وشریکم نیز 10 سهم به قیمت 150 تومان بفروشد هر یک از ما از این محل نفری 500 تومان سود می بریم که جمعا" میشود 1000 تومان
بنابراین میتوانیم از این سود به ازای هر سهم 10 تومان تعدیل مثبت اعلام کنیم یعنی 100 درصد
وحتی در مجمع هم اگر 100 درصد سود را تقسیم کنیم بابت آن 60 سهمی که برای ما باقی مانده 600 تومان را علاوه میتوانیم به خودمان برگردانیم
مطمئنا" وقتی تعدیل مثبت 100 درصدی اعلام کنیم قیمت سهم مجددا" افزایش خواهد یافت فرض تعدیل مثبت یا منفی سود می کنیم قیمت سهم به 200 تومان می رسد
اگر من و شریکم مجددا" نفر 10 سهم بفروشیم هر یک 1000 تومان و جمعا" 2000 تومان سود می بریم وباز میتوانیم تعدیل مثبت تعدیل مثبت یا منفی سود اعلام کنیم
وباز در مجمع می توانیم بخش زیادی را از این سود برگردانیم اا اینجا یک مسئله است و ممکن است مالکیت ما به خطر بیفتد و اینبار ممکن است عکس آن عمل کنیم بستگی به این دارد چه تعداد سهم برای عضویت در هیات مدیره لازم داریم
این فق یک مثال بود در دنیای واقعی بورس معمولا" 5 و یا 7 عضو هیات مدیره ماکیت اصلی را دارند و همچنین در فاصله این قیمتها که افزایش می یابد بارها نوسان ایجاد می شود اما در اصل نتیجه گیری و موضوع تغییری حاصل نمی شود
یعنی در ابعاد و حجم وسیع تر دقیقا" این کارها را می کنند و ظاهرا" اسم آنرا سود از محل کسب سرمایه گذاریها و یا سود غیر عملیاتی می گذارند تا سازمان بورس به آنها ایراد نگیرد
امیدوارم متوجه شده باشید و بدانید منظورم کدام سهمها است مثال آن هم همین صدرا بود قیمت آن به 400 تومان رسید تعدیل مثبت چند صد درصدی اعلام کرد اما سازمان بورس آنرا قبول نکرد البته آنها ناشی بودند و ندانستند این سود را باید در کجای صورتهای مالی قرار دهند که مورد ایراد واقع نشوند
نتیجه اینکه افزایش یا کاهش قیمت سهم بر روی تعدیل مثبت و یا منفی شرکت تاثیر دارد وانتظارر داشته باشیم در بیشتر مواردی که سهم افزایش قیمت دارد تعدیل مثبت داشته باشد و یا کاهش قیمت دارد تعدیل منفی داشته باشد تعدیل مثبت یا منفی سود
البته هیچ چیزی قطعی نیست و استثنا همیشه وجود دارد

وبلاگ تحلیلگر به نقد و تحلیل موضاعات اقتصادی و سیاسی می پردازد و توضیحات تکمیلی در رابطه بورس اوراق بهادار خواهد داشت

بررسی تأثیر اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

هزینه سرمایه هر شرکت عبارت از نرخ بازدهی است که باید آن شرکت نسبت به سرمایه‏گذاری‏های خود بدست آورد تا بتواند انتظارات سرمایه گذارانی را که وجوه بلند مدت شرکت را فراهم آورده‏اند تأمین کند. به بیان دیگر اگر از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر به بحث سرمایه گذاری نگاه کنیم، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران همان مفهوم هزینه سرمایه شرکت سرمایه پذیر می باشد. بدیهی است که هزینه سرمایه از محل سود قابل تقسیم شرکت قابل تخصیص و پرداخت می باشد لذا تخصیص و پرداخت آن به سرمایه گذاران در آینده تا حد قابل ملاحظه ای دستخوش عواید آتی شرکت (سود حسابداری) می باشد. سود حسابداری از جمله مسائل مهم در حسابداری است که از دیرباز تاکنون جایگاه وی‍ژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است. سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت‏های یک واحد اقتصادی به شمار می آید. بر اساس مفروضات بازار کارای سرمایه، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است. موضوع محتوای اطلاعاتی سود مورد علاقه صاحبنظران حسابداری بوده و در دوره‏های مختلف پژوهش های تجربی متعددی را به خود اختصاص داده است. اما سهامداران فقط به سود دوره جاری توجه نمی کنند، بلکه آن ها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند (پنمن ، 2003). بنابراین می توان گفت پیش بینی سود یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم‏گیری‏های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات خود از سود هستند. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. به بیان دیگر مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی‏های سود ارائه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است . با توجه به مطالب بالا در این مطالعه تلاش می شود تا تأثیر اخبار پیش بینی سود توسط مدیریت بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها بوده و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا اخبار تعدیل مثبت یا تعدیل منفی پیش‏بینی سود اثر با اهمیتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها دارد یا خیر؟ در این راستا تلاش گردیده تا علاوه بر تأثیر جداگانه هر یک از اخبار تعدیل مثبت و تعدیل منفی پیش‏بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی، متقارن یا نا.

بررسی تأثیر اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها بوده و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا اخبار تعدیل مثبت یا تعدیل منفی پیش‏بینی سود اثر با اهمیتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها دارد یا خیر؟ در این راستا تلاش گردیده تا علاوه بر تأثیر جداگانه هر یک از اخبار تعدیل مثبت و تعدیل منفی پیش‏بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی، متقارن یا نا.

بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی

نقش شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها در سال های اخیر اهمیت روزافزونی یافته است. شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می‌سازد که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می‌یابد. از دیدگاه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن شرکت پای.

ویژگی های کیفیِ سود و هزینه سرمایه سهام عادی

پاره‌ای از محدودیت­های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می­شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سودِ گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه­گذاران می­شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه ش.

تأثیر محافظه‌کاری و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه سهام عادی

افزایش درجه محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و بهبود کیفیت افشای اطلاعات موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی،کاهش ابهام و در نهایت کاهش هزینه سرمایه سهام عادی می‌شود. بر این اساس انتظار می‌رود بین محافظه‌کاری و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی وجود داشته باشد و پایداری این رابطه با افزایش کیفیت افشاء کاهش یابد. برای بررسی تجربی این موضوع داده‌های 84 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی س.

تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی

در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تأثیر می گذارد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین ش.

چه شرکت هایی بیشترین تعدیل مثبت یا منفی را برآورد کردند؟

اغلب شرکت های فعال بورسی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه 93 است، همزمان با نزدیک شدن به پایان سال جاری طبق مقررات و قوانین بازار سرمایه اقدام به انتشار پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی آینده خود می کنند.

اغلب شرکت های فعال بورسی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه 93 است، همزمان با نزدیک شدن به پایان سال جاری طبق مقررات و قوانین بازار سرمایه اقدام به انتشار پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی آینده خود می کنند تا ضمن اعلام مهمترین برنامه ها و برآوردها برای سال آینده، سهامداران نیز چشم اندازی از وضعیت آتی سودآوری شرکت ها در نظر داشته باشند و نسبت به سرمایه گذاری در سهام آنها اقدام تعدیل مثبت یا منفی سود کنند.

براساس گزارش بورس نیوز ، با توجه به گزارشات منتشر شده توسط شرکت های بورسی بسیاری از کارشناسان معتقدند که گروه دارو و لیزینگ از جمله صنایعی هستند که بودجه مناسبی را منتشر کرده اند و پتروشیمی ها نیز علیرغم مواجهه با مشکل تعیین قیمت خوراک مصرفی پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی آینده قابل قبولی را منتشر کرده اند. در مقابل نیز شرکت های سیمانی به صورت عکس عمل نموده اند.

براساس اظهارات رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در برگزاری نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسئولان ارشد اقتصادی طی چهارم اسفند ماه جاری حدود 177 شرکت گزارش بودجه سال 94 خود را منتشر کرده اند که از میان آنها پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 94، 106 مجموعه با اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی همراه بوده و در مقابل نیز 71 شرکت تعدیل منفی سود هر سهم سال مالی آینده نسبت به سال جاری را ارایه کرده اند.

چه شرکت هایی بیشترین تعدیل مثبت یا منفی را برآورد کردند؟

براساس این گزارش، بودجه اعلامی از سوی چهار شرکت همچون دوده صنعتی پارس، زامیاد، پگاه آذربایجان غربی و تکنوتار با رشد سودآوری بیش از 100 درصدی همراه بوده است.

چه شرکت هایی بیشترین تعدیل مثبت یا منفی را برآورد کردند؟

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که شرکت تکنوتار اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 خود را با برآورد سود 150 ریالی اعلام کرده بود که پس از تعدیل منفی های متعدد طی عملکرد میاندوره ای این رقم به 40 ریال کاهش یافته است. براین اساس رشد سودآوری 150 درصدی "تکنو" با مقایسه با آخرین بودجه اعلامی شرکت به دست آمده است.

علاوه بر این، شرکت لوله و ماشین سازی در حالی سود برآوردی سال مالی آتی خود را مبلغ 58 ریال اعلام نموده که این رقم نسبت به آخرین سود برآوردی سال مالی 93 با 93 درصد افزایش یافته است.

همچنین بودجه برآوردی شرکت کربن ایران نیز حاکی از رشد 75 درصدی سود برآوردی طی سال مالی 94 نسبت به سال جاری دارد و در کنار آن مجموعه هایی همچون توکاریل و گروه صنعتی سپاهان نیز رشد سودآوری حدود 50 درصدی تعدیل مثبت یا منفی سود را برای سال آتی پیش بینی کرده اند، "تکشا" نیز رشد 39 درصدی سود برآوردی را به سهامدارانش وعده داده است.

چه شرکت هایی بیشترین تعدیل مثبت یا منفی را برآورد کردند؟

براساس اطلاعات موجود، نمادهایی همچون "پارسان"، "وخاور"، "حسینا"، "فنوال" و "بالاس" بودجه سال مالی 94 خود را با برآورد افزایش سودآوری بیش از 30 درصدی اعلام نموده اند.

چه شرکت هایی بیشترین تعدیل مثبت یا منفی را برآورد کردند؟

افزون بر آن، بودجه اعلامی نمادهایی همچون "رکیش"، "رانفور"، "شاراک"، پاکشو"، "ددام"، "دابور"، "شتهران"، "کدما"، "سخزر"، "ونوین"، "زمگسا"، "کبافق"، "درازک"، "دی"، "ونفت"، "اخابر"، "مداران"، "ثعمرا"، "شرانل"، "چفیبر"، "حپترو"، "وپخش"، "ولیز"، "خکمک"، "کپارس"، "دتولید"، "دامین"، "دزهراوی"، "دفارا"، "ساراب"، "غمینو" و . حاکی از افزایش سودآوری کمتر از 30 درصدی طی سال 94 نسبت به تعدیل مثبت یا منفی سود سال 93 دارد.

این در حالی است که برخی از شرکت های فعال در بورس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی آتی خود را با روند نزولی برآورد کرده اند که در این تعدیل مثبت یا منفی سود بین شرکت هایی همچون فولاد ارفع، سیمان بجنورد، صنعتی روان فن آور، سیمان سفید نی ریز، کاشی سعدی، سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو، کالسیمین و روز دارو از جمله مجموعه هایی هستند که با کاهش قابل توجه سود برآوردی مواجه شده اند.

چه شرکت هایی بیشترین تعدیل مثبت یا منفی را برآورد کردند؟

در پایان این گزارش می افزاید، شرکت های نفت بهران، پتروشیمی شیراز، لعاب ایران، قند شیروان و قوچان، لنت ترمز و قند قزوین نیز سود سال آینده خود را بدون تغییر با اهمیت اعلام نموده اند.

تعدیل مثبت یا منفی سود

تابلو خوانی رو با ۹۵۰۰۰ تومان یادبگیر!!

در مبحث سود بخش های مهم و زیادی وجود دارد که در این فایل ها ابتدا با توضیح درآمد هر سهم EPS و انواع آن یعنی سود پیش بینی و سود عملکردی تدریس شروع می شود و سپس در ادامه فایل ها به مبحث DPS ، سود انباشته و تعدیل مثبت و منفی سود پرداخته می شود. در هر قسمت همراه با مثال سعی بر آشنایی های مقدماتی با سودسازی شرکت ها می شود و اینکه سودسازی چگونه در انتخاب سهام ارزنده تاثیر دارد.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی

برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

نظرات کاربران

سلام استاد فرمودن (گزارش(تلفیقی)) حال انکه برای بعضی سهام مثل سفارس، در کدال کلمه تلفیقی ذکر نشده. دلیل ذکر نشدن چیه؟ و اینکه بجای گزارش تلفیقی چه گزارشی رو چک کنیم؟

سلام.منظور شما از سفته بازی( که سبب بالارفتن قیمت سهم میشه)چیست؟

سلام با وارد کردن پول و خرید سهم و ایجاد صف های کاذب قیمت سهم رو جا به جا میکنن

سلام وقت بخیر، در حال حاضر از سال ۹۶ پیش بینی سود وجود نداره؟ و اینکه سود عملکردی رو میتونیم در گزارش سالی مالی پیدا کنیم؟

سلام بله سود پیش بینی حذف شده
بله از صورت های مالی که منتشر میشه برای سال مالی میتونین پیدا کنین

با سلام لطفا بفرمایید EPS که در سایتهای کارگزاری برای سهم ها عنوان شده از نوع عملکردی است یا نوع پیشنهادی؟

سلام
الان تو سایت کدال سود پیشبینی سال های اخیرو نزده. اکثرش قدیمیه

سلام بله حذف شده اما یادگیری این مورد هم خالی از لطف نیست چون در تحلیل ها بکارتون میاد ما هم برای همین موضوع حذف نکردیم این موارد رو.

با سلام،
در آخر فایل صوتی میگن تو فایل دوم در مورد EPS عملکردی توضیح میدم، ولی اون فایل نیست.
با تشکر

با سلام
درس بعدی درباره سود پیش بینی عملکردی می باشد.

سلام خسته نباشید؟من پک تهیه کردم ولی اینجا برام فعال نیست
فقط تو کانال تلگرامی هستم که دانلود کردنش یکم مشکل دارم.
ممنون میشم دسترسی تو سایت برای اکانتم فعال کنید

سلام وقت بخیر جناب اولین فایل مقدماتی شش دیقه اولش شما هی میگین فلام پی دی اف اینو گفتم فلان مورد رو که توضیح دادم اینارو کجا توضیح دادین؟من گیج شدم پی دی اف کو اصلا

سلام آقاب خرم عزیز
این مشکل برطرف شد و تمام فایل ها در درس ۱ که دامنه نوسان می باشد قرار گرقت لطفا مجدد چک کنید.
بابت خطای ایجاد شده عذر خواهی میکنیم

انواع نمودار تکنیکال, تفاوت تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار

استفاده از انواع نمودار تکنیکال شامل نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل سهام شرکت های بورسی برای تحلیل گران و معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از هرکدام از این نمودارها مزایا و معایبی دارد که در ادامه به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

ممکن است برخی عوامل بنیادی در نمودارهای تکنیکالی یک سهم اثر داشته باشند. کاربرد نمودارهای تعدیل شده، برای در نظر گرفتن این عوامل بنیادی تعدیل مثبت یا منفی سود است. نمودارهای تعدیل شده در اثر وجود گپ‌های قیمتی ایجاد می‌شوند و دلایلی متعددی برای ایجاد گپ قیمتی وجود دارد.

شکاف قیمتی

گپ یا شکاف قیمتی، قسمتی از نمودار یک سهم است که تقاضایی برای خرید و فروش وجود ندارد و بین قیمت‌های سهم تفاوت عمده‌ای وجود دارد. گپ‌های قیمتی به دلایل زیادی مانند افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی، گره‌های معاملاتی، تعدیل‌های مثبت یا منفی و … تعدیل مثبت یا منفی سود ایجاد می‌شوند.

نمودار تعدیل نشده

با فعالیت‌های مختلف یک شرکت سهامی، قیمت سهم در بازار سرمایه، دچار نوسان می‌شود. درصورتی‌که این نوسان قیمتی را در نمودار سهم در نظر نگیریم، نمودار تعدیل نشده است. در تعدیل مثبت یا منفی سود نمودار تعدیل نشده، گپ قیمتی و اثر رخدادهایی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی قابل‌مشاهده نبوده و تغییری در دارایی سهامداران دیده نمی¬شود و تنها نوسان قیمتی را می‌توان مشاهده کرد.

مزایا و معایب نمودارهای تعدیل نشده

نمودار تعدیل نشده تنها رفتار قیمتی سهم را نشان می‌دهد و تغییرات دارایی سهامدار در زمان افزایش سرمایه یا پرداخت سود نقدی در آن قابل‌مشاهده نیست. این موضوع ممکن است در برخی مواقع سبب گمراهی سهامداران شود و روند نزولی در قیمت را متوجه نشوند. از طرفی دیگر استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در نمودارهای تعدیل نشده میسر نیست.

نمودار تعدیل شده

درصورتی‌که نوسان قیمتی شدید سهم را در نمودار سهم دخالت دهیم، نمودار را تعدیل شده می‌نامیم. در نمودارهای تعدیل شده گپ‌های قیمتی در گذر زمان قابل‌مشاهده است. عمده دلایل ایجاد گپ‌های قیمتی افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی هستند. در حقیقت نمودار تعدیل شده نموداری است که عوامل بنیادی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی از آن حذف شده است.

افزایش سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد گپ قیمتی است که از طریق چهار روش عمده توسط شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. افزایش سرمایه معمولاً سبب کاهش ارزش سهام شرکت می‌شود و در مقابل ارزش کاسته شده، به سهامدار حق تقدم، سهام جایزه یا … داده خواهد شد. کاهش ارزش سهام شرکت باعث ایجاد شکاف (گپ) و تأثیر بر نمودار قیمتی می‌شود. یکی دیگر از دلایل ایجاد گپ قیمتی و کاهش شدید تعدیل مثبت یا منفی سود قیمت در نمودار سهام شرکت‌ها، پرداخت سود نقدی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه است و نمودار قیمت سهام به میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد.

افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی، اتفاقات مالی بسیار مهمی در هر شرکت سهامی است که سبب می‌شود قیمت سهام شرکت تغییر کند. البته با توجه به این‌که میزان تغییر قیمت سهم به دلیل تقسیم سود زیاد نیست، تغییر در نمودار تعدیل شده و گپ قیمت، بزرگ نخواهد بود و ممکن است نمودار تعدیل شده با نمودار تعدیل نشده همانند هم باشند؛ اما تأثیر افزایش سرمایه بیشتر بوده و گپ قیمتی آن در نمودار سهم نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

نمودار

مزایا و معایب نمودارهای تعدیل شده

در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست. بااین‌حال برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، لازم است تا نمودار تعدیل شده باشد. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت راحت‌تر صورت می‌گیرد.

تعریف سود نقدی

شرکت‌هایی که در پایان سال مالی خود توانستند سود کسب کنند، در مجمع عمومی عادی سالیانه تصمیم می‌گیرند تا بخشی از این سود را به سهامداران خود پرداخت نمایند. با پرداخت سود نقدی به سهامداران، ارزش قیمت هر سهم به میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد.

افزایش سرمایه و روش‌های آن

افزایش سرمایه عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت‌شده یک شرکت. در شرکت‌های سهامی نیز عبارت است از افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت سهامی. افزایش سرمایه شرکت‌ها از منابع مختلف و به چهار روش تأمین مالی انجام می‌شود.

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های شرکت
۳- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده
۴- افزایش سرمایه از روش صرف سهام

نمودارهای تعدیل نشده و تعدیل شده در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه

در سامانه معاملاتی آنلاین آساتریدرآگاه پس از جستجوی نماد، می‌توانیم از کادر بالای نمودار، نمودار را در حالت‌های تعدیل شده (افزایش سرمایه و سود نقدی) و یا تعدیل نشده قرار دهیم.
همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید، نمودار نماد خودرو در حالت تعدیل نشده آمده است. در این حالت گپ‌های قیمتی ایجاد شده به علت افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی قابل‌مشاهده است. نقاط آبی، نشان‌دهنده زمان افزایش سرمایه و نقاط زرد، نشان‌دهنده زمان پرداخت سود نقدی است.

نمودار

شکل زیر نمودار تعدیل شده شرکت ایران خودرو است. در این حالت گپ‌های قیمتی حذف شده و روند نمودار به‌صورت پیوسته است.

نمودار

سخن آخر:

با توجه به مطالب عنوان‌شده می‌توان نتیجه گرفت که هدف تحلیل، به‌کارگیری نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده را مشخص می‌کند. هر تحلیلگر با توجه به نتیجه‌ای که قصد دارد از نمودار کسب کند و در نظر گرفتن مشخصات نمودارها، می‌تواند از نمودار تعدیل نشده یا تعدیل شده استفاده نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.