ارزش اسمی به چه معناست؟


(سهام و اوراق بهادار) ارزش اسمی به زبان انگلیسی

(سهام و اوراق بهادار) ارزش اسمی در انگلیسی به: par ترجمه می شود (مجموع ترجمه های ۱). ترجمه های موجود در متن با (سهام و اوراق بهادار) ارزش اسمی حداقل شامل جملات ۱۱ هستند. از جمله: ارزش اسمي 205 ميليونه. ↔ Face value is 205 million. .

(سهام و اوراق بهادار) ارزش اسمی

ترجمه‌ها (سهام و اوراق بهادار) ارزش اسمی

verb noun abbreviation adposition

عبارات مشابه

نمونه‌ها

در ماه اوت سال ۱۹۲۹، کارگزاران به سرمایهگذاران کوچکتر بیش از دو سوم ارزش اسمی سهام خریداری شده، وام دادند.

By August 1929, brokers were routinely lending small investors more than two-thirds of the face value of the stocks they were buying.

By the end of 1778, Continental Currency retained only between 1⁄5 to 1⁄7 of its original face value.

در دهه ۱۷۹۰، پس از تصویب قانون اساسی ایالات متحده ریال ارزهای قارهای میتوانستند به بهای ۱ درصد ارزش اسمی اوراق قرضه خزانه داری معاوضه شوند.

In the 1790s, after the ratification of the United States Constitution, Continentals could be exchanged for treasury bonds at 1% of face value.

در دهم می ۱۸۳۷، بانکها در نیویورک سیتی پرداختهای پولی را به تعویق انداختند، بدین معنی که آنها دیگر اوراق تجاری را به ارزش اسمی کامل به (صورت) پول بازخرید نمیکردند.

On May 10, 1837, banks in New York City suspended specie payments, meaning that they would no longer redeem commercial paper in specie at full face value.

یک افزایش چشمگیر در سرعت گردش پول به عنوان علت ابر تورم مرکزیت بحران عدم اعتماد درمدل ابر تورم است که صرف ریسک فروشندگان تقاضا برای ارز کاغذی بیش از ارزش اسمی به سرعت رشد میکند.

A dramatic increase in the velocity of money as the cause of hyperinflation is central to the "crisis of confidence" model of hyperinflation, where the risk premium that sellers demand for the paper currency over the nominal value grows rapidly.

این بدین معناست که اگر ارزش اسمی وام ۱۰۰ پوند استرلینگ باشد، و پرداختهای سالانه ۳ پوند باشد، ارزش وام، زمانی که نرخ بهرهٔ بازار ۶٪ است ۵۰ پوند، و زمانی که نرخ بهره ۳٪ است، ۱۰۰ پوند میباشد.

That is, if the face value of the Loan is £100 and the annual payment £3, the value of the loan is £50 when market interest rates are 6%, and £100 when they are 3%.

در مقابل، سرمایهٔ ذخیرهٔ اسمی آمریکا مجموع ارزش تجهیزات، ساختمانها، موجودیها، و دیگر داراییهای واقعی در اقتصاد آمریکا است، که واحد دلار را دارد.

In contrast, the U.S. nominal capital stock is the total value, in dollars, of equipment, buildings, and other real productive assets in the U.S. economy, and has units of dollars.

مبلغ اسمی سهام

در این متن برای توضیح مبلغ سهام اسمی مطالبی را به شما ارائه می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است در ادامه با ما همراه باشید.

مبالغ اسمی سهام

به مبلغی که روی برگه سهام نوشته شده است مبلغ اسمی سهام گفته می شود.

مثلا شرکتی که در بدو تأسیس سهام 200 هزارتومانی صادر کرده است و جمعا با ۱۰۰ عدد سهام و تعدادی سهام‌دار، سرمایه‌ای معادل 100 میلیون تومان دارد. حال این شرکت پس از سال‌ها ارزش اسمی به چه معناست؟ فعالیت و رونق کسب و کار خود به جایگاهی رسیده که ارزش واقعی هر سهام آن بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزارتومان و حتی معادل چند میلیون تومان است.

ماده ۱۵۸ در خصوص منابعی که از طریق آنها می توان مبلغ اسمی سهام جدید را پرداخت نمود در چهار بند بیان می دارد:

  1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
  2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
  3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
  4. تبدیل اوراق قرضه به سهام.

البته بدیهی است اگر مبلغ اسمی سهام جدید از مبلغ واقعی آنها کمتر باشد، خریداران بایستی مبلغ واقعی سهام را پرداخت نمایند.

بنابراین سهامداری که سهام جدید را خریداری می نماید می تواند به چهار روش مندرج در ماده ۱۵۸ مبلغ اسمی سهام جدید را پرداخت نماید که ذیلا آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار میدهیم.

مبلغ اسمی سهام

مبلغ اسمی سهام چیست؟

در پاسخ به سوال منظور از مبلغ اسمی سهام چیست باید بگوییم از جمله اصطلاحاتی که در شرکت های سهامی خاص زیاد شنیده می شود مبلغ اسمی سهام گفته می شود.ارزش سهام و یا مبلغ اسمی سهام در حقیقت آن مبلغی می باشد که بر روی برگه سهام نوشنه شده است. این که مبلغ اسمی سهام چه اثراتی دارد و یا اینکه در چه زمانی استفاده می گردد.

پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

رایج ترین و آسان ترین روش پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهم می باشد بند ۱ ماده ۱۵۸) مثلا اگر شخصی ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی خریداری نموده، مبلغ 100.000 ریال نقدأ به شرکت پرداخت نماید.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۸: «فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است، به عبارت دیگر در سهامی خاص می توان تمامی مبلغ اسمی سهام جدید را به صورت غیر نقد پرداخت نمود مثل اینکه بابت مبلغ اسمی سهام جدید ماشین آلات به شرکت واگذار نمود.

البته تبصره ۱ ماده ۱۵۸ در راستای بند ۲ ماده ۲۰ تنظیم شده است چون طبق بند ۲ ماده ۲۰ در شرکت سهامی خاص در بدو تأسیس تمام سرمایه می تواند غیر نقد باشد لذا به طریق اولی افزایش سرمایه نیز می تواند تماما غير نقد باشد و این نظر مورد قبول برخی نیز قرار گرفته است.

در مقابل برخی با توجه به ظاهر بند ۴ ماده ۱۸۳ معتقدند که فقط قسمتی از مبلغ اسمی سهام جدید شرکت های سهامی خاص را می توان به صورت غیر نقد تأدیه کرد.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

اگر اشخاص ثالثی از شرکت مطالبات نقدی حال شده داشته باشند می توان این مطالبات را به سهام جدید تبدیل نمود (بند ۲ ماده ۱۵۸) مثل اینکه شخصی از شرکت 100.000 ریال طلبکار است در مقابل شرکت بابت پرداخت بدهی خود ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به ارزش 100.000 ریال صادر و تسلیم می نماید.

لذا مطالبات مؤجل قابل تبدیل به سهام جدید نمی باشد و کلمه اشخاص در بند ۲ ماده ۱۵۸ مطلق بوده و شامل سهامداران فعلی نیز می باشد.

انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت طبق بند ۳ ماده ۱۵۸ مبلغ اسمی سهام جدید را می توان از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت نیز پرداخت ارزش اسمی به چه معناست؟ نمود. در خصوص بند ۳ ماده ۱۵۸ نکات ذیل قابل اشاره است:

الف – از آنجا که طبق ماده ۹۰ تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است لذا این مقدار از سود را نمی توان بدون توافق سهامدار به سرمایه شرکت منتقل نمود ولي الباقی حتی بدون توافق صاحبان سهام قابل انتقال به سرمایه شرکت است.

ب- از آنجا که طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و از آنجا که این اندوخته طبق ماده ۱۴۰ اجباری است و میزان آن یک دهم سرمایه شرکت است و از آنجا که کسر کردن از سود خالص مازاد بر آن اختیاری است لذا به نظر می رسد که منظور از اندوخته در بند 3 ماده ۱۵۸ اندوخته اختیاری می باشد نه قانونی.(اجباری )

ج- یکی از طرق پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، انتقال عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت است که این روش نیز از روش های متداول پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید است. در ماده ۱۶۰ به عواید حاصله اضافه ارزش سهام جدید اشاره شده است.

منظور از «اضافه ارزش سهم» چیست؟

اگر ارزش واقعی سهام یک شرکت بیشتر از ارزش اسمی آنها باشد از آنجا که در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، مبلغ اسمی سهام جدید افزایش نمی یابد در حالی که مبلغ واقعی آنها افزایش یافته است و از آنجا که این افزایش متعلق به صاحبان ارزش اسمی به چه معناست؟ سهام قدیم است لذا خریداران جدید قیمت واقعی سهام را پرداخت می نمایند و مابه التفاوت قیمت واقعی و اسمی اضافه ارزش سهم دارد که شرکت می تواند اضافه ارزش سهم را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. به این سهام مسامحت سهام جایزه گفته می شود چون در ظاهر سهامداران سابق مبلغی بابت دریافت سهام جدید پرداخت نمی نمایند.

ماده ۱۶۰ مقرر می دارد:

«شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد با نقد) بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

البته به نظر می رسد اگر مبلغ واقعی سهام بیشتر از مبلغ اسمی باشد شرکت موظف است اضافه ارزش سهم را از خریداران دریافت نماید و در مقابل اگر ارزش اسمی کمتر از ارزش واقعی باشد بایستی نقصان ارزش سهم را به خریداران مسترد نماید.

در خصوص «اضافه ارزش سهم عبارتی تحت عنوان «صرف سهام » وجود دارد که طبق ماده ۱۵ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این اصطلاح اینگونه تعریف شده است: « مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد ارزش اسمی به چه معناست؟ و گزارش هیات مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد

بنابراین مصرف سهام به معنای نحوه مصرف اضافه ارزش سهام فروخته شده توسط شرکت می باشد.

تبدیل اوراق قرضه به سهام

تبدیل اوراق قرضه به سهام

این شیوه پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید با توجه به غیر شرعی اعلام شدن اوراق قرضه توسط شورای محترم نگهبان منتفی به انتفاء موضوع است و به نظر می رسد که با توجه به جایگزینی اوراق مشارکت به جای اوراق قرضه می توان در صورت تصویب شرکت اوراق مشارکت را به سهام تبدیل نمود و بند ۴ ماده ۱۱ اساسنامه نمونه شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز این امر را پیش بینی نموده است.

نگاهی به انواع قیمت سهم

فاینوترند

بسیاری از کسانی که به تازگی وارد بازار بورس می‌شوند با اصطلاحات جدیدی در این بازار مواجه می‌گردند، که اطلاعات دقیق و فهم درست از این اصطلاحات در این بازار امری ضروری است. از جمله این اصطلاحات قیمت اسمی و قیمت واقعی است.

در مجموع چهار نوع قیمت داریم:

قیمت اسمی:

قیمتی که پذیره‌نویسی سهام شرکت براساس آن صورت می‌گیرد را، قیمت اسمی می‌گویند.

قیمت دفتری سهم:

برای به دست آوردن قیمت دفتری سهم باید مجموع بدهی‌های شرکت را از مجموع دارایی‌های آن کم کنیم؛ مبلغ باقیمانده، مجموع ارزش سرمایه سهام‌داران شرکت یا مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت را نشان می‌دهد.

بنابراین اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام را، بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم، قیمت دفتری هر سهم به دست می‌آید.

قیمت واقعی سهم:

قیمت واقعی یا قیمت معاملاتی، قیمتی است که براساس آن، سهام در بورس معامله می‌شود. بنابراین تعیین کننده قیمت سهم در بازار بورس، میزان عرضه و تقاضا برای آن سهم خواهد بود.

قیمت ذاتی:

منظور از قیمت ذاتی سهم، قیمتی ست که ارزش واقعی آن سهم است.

ارزش اسمی سهام به چه معناست؟

به ارزش صوری یک برگه سهم در علوم مالی، ارزش اسمی سهام گفته می‌شود. تعیین این رقم، در هنگام تأسیس و انتشار سهام رخ می‌دهد و بر روی هر برگه سهم عادی، درج می‌گردد و در اساسنامه نیز ذکر می‌شود. محاسبه ارزش اسمی به این صورت است که سرمایه شرکت را، تقسیم ‌بر تعداد برگه‌های سهام می‌نماییم و پس از آن ارزش اسمی به دست می‌آید .

باید توجه داشت که میان ارزش اسمی سهام و نوع محاسبه آن با ارزش اسمی اوراق مشارکت و قرضه، تفاوت وجود دارد و نباید این دو را با یکدیگر یکسان در نظر گرفت.

دانستن ارزش اسمی‌ در اوراق قرضه یا ابزارهای مالی با درآمد ثابت اهمیت ویژه‌ای دارد و دلیلش این است که ارزش سررسید و همچنین ارزش‌ دلاری سودهای پرداختی را مشخص می‌نماید .

در کشورهای خارجی ارزش اسمی اوراق قرضه اغلب صد یا یک هزار دلار است، اما سهام ارزش‌ اسمی‌ کمی، مثلاً یک سِنت برای هر سهم دارد. اختلاف بین ارزش روز اوراق قرضه یا مشارکت در بازار با ارزش اسمی‌ آن، یک امر معمول است و عواملی نظیر نرخ عمومی بهره بازار و اعتبار اوراق قرضه در ارزش روز این اوراق دخالت دارند. ارزش اسمی‌ هر سهم در ایران، اغلب به مبلغ یک هزار ریال یا صد تومان است و به طور معمول اختلاف زیادی با ارزش بازار سهام دارد .

عرضه اولیه سهام شرکت براساس ارزش اسمی یک سهم، قیمت‌گذاری می‌شود. ارزش اسمی هر سهم از شرکت‌های بورسی ایران، یک هزار ریال است و این قیمت بر روی برگه‌های سهام، درج می‌گردد .

ارزش اسمی سهام به چه معناست؟

ارزش اسمی سهام به چه معناست؟

علیرضا توکلی، معاون کانون نهادهای سرمایه گذاری در مورد ارزش اسمی سهام توضیح می‌دهد.

ارزش اسمی سهام، در علوم مالی و مباحث حسابداری به ارزش صوری یک برگه سهم اطلاق می‌شود.

این رقم، در هنگام تأسیس و انتشار سهام، برای هر ورقه سهم عادی، تعیین شده و در اساسنامه درج می‌شود.

ارزش اسمی سهام، معادل سهام سرمایه، تقسیم بر تعداد برگه‌های سهام است.

نظر شما

پربازدیدترین

خبر جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی

رشد شدید جستجوی کلمه «فیلترشکن» در ایران + فیلم

افزایش حقوق ۲۰ درصدی و پلکانی کارکنان دولت

زمان اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

پذیره‌نویسی صندوق «تضمین اصل سرمایه مفید» از امروز آغاز شد

گفتگو

متاورس چگونه در ایران توسعه خواهد یافت؟

یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها برای پذیرش متاورس در ایران، بحث اعتمادسازی است. زیرا فناوری و حوزه‌های دیجیتال همچنان جای زیادی برای پذیرش در ایران دارند؛ هنوز هم افراد بسیاری هستند که به فضای دیجیتال به راحتی اعتماد نمی‌کنند و متاورس هم نمونه بارز دیجیتالیزه کردن زندگی، از تفریح و سرگرمی گرفته تا راه‌اندازی کسب و کار و برگزاری جلسات کاری است.

سامانه بومی معاملات چه تاثیری روی معاملات بازار دارد؟

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورسمی گوید بستر متمرکز سامانه معاملات هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

قیمت اسمی یا ارزش اسمی چیست؟ تفاوت قیمت اسمی و قیمت واقعی در چیست؟

قیمت اسمی یا ارزش اسمی (Par Value) چیست؟

قیمت اسمی (ارزش اسمی (Par Value)) سهم مبلغی است که در اساسنامه برای هر سهم معین شده و این مبلغ روی ورقه سهم نیز قید می‌شود. تعیین قیمت اسمی و قید آن روی ورقه سهم به این معنا نیست که سهم باید به قیمت اسمی به فروش برسد.این رقم با ارزش بازار سهم هیچ ارتباطی ندارد.

با توجه به وضع بازار و شرایط شرکت، ممکن است سهام به قیمت‌هایی بیشتر یا کمتر از ارزش اسمی آن به فروش رود. به طور کلی ارزش اسمی سهم ارتباط مشخصی با قیمت بازار آن ندارد.

حاصل‌ضرب ارزش اسمی هر سهم در تعداد سهامی که شرکت منتشر کرده، نشان‌دهنده جمع سرمایه یا سرمایه قانونی شرکت است. همچنین حاصل ضرب قیمت روز سهام در تعداد سهامی که شرکت ثبت کرده است، ارزش بازار سهام شرکت را نشان می‌دهد.در بورس ایران، قیمت اسمی هر سهم‌ برابر با یک هزار ریال(۱۰۰۰) است.

در مورد اوراق قرضه یا سهام ممتاز، ارزش اسمی هر برگ است که میزان آن تعیین‌کننده مقدار بهره یا سودی است که به آن تعلق می‌گیرد.این رقم، در هنگام تأسیس و انتشار سهام، برای هر ورقه سهم عادی، تعیین شده و در اساسنامه درج می‌شود. ارزش اسمی سهام، معادل سهام سرمایه، ارزش اسمی به چه معناست؟ تقسیم بر تعداد برگه‌های سهام است.

گروهی به ارزش اسمی اوراق مشارکت یا قرضه و گروهی دیگر به ارزش اسمی سهام فکر کنند. در زبان انگلیسی برای این دو، واژگانی جداگانه وجود دارد. انگلیسی‌ها از par value برای اشاره به ارزش اسمی اوراق قرضه و از face value برای ارزش اسمی سهام استفاده می‌کنند. دانستن ارزش اسمی برای اوراق قرضه یا ابزارهای مالی با درآمد ثابت ارزش اسمی به چه معناست؟ مهم است، چراکه ارزش سررسید و همچنین ارزش دلاری بهره‌های پرداختی را تعیین می‌کند.

ارزش اسمی اوراق قرضه در کشورهای خارجی معمولاً ۱۰۰۰ یا ۱۰۰ دلار است؛ اما سهام معمولاً ارزش اسمی نداشته یا ارزش اسمی کمی مثلاً ۱ سنت برای هر سهم دارند.

ارزش روز اوراق قرضه یا مشارکت در بازار ممکن است کمتر یا بیشتر از ارزش اسمی آن باشد و به عواملی نظیر نرخ عمومی بهره بازار و اعتبار اوراق قرضه بستگی دارد؛ اما از نظر حقوق سهامداران، ارزش اسمی ارتباط کمی با قیمت سهام بازار دارد. در ایران ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال یا ۱۰۰ تومان است و معمولاً اختلاف قابل‌توجهی با ارزش بازار سهام دارد.

قیمت اسمی یا ارزش اسمی چیست؟ تفاوت قیمت اسمی و قیمت واقعی در چیست؟

قیمت اسمی و قیمت واقعی، واژگانی هستند که افراد فعال در بازار سرمایه با آن بسیار مواجه می­‌شوند. به‌ طور کلی، هر سهم، چهار نوع قیمت دارد:

قیمت اسمی

قیمت اسمی یک سهم، قیمتی است که پذیره ­نویسی سهام شرکت بر اساس آن قیمت انجام می‌شود.

قیمت دفتری

اگر مجموع بدهی‌های شرکت را از مجموع دارایی‌های آن کم کنیم، مبلغ باقیمانده، نشان‌ دهنده مجموع ارزش سرمایه سهام‌داران شرکت یا به تعبیر دقیق‌تر، مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت را نشان می‌دهد. حالا اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام را بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم عدد به دست آمده، قیمت دفتری هر سهم خواهد بود.

قیمت واقعی

قیمت واقعی یا قیمت معاملاتی، قیمتی است که سهام بر اساس آن در بورس معامله می‌شود. آنچه که قیمت سهم در بورس را تعیین می‌کند، میزان عرضه و تقاضا برای یک سهم است. مثلا ممکن است به علت عملکرد خوب یک شرکت، سرمایه‌گذاران زیادی متقاضی خرید سهام ارزش اسمی به چه معناست؟ آن شرکت در بورس باشند. بنابراین، قیمت آن در بورس بر اساس میزان تقاضا، افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است این افزایش تا چند برابر قیمت اسمی هم ادامه پیدا کند.

در نقطه مقابل، ممکن است عملکرد ضعیف یک شرکت باعث بی­‌رغبتی سرمایه­‌گذاران به خرید یا نگهداری سهم مورد نظر و در نتیجه، افزایش عرضه آن در بورس شود. در این صورت، با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است قیمت سهم حتی به زیر قیمت اسمی یعنی ۱۰۰ تومان هم برسد. بنابراین، قیمت بازار یک سهم، قیمتی است که در ارزش اسمی به چه معناست؟ بورس، برای سهم تعیین می‌شود.

قیمت ذاتی

منظور از قیمت ذاتی یک سهم، ارزش واقعی آن سهم است.

قیمت اسمی یا ارزش اسمی چیست؟ تفاوت قیمت اسمی و قیمت واقعی در چیست؟

تفاوت قیمت اسمی و قیمت واقعی در چیست؟

ارزش بازار به عنوان مفهومی جهت ارزیابی اندازه یک شرکت و همین طور ریسک متحمل شده بر سهامدار شناخته می‌شود. در حالی که قیمت اسمی مانند یک قیمت ثابت که روی برگه سهم درج شده شناخته می‌شود و اهمیت آن در ارتباط با سایر انواع قیمت مشخص می‌گردد.

در واقع قیمت اسمی به تنهایی نمی‌تواند عامل مهم و کاربردی برای شناخت یک شرکت و ارزیابی آن باشد ولی ارزش بازار می‌تواند اطلاعاتی را ارزش اسمی به چه معناست؟ راجع به شرکت به ما بدهد که در کنار سایر عوامل به دید جامع‌تری برای سرمایه گذاری برسیم.

قیمت اسمی در مقایسه با قیمت بازاری سهم می‌تواند ارزندگی سهم را به ما نشان دهد، ولی ارزش بازار، هم قیمت و هم تعداد سهم را در دل خود دارد. به بیان دیگر، قیمت اسمی، می‌تواند جزو کوچک‌تری از ارزش بازار سهم باشد. در نهایت می‌توان گفت، این دو مفهوم، بخش کوچکی از شناخت سهام یک شرکت هستند و به منظور بررسی دقیق‌تر سهام یک شرکت نیاز به دانستن مفاهیم دیگری نیز داریم.

گاهی ممکن است عملکرد شرکت شما آنقدر خوب بوده باشد که تقاضای خرید سهام شرکت شما بسیار بالا برود. همین مسأله باعث می‌شود ارزش سهام شما بالاتر برود و در واقع از مبلغ اسمی آن بیشتر شود. حتی ممکن است این افزایش تا چندین برابر مبلغ اسمی سهام نیز صورت بگیرد.

اما از طرف دیگر ممکن است برای برخی شرکت‌ها اتفاقاتی بیفتد که تقاضای خرید سهام آن‌ها توسط مردم کاهش پیدا کند. وقتی مردم تمایل و رغبتی به خرید سهام شرکتی نداشته باشند، شرکت ممکن است جهت ترغیب افراد اقدام به عرضه بیشتر سهام خود کند. در این صورت ارزش سهام شرکت کاهش پیدا می‌کند و ممکن است به سطح بسیار پایین‌تری از مبلغ اسمی نیز برسد.

درنتیجه آنچه باعث تفاوت مبلغ اسمی سهام و ارزش واقعی آن می‌شود عرضه و تقاضای سهام و عملکرد خوب یا بد شرکت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.