اهمیت صدور مجوز کارگزاری


اهمیت صدور مجوز کارگزاری

لیست شرکت‌هایی که برای ثبت شدن نیاز به مجوز دارد زیاد است. به تفکیک موضوع به همه مواردی که به اخذ مجوز نیاز است.

فعالیت‌های مربوط به امور پولی و بانکی

موضوع فعالیت:

1- تاسیس و تغییرات و تصمیمات شرکت،ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها وموسسات اعتباری،تعاونیهای اعتبار،صندوق‌های قرض الحسنه،صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری

2- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار،سپرده،ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار قبول سپرده و اعطای تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری

3- معاملات طلا و نقره و ارز

4- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز

5- صدور و تایید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

6- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی و صندوق امانات

7- تاسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی ( صرفا در تهران و مناطق آزاد قابل ثبت می‌باشد)

نام‌های درخواستی نیاز به مجوز:

بانک، موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوق قرض الحسنه،صرافی و شرکت واسپاری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فعالیت‌های مربوط به امور بیمه ای

موضوع فعالیت:

  1. - ثبت تاسیس و تغییرات کلیه شرکت‌های بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ا ی و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و.
  2. - اخذ نمایندگی از شکت بیمه – عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه م رکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه دستورالعمل‌ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

نام‌های درخواستی نیاز به مجوز:

بیمه- خدمات بیمه ای- نمایندگی بیمه- کارگزاری خدمات بیمه ای

مرجع صدور مجوز:

بیمه مرکزی ایران و یا حسب مورد بر طبق دستورالعمل‌های مصوب و صرفا نمایندگی‌های بیمه‌های از بیمه اصلی آن قابل اخذ مجوز می‌باشد

فعالیت‌های مربوط به بورس ونهادهای مالی جدید

شرکت‌هایی که برای ثبت شدن مجوز می‌خواهند

موضوع فعالیت:

نهادهای مالی از جمله کارگزاران،معامله گران، بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری،شرکت پردازش اطلاعات مالی،شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت‌هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توثیق،تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند.صدور گواهینامه‌های حرفه ای مرتبط وخرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح‌های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار- فعالیت‌های کارگزاری- مشاوره- تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار،تعاونی سهامی عام

نام‌های درخواستی نیاز به مجوز:

نهادهای مالی،کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،هلدینگ،سبدگردان موسسه رتبه بندی، صندوق سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری بورسی،پردازش اطلاعات مالی،تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی،مدیریت دارایی مرکزی

سازمان بورس و اوراق بهادار(حسب مورد معاونت نظارت بر بورس وناشران ومعاونت نهادهای مالی)

نکته:

هر نوع درج عنوان( سرمایه گذاری ترکیبی)در نام و موضوع نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفا عنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است.لذا سرمایه گذاری ساختمانی، سرمایه گذاری پروژه عمرانی و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد.

صرف عبارت خرید و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی در موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.

نکته:

فعالیت‌های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می‌باشد.

فعالیت‌های مربوط به زیرمجموعه خصوصی سازی

موضوع فعالیت:

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی می‌بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند.

اهمیت صدور مجوز کارگزاری

لیست شرکت‌هایی که برای ثبت شدن نیاز به مجوز دارد زیاد است. به تفکیک موضوع به همه مواردی که به اخذ مجوز نیاز است.

فعالیت‌های مربوط به امور پولی و بانکی

موضوع فعالیت:

1- تاسیس و تغییرات و تصمیمات شرکت،ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها وموسسات اعتباری،تعاونیهای اعتبار،صندوق‌های قرض الحسنه،صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری

2- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار،سپرده،ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار قبول سپرده و اعطای تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری

3- معاملات طلا و نقره و ارز

4- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز

5- صدور و تایید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

6- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی و صندوق امانات

7- تاسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی ( صرفا در تهران و مناطق آزاد قابل ثبت می‌باشد)

نام‌های درخواستی نیاز به مجوز:

بانک، موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوق قرض الحسنه،صرافی و شرکت واسپاری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فعالیت‌های مربوط به امور بیمه ای

موضوع فعالیت:

  1. - ثبت تاسیس و تغییرات کلیه شرکت‌های بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ا ی و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و.
  2. - اخذ نمایندگی از شکت بیمه – عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه م رکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه دستورالعمل‌ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

نام‌های درخواستی نیاز به مجوز:

بیمه- خدمات بیمه ای- نمایندگی بیمه- کارگزاری خدمات بیمه ای

مرجع صدور مجوز:

بیمه مرکزی ایران و یا حسب مورد بر طبق دستورالعمل‌های مصوب و صرفا نمایندگی‌های بیمه‌های از بیمه اصلی آن قابل اخذ مجوز می‌باشد

فعالیت‌های مربوط به بورس ونهادهای مالی جدید

شرکت‌هایی که برای ثبت شدن مجوز می‌خواهند

موضوع فعالیت:

نهادهای مالی از جمله کارگزاران،معامله گران، بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری،شرکت پردازش اطلاعات مالی،شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی اهمیت صدور مجوز کارگزاری در قالب موضوع فعالیت‌هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توثیق،تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند.صدور گواهینامه‌های حرفه ای مرتبط وخرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح‌های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار- فعالیت‌های کارگزاری- مشاوره- تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار،تعاونی سهامی عام

نام‌های درخواستی نیاز به مجوز:

نهادهای مالی،کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،هلدینگ،سبدگردان موسسه رتبه بندی، صندوق سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری بورسی،پردازش اطلاعات مالی،تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی،مدیریت دارایی مرکزی

سازمان بورس و اوراق بهادار(حسب مورد معاونت نظارت بر بورس وناشران ومعاونت نهادهای مالی)

نکته:

هر نوع درج عنوان( سرمایه گذاری ترکیبی)در نام و موضوع نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفا عنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است.لذا سرمایه گذاری ساختمانی، سرمایه گذاری پروژه عمرانی و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد.

صرف عبارت خرید و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی در موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.

نکته:

فعالیت‌های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می‌باشد.

فعالیت‌های مربوط به زیرمجموعه خصوصی سازی

موضوع فعالیت:

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی می‌بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند.

دلیل صادر نکردن مجوز سبدگردانی چیست؟ / استاندارد دوگانه سازمان بورس در مواجهه با انحصار

دلیل صادر نکردن مجوز سبدگردانی چیست؟ / استاندارد دوگانه سازمان بورس در مواجهه با انحصار

​​​​​​​ یکی از حوزه‌هایی که کارشناسان معتقد به وجود انحصار در آن هستند؛ صدور مجوز برای سبدگردان‌ها در بازار سرمایه است. در حالی که مجلس در حال بررسی طرح تسهیل صدور مجور کسب‌وکارهاست و رییس سازمان بورس نیز در اظهارات اخیر خود به اهمیت تسهیل و تسریع مجوزدهی و رقابتی کردن این فضا اشاره کرده، اما همچنان مجوز جدیدی برای سبدگردان‌ها صادر نشده و به نظر نمی‌رسد اقدامی جدی‌ برای رفع سختگیری‌ها صورت گرفته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ انحصار یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حوزه کارآمدی کسب‌وکار، به ویژه در زمینه رقابتی‌تر کردن آن است. از همین رو چه در دولت قبل و چه در این دولت، تاکید فراوانی از سوی مراجع عالی نظارتی با هدف بهبود فضای کسب و کار انجام شده که یکی از مهم‌ترین بندهای آن انحصارزدایی از مجوزهای کسب و کار بوده است. از همین رو چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی به صورت جدی وارد پروسه انحصارزدایی از فرآیند مجوزهای کسب و کار شده و هم‌اکنون نیز طرحی در این باره در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. با این حال غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا در مجلس، به اقتصادآنلاین می‌گوید: «همچنان مراجعه‌کنندگان زیادی در این زمینه وجود دارد و در عمل هنوز تغییر محسوسی دیده نمی‌شود.»

برمبنای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اشتغال در مشاغلی که به حوزه‌های سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست مرتبط نیستند، با عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته خواهد شد. در این‌گونه مشاغل، فرد متقاضی برای دریافت مجوز شروع به کار، تنها لازم است وارد سامانه ملی مجوزهای کشور شده و بعد از خواندن شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب ‌وکار مورد نظر خود و ثبت اطلاعات شخصی و مکانی‌اش، به صورت آنلاین به اجرای صحیح آن شرایط و ضوابط، تعهد داده و کارش را آغاز کند. همچنین بر اساس این شرط، مباحثی همچون فاصله جغرافیایی کسب ‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی و اشباع بازار نیز حذف خواهد شد.

با این حال شاید چالش برانگیزترین بخش از این بند مربوط به حذف مجوزهایی همچون وکالت یا فعالیت در بورس اوراق بهادار است. اخیرا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعلام کرده است که روند صدور مجوز برای تاسیس کارگزاری و همچنین سبدگردانی تسهیل خواهد شد و مجوزهای جدیدی در این باره به متقاضیان ارائه می شود. در این میان شاید سوال اصلی این باشد که این روند تا چه اندازه می تواند به فعالیت بازار سرمایه کمک کند؟

حضور یقه سفیدها در بازار

حسین مرید سادات، کارشناس بازار سرمایه، با تاکید براینکه مشکل کنونی بورس، وجود یقه سفیدهایی است اهمیت صدور مجوز کارگزاری که در بازار نامریی هستند، گفت: چرا در چند سال اخیر نباید مجوز کارگزاری داده شود؟ چرا باید انحصاری وجود داشته باشد که کارگزار، هرگونه که می‌خواهد با سهامدار خود برخورد کند و در نهایت پاسخگو نباشند؟ نظام کارگزاری نیز مانند نظام بانکی شده است. هرجایی اعتراض کنیم پاسخگو نیستند. اگر زمانی که سامانه کارگزاری قطع می‌شود، اعتراض کنیم که سهم من از صف خرید، صف فروش شده و من نتوانستم آن را بفروشم، پاسخگو نیستند.

وی گفت: متاسفانه فکر می‌کنم حلقه دومی در فضای مدیریتی وجود دارد. افراد یقه سفیدی که هستند و نیستند و در عین حال تصمیم‌گیرنده‌اند و نمی‌گذارند کارگزاری مجوز بگیرد. در واقع قوانین ترکمان چایی برای شرکت‌های سبدگردان و مشاوره نوع دوم می‌گذارند و تقاضاهایی دارند که شما با پای خود بیایی سپس فرار کنی. در حال حاضر چقدر سبدگردان بدون مجوز وجود دارد و چقدر سرمایه مردم را از بین بردند و پاسخگو هم نیستند؟ اگر برای گرفتن مجوز سبدگردان، به سازمان مراجعه کنید، می‌گویند مجوز می‌دهیم اما تحت شرایطی که خودتان پشیمان شوید. این موضوع موجب انحصارطلبی و رانت شده که کاملا در بازار دیده می‌شود. با این وجود کسی در ارتباط با ادله‌ای که پشت این قوانین وجود دارد، پاسخو نیست.

میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی در این رابطه به اقتصادآنلاین گفت: ممکن است بنگاهی یک روز به این نتیجه برسد که دیگر به کار خود ادامه ندهد اما یک نهاد مالی که می‌خواهد با پول مردم کار کند، به این راحتی نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد و الزامات خاص خود را دارد. ما ناظر بر این شرکت‌ها هستیم و اگر سبدگردانی دچار مشکل شود ما باید پاسخگو باشیم.

فدایی، در ادامه به تشریح هزینه‌های بالای تاسیس یک شرکت جدید، از جمله خرید یا اجاره دفتر، حقوق کارکنان و احتمال عدم وجود درآمد در سال اول پرداخت و در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین، مبنی براینکه مگر درخواست کننده‌ها، این هزینه‌ها را در طرح‌های توجیهی خود مدنظر قرار نمی‌دهند، گفت: این هزینه‌ها درنظر گرفته می‌شود اما خیلی از طرح‌های توجیهی تورش دارند و مفروضات را درست درنظر نمی‌گیرند. به طور مثال در حال حاضر هزینه نیروی انسانی در بازار سرمایه به شدت بالا رفته است. علت آن نیز این است که بازار سرمایه بزرگ شده و نیرو وجود ندارد. یک تحلیلگر ساده، زیر ده میلیون تومان دریافتی را قبول نمی‌کند. با احتساب هزینه بیمه و مالیات نیز حدود ۲۰میلیون تومان هزینه دارد. بنابراین یک نیروی ساده در سبدگردانی، ۲۵۰میلیون تومان در سال خرج دارد.

1

به چه تعدادی از درخواست‌های سبدگردانی مجوز داده شده؟

مدیر نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته ۱۸مجوز سبدگردان صادر شده گفت: دی ماه سال گذشته، ۳۸ شرکت سبدگردان داشتیم و در حال حاضر ۵۳شرکت داریم. ما کم مجوز ندادیم. حتی بعضی از این شرکت‌های سبدگردانی که با سرمایه چهار میلیاردی مجوز گرفتند، زیان ده شده اند.

فدایی در رابطه با تعداد کل درخواست‌ها برای سبدگردانی گفت: به طور کلی از دو سال گذشته، تمام درخواست‌های مجوز، اعم از پرونده های ناقص و کامل ۱۸۰تا هستند. در بازه‌ای مجوزی داده نشده و به همین علت پرونده‌ها تجمیع شده‌اند اما ما حدود ۲۰مجوز را داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه از میان این ۱۸۰ پرونده تنها یک مورد، آن هم به علت پرونده‌های کیفری رد شده است و مابقی پرونده‌ها هنوز بررسی نشده‌اند گفت: ابتدا باید مدارک و مستندات کامل باشد و درمرحله بعد استعلامات انجام شود و هیات مدیره وقت دهد.

ورود یکباره خیل عظیم سهامداران به بازار سرمایه و تداوم کمبود نهادهای مالی

مرید سادات با اشاره به سواستفاده برخی افراد در کانال‌های VIP، سبدگردان‌های غیر مجاز و باادعا که منجر به آب شدن سرمایه افراد زیادی شدند، گفت: هرچه قدر سخت‌تر بگیرند، افراد به سمت این نوع سبدگردان‌ها حرکت خواهند اهمیت صدور مجوز کارگزاری کرد. امیدوارم این فرآیند تسهیل ایجاد شود. تا زمانی که تسهیل نشده و اصل پاسخگویی در این بازار نهادینه نشود، همین اوضاع باقی می‌ماند. درواقع سازمان در حد توان خود پاسخگوی نیاز مردم نیست.

WhatsApp Image 2021-11-25 at 12.44.30

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از دو سه سال گذشته تا الان میزان ورود فعالان بازار ۲۰برابر شده است؛ آیا شرکت‌های سبدگردان و مشاوره‌ای هم ۲۰برابر شده است؟ ما در سال ۹۹ تنها ورود نقدینگی داشتیم و هیچ خدماتی از قبیل آموزشی، سبدگردانی و مشاوره‌ای به این سیستم اضافه نشد. این همان انحصار است که نتیجه آن ضرر خواهد بود.

این در حالی است که فدایی با اشاره به اینکه انحصاری به وجود نیامده و انحصار متعلق به زمانی است که مجوزی داده نشود گفت: ما امسال ۲۰ مجوز دادیم و این تعداد برای بازار سرمایه کم نیست. اگر وضعیت همین ۲۰شرکت را در کدال ببینید، متوجه می‌شوید که وضعیت مطلوبی ندارند.

هومن عمیدی با تاکید بر اینکه انحصار در هرجایی فساد ایجاد کرده و دسترسی آزاد و جریان طبیعی را دچار مشکل می‌کند گفت: زمانی که بازار سرمایه با اقبال مردم رو به رو شد، زیرساخت‌های بازار سرمایه ضعیف بود. اگر در حال حاضر این زیرساخت‌ها قوی شوند و به طور مجدد، اعتمادسازی صورت بگیرد، اثر این کار در آن زمان مشخص می‌شود اما در حال حاضر چون ذهنیت‌ها و جو بازار منفی شده و سهامداران جزیی که وارد شدند، ضرر کردند، به سمت این تشکل‌ها و شرکت‌های سبدگردان نمی‌روند. اکثریت برای جبران زیانشان، می‌خواهند مستقیم سرمایه‌گذاری کنند. بهتر است همزمان با اصلاح این انحصار، از بازار حمایت شود. در آن زمان مردم به سمت این صندوق‌ها می‌روند. بنابر این باید مجوزهای سبدگردانی راحت‌تر در اختیار نهادهای مالی قرار بگیرد تا بخش بزرگی از زیان‌های مردم جبران شود. اگر این زیرساخت‌ها درست نشوند، در آینده قطعا دچار مشکل می‌شویم. این رفع انحصار می‌تواند برای بهبودی زیرساخت های ما در بازار سرمایه موثر باشد.

سبدگردان‌ها زیان‌ده شده اند؟

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه گفت: جذابیتی برای تاسیس این شرکت‌ها در زمانی که بازار منفی بوده وجود نداشته و همچنین شرایط آن هم سخت بوده ولی الان شرایط از جهت قوانین بهتر شده اما از جهت بد بودن شرایط بازار سرمایه، تاسیس شرکت‎های سبدگردانی نمی‌تواند جذابیتی از نظر سودآوری و بازدهی داشته باشد.

WhatsApp Image 2021-11-25 at 12.44.10

میثم فدایی به اقتصاد آنلاین گفت: بسیاری از سبدگردان هایی که در طی یکسال گذشته مجوز گرفته اند، به علت نامساعد بودن شرایط بازار در یکسال اخیر زیان‌ده هستند. حتی بعضی از آن‌ها سرمایه خودشان را مصرف کردند و این برای یک نهاد مالی مناسب نیست. ابلاغ این حداقل سرمایه جدید، حداقل‌هایی که سبدگردان لازم دارد را تامین کرده و موجب ادامه فعالیت سبدگردان، درصورت نداشتن درآمد در سال‌های ابتدایی فعالیت خود می‌شود. بدین شکل با شرکای خود نیز به مشکل برنمی‌خورد.

قانون جدید سازمان بورس، درزمینه حداقل سرمایه نهادهای مالی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی، ضمن تایید اینکه قانون جدید مجلس مبتنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شامل صدور مجوزهای سبدگردانی و کارگزاری‌ها نیز می‌شود، به قانون جدید سازمان بورس در خصوص حداقل سرمایه نهادهای مالی(۱۰میلیارد) اشاره کرد و گفت: سرمایه بسیاری از شرکت‌های تامین سرمایه‌ فعلی، بالای هزار میلیارد است و هیچ مشکلی با این قانون ندارند. آن دسته از تامین‌سرمایه‌ها که زیر هزار میلیارد هستند، قصد افزایش سرمایه و رساندن خود به این عدد را دارند. به این علت که بحث سرمایه، برای شرکت‌های تامین‌سرمایه به عنوان یکی از پشتوانه‌های آن‌ها برای تعهد، پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق است، آن‌ها مشکل زیادی با افزایش سرمایه ندارند. اتفاقا خودشان بسیار از حمایت سازمان بورس، برای بزرگ شدن شرکتشان استقبال می‌کنند.

فدایی افزود: شرکت‌های فعلی سبدگردان، مشاور و پردازش، این سرمایه را دارند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد. همچنین بعضی از آن‌ها که سرمایه کمتری دارند خبر از افزایش سرمایه داده اند. درخصوص درخواست‌های جدید نیز همانطور که می‌دانید، برای شروع هر کسب و کاری حداقل الزاماتی مورد نیاز است. نهادمالی نیز می‌خواهد با پول مردم کار کنند؛ برای همین حداقل الزاماتی، تعدادی نیروی انسانی، تجهیزات و فعالیت‌های مارکتینگ مورد نیاز است. همچنین خیلی موارد مثل بحث های نرم افزاری هم درنظر گرفته نشده است. بنابر این کسی که می‌خواهد وارد این بیزینس شود، وقت و زندگی خود را صرف کند و علاوه بر آن سرمایه مردم را در دست خود بگیرد، نمیتواند بدون داشتن الزامات لازم این کار را شروع کند. بنابر این با این حداقل سرمایه اعلام شده، به درخواست‌کنندگان اعلام کردیم که حداقل این میزان سرمایه را لازم دارید که اگر در یک سال اول هم درآمدی نداشتند بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این سرمایه بیشتر با این رویکرد عنوان شده و قصد ایجاد مانع نبوده است.

اهمیت تسهیل کسب و کار در بازار سرمایه

مرید سادات گفت: زمانی که ما اتحادیه و سندیکایی نداریم، ۴۰میلیون نفر دستخوش تغییرات سازمانی هستیم که شاید ۵۰۰ الی ۶۰۰نفر باشند و پاسخگو هم نیستند. هرجایی به نوعی مطالبه‎گری کنید، پاسخی نمی‌بینید. متاسفانه این رانت به صورت مشهودی وجود دارد و آنقدر قوی هستند که نگذارند افراد جدیدی خدمات ارائه دهند.

همچنین عمیدی در پاسخ به این سوال که اهمیت تسهیل کسب و کار در بازار سرمایه کنونی چه میزان است گفت: موثر است؛ نه اینکه بی اثر اهمیت صدور مجوز کارگزاری باشد اما پارامترهای مهم‌تری برای اثرگذاری بر شرایط بازار وجود دارد؛ آن هم این است که دولت بر قوانین و قواعد بازار سرمایه، هم اشراف داشته باشد و هم احترام بگذارد. در حال حاضر نرخ سود بین بانکی ۲۱درصد شده و به صورت فزاینده در حال افزایش است و این موضوع تاثیر محسوسی بر P/E بازار داشته و آن را کاهش می‌دهد.

وی ضمن تاکید بر مزایای آسان کردن قوانین برای اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: نباید بسترهای دیگر بازار سرمایه فراموش شود؛ یعنی دولت باید از بازار سرمایه حمایت کند نه اینکه فقط بخواهد به عنوان تامین مالی در آن اوراق بفروشد و با افزایش سود بین بانکی، P/Eفوروارد بازار را کاهش دهد. از طرف دیگر قیمت گذاری‌های دستوری در تمامی صنایع، بازار را اذیت کرده لذا فعلا بحث مجوز سبدگردانی دغدغه اولویت‌دار بازار ما نیست.

تداوم انحصار زیرسایه قوانین!

همواره در دوره‌های مختلف، شاهد اظهارات مسئولین در ارتباط با رفع موانع اشتغال‌زایی و از بین بردن انحصار بوده‌ایم. در صحبت‌های اخیر رییس سازمان بورس نیز سخن از تسهیل مجوزدهی‌ها و اهمیت رقابتی شدن بازار به میان آمده است. با این حال مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان وجود پدیده‌ای به نام انحصار را برای شرکت‌های سبدگردانی قبول ندارد و تعداد آن‌ها و همینطور تعداد کارگزاری‌های کشور را کم نمی‌داند. همچنین ۱۶۰پرونده درخواست مجوز پس از دو سال هنوز بررسی نشده اند و از علل بیان شده برای آن طی نشدن مراحل استعلام و وقت دادن هیات مدیره بوده است!

با کنار هم قرار گرفتن این اظهارات، اولین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود این است که احتمالا وجود نیروهای قوی و اغلب پنهانی، برای حفظ منافع عده‌ای خاص، جلوی اصلاح مسائل پایه‌ای را در بازار گرفته است و تنها با تغییر برخی قوانین و تصویب طرح‌هایی سعی براین است که در ظاهر به حل این مسائل پرداخته و در باطن به همان مسیری که سود آن‌ها را حداکثر می‌کند ادامه دهند.

شاید آزادی سرلوحه اصلی تفکر غالب درباره فعالیت‌های اقتصادی در دنیا باشد. تفکری که امتحان خود را در سال‌های اخیر پس داده است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز به دنبال تحقق حداکثری آن برای بهبود فضای کسب و کار خود بوده اند. متاسفانه آمارهای منتشره در این حوزه نشان می دهد که ایران درحوزه کسب و کار به هیچ عنوان رتبه مطلوبی ندارد. بر اساس گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۷ قرار داشته و نسبت به سال ۲۰۱۹ با تنزل ۴ رتبه‌ای مواجه بوده است. در مقابل، بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت باید در هر سال، ده رتبه جایگاه ایران را در حوزه کسب وکار ارتقا می داد که به نظر می رسد نه تنها این برنامه عملیاتی نشده بلکه به عقب نیز حرکت کرده است.

گفته‌های کارشناسان و شواهد موجود نشان می‌دهد، بازار سرمایه کنونی با توجه به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی قابل توجه در دو سال اخیر، نیازمند نهادهای مالی بیشتر برای خدمات‌رسانی بهتر به فعالان این بازار است. چراکه در غیر این صورت شاهد سرگردانی سرمایه‌های خرد و زیان‌های متعدد برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. همچنین در مواردی منجر به سواستفاده برخی افراد سودجو، شکل‌گیری شرکت‌های غیرقانونی و در نهایت فساد خواهد شد. به دنبال آن خارج شدن سرمایه‌ها از مسیر درست نه تنها کارایی، شفافیت و توسعه بازار را متاثر می‌کند بلکه به تولید و فضای کسب و کار کشور هم آسیب می‌زند. از طرفی اگر شرکت‌های محدودی که خدماتی نظیر سبدگردانی یا کارگزاری در اختیار آن‌هاست، رقیبان زیادی نداشته باشند، پاسخگویی کافی برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب نداشته و ممکن است سود قابل توجهی که به دست می‌آورند را به جای بهبود شرکت و خدمات، از صنعت خارج کرده و در زمینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند.

اهمیت صدور مجوز کارگزاری

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / های وب مجوز کارگزاری سهامی خاص با مالکیت ۱۰ درصدی گرفت

های وب مجوز کارگزاری سهامی خاص با مالکیت 10 درصدی گرفت

شرکت داده گستر عصر نوین که با نماد “های وب” و سرمایه اسمی ۲.۷ هزار میلیارد تومانی در بازار اهمیت صدور مجوز کارگزاری اول معاملات بورس حضور دارد، امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در حالی با توقف و بازگشایی نماد همراه شد که طی اطلاعیه ای اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد و از اخذ موافقت اصولی تاسیس شرکت کارگزاری هیرکانیا با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی و مالکیت ۱۰ اهمیت صدور مجوز کارگزاری درصدی خبر داد.

موافقت اصولی تاسیس شرکت کارگزاری هیرکانیا

“های وب” اعلام کرد: عطف به نامه ۲۴ مرداد مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با درخواست صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت کارگزاری هیرکانیا (سهامی خاص- در شرف تأسیس) با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان که تماماً بصورت اهمیت صدور مجوز کارگزاری نقد تأدیه خواهد شد، موافقت شد. شرکت داده گستر عصرنوین دارای ۱۰ درصد از مجموع درصد مؤسسین این شرکت کارگزاری-در شرف تأسیس است.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نقش نظارتی مجلس

محمد یوسف امین کارشناس بازار سرمایه در اقتصاد آزاد، نباید هیچ محدودیتی برای ورود افراد متخصص به یک حوزه قائل شد؛ مگر محدودیت‌های حرفه‌‌‌ای. اینکه بگوییم، مثلا بورس ما به صد کارگزار بیشتر احتیاج ندارد و جلوی صدور مجوز را بگیریم، به‌سادگی به انحصار منجر می‌شود. در حال حاضر، ما در نتیجه این محدودیت، کارگزاری‌‌‌هایی داریم که عملکرد بسیار ضعیفی دارند؛ اما مجوز آنها چند ده‌میلیارد تومان می‌‌‌ارزد، یعنی شخصی بدون اینکه کار خاصی انجام دهد و فقط به صرف اینکه در گذشته توانسته است مجوز یک کارگزاری را به دست آورد، دارایی چند ده‌میلیاردی دارد و اگر سازمان بورس به متقاضیان واجد شرایط، به‌سادگی مجوز فعالیت کارگزاری می‌‌‌داد، هرگز شاهد این شرایط نبودیم.

نقش نظارتی مجلس

به‌طور کلی، هر جا انحصار غیرطبیعی وجود داشته باشد، باید منتظر ظهور انواع رانت‌ها باشیم. بنابراین فشار به سازمان بورس برای تعیین شرایط صدور مجوز جدید کارگزاری، مطابق آموزه‌‌‌های اقتصاد آزاد است. اگر سازمان بورس پا را فراتر بگذارد و برای تمدید مجوز کارگزاری‌‌‌ها شروطی قرار دهد، می‌توان امید داشت که این چرخه معیوب، زودتر اهمیت صدور مجوز کارگزاری نابود شود؛ چرا که شرکت‌های کارگزاری قدیمی که اکنون حداقل نصاب‌های فعالیت را نیز ندارند، باید خود را با شرایط تطبیق دهند یا اینکه مجوز خود را به‌سرعت بفروشند یا با خطر ابطال مجوز روبه‌رو شوند. در این صورت، با افزایش طرف عرضه در بازار مجوز کارگزاری‌‌‌ها شاهد کاهش قیمت و رسیدن آن به قیمت‌های منطقی‌‌‌تری خواهیم بود؛ حتی شاید قیمت مجوز کارگزاری به صفر هم میل کند. همین رویه باید درباره سایر نهادهای مالی، به‌خصوص سبدگردان‌ها نیز اعمال شود. البته سهولت صدور مجوز را نباید به این معنا دانست که هر گروهی بتواند صاحب کارگزاری شود؛ بلکه وجود نصاب‌هایی نظیر حداقل سرمایه نقدی یا اهلیت اکثریت سهامداران، مواردی هستند که به تجربه ثابت شده، موجب جلوگیری از هرج و مرج در بازار سرمایه می‌شوند، اما وجود محدودیت‌های غیرحرفه‌‌‌ای یا ممنوعیت صنفی، نظیر درخواست کانون‌‌‌ها برای عدم‌صدور مجوز، پایه‌گذار انحصار و سپس رانت در این بازار خواهد بود. ممکن است، عده‌‌‌ای نگران باشند که صدور بی‌حد و حصر مجوز کارگزاری یا سایر نهادهای مالی، موجب کاهش سودآوری و کاسته‌شدن از سطح خدمات شود؛ ولی واقعیت خلاف آن را می‌گوید. بازاری که انحصاری باشد، انحصارگران در آن آسوده اهمیت صدور مجوز کارگزاری خاطر خواهند بود و با تبانی می‌توانند خدمات بی‌‌‌کیفیت را با قیمت غیرمنصفانه به مردم ارائه دهند، اما اگر موانع ورود افراد حرفه‌‌‌ای به بازار کم باشد، همه سعی می‌کنند با افزایش سطح خدمات و دریافت هزینه منصفانه، مشتریان بیشتری را به خود جلب کنند؛ امری که سرانجام آن، رضایت بیشتر فعالان بازار و افزایش نشاط بازار خواهد بود. اما یک نکته حائز اهمیت است و آن هم فشار مجلس به سازمان بورس است. اینکه چرا مجلس از ‌سازوکار رسمی، یعنی از طریق وزارت اقتصاد که نهاد بالاسری سازمان بورس است وارد عمل نمی‌شود، می‌تواند شائبه‌هایی ایجاد کند. البته همه از نظارت استقبال می‌کنند، اما ساختار قانونی فعلی می‌گوید، ناظر بر فعالیت سازمان بورس، شورای عالی بورس است که در آن شورا نیز ریاست با وزیر اقتصاد است. بنابراین مجلس می‌تواند از طریق اعضای شورا یا رئیس شورا بر بورس نظارت کند؛ اما وقتی مجلس تصمیم می‌گیرد راسا به این امر ورود کند، سوالات زیادی مطرح می‌شود. از این رو به نظر نگارنده، بهتر است مجلس به جای فشار مستقیم بر سازمان بورس و اوراق بهادار، از مجرای وزارت اقتصاد به سازمان بورس نظارت کند؛ در غیر اهمیت صدور مجوز کارگزاری ‌این‌صورت ممکن است، افرادی از گروه‌های مختلف از این ابزار برای کسب منافع شخصی استفاده کنند و فشاری که با قصد خیر وارد می‌شود، به دریافت مجوز کارگزاری برای افراد خاص و منسوبان آنها منتهی شود و کل پرونده با صدور چند مجوز خاص به پایان برسد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.