مزایای توقف ضرر


مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده مزایای توقف ضرر است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است

تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است.

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین مزایای توقف ضرر و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود و طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی مزایای توقف ضرر که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند. دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران پرداخته است.

دکتر اسکینی ابتدا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند: ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است که در قانون تجارت ما، گاهی لفظ عربی آن را به کار می‌برند و به آن توقف می‌گویند. توقف به معنای عجز از پرداخت دیون پولی و مالی است؛ بنابراین اگر کسی تعهد غیر مالی داشته باشد و نتواند به آن تعهد عمل کند، نمی‌توان از دادگاه، توقف او را درخواست کرد بنابراین ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌های مالی دارد و قادر به پرداخت آنها نیست. وی ادامه می‌دهد: تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی‌، دیگر حق دخالت در امور مالیش را ندارد و به جای او مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به این امور می‌پردازد. اثر دیگر صدور حکم ورشکستگی این است که اگر تاجر، معاملاتی انجام داده باشد، از زمان توقف حسب مورد می‌توان این معاملات را باطل یا به عبارتی بطلان این معاملات را از دادگاه درخواست کرد. این استاد برجسته حقوق تجارت این معاملات را شامل معاملاتی که از تاریخ توقف انجام شده و معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است، برشمرد و می‌افزاید: معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی تاجر، فقط در صورتی، باطل تلقی می‌شوند که مشمول ماده 423 باشند. اگر تاجر هبه یا صلح محاباتی انجام داده باشد، در صورتی که تمام طلب یکی از طلبکاران را پرداخت کرده یا معامله‌ای انجام داده که به زیان طلبکاران بوده یا موجبات اضرار طلبکاران را فراهم کرده باشد، باطل است. وی با بیان اینکه معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به بعد انجام می‌شود، نیز باطل است، اظهار می‌کند: در اینجا دیگر اهمیتی وجود ندارد که ارزش معامله چقدر است و آیا به قیمت واقعی است یا خیر. چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند در اموالش مداخله‌ای داشته باشد بنابراین انجام هر نوع معامله‌ای از طرف او باطل بوده و این مدیر تصفیه است که باید به جای او در مورد معاملاتش تصمیم‌گیری کند. اسکینی تاکید می‌کند: نکته مهمی که در اینجا میان باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته، تئوری معامله به قصد فرار از دین است. به این معنا که گفته می‌شود تاجری که وضع مالی مناسبی ندارد، اگر معامله‌ای انجام می‌دهد برای این است که بدهی خود به طلبکارانش را نپردازد و قصد فرار از دین را دارد. کما اینکه مواد قبل از ماده 423 قانون تجارت، معاملات تاجر را در صورتی باطل یا قابل فسخ می‌داند که به قصد اضرار طلبکاران و متضمن ضرر باشد یعنی این فرد به قصد فرار از دین معامله می‌کند بنابراین تاجر محجور نبوده و حکم توقف به معنای حکم حجر نیست.

انعقاد قرارداد ارفاقی به نفع تاجر با حسن‌نیت

وی با اشاره به شرایط قانونی برای ادامه فعالیت تاجر ورشکسته در قالب قرارداد ارفاقی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن‌نیت به تجارت اقدام می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان، بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد. این حقوقدان در ادامه می‌گوید: قرارداد ارفاقی به پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر، میان تاجر و طلبکاران منعقد می‌شود البته اگر اکثریت طلبکاران، موافقت خود را نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی اعلام نکنند، این قرارداد منعقد نمی‌شود اما اگر اکثریت آنها موافق باشند، این قرارداد منعقد خواهد شد. وی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقی، وضعیت جدیدی برای تاجر ایجاد می‌کند و در صورت تصویب، وی می‌تواند در اموال خود دخالت کند. به این معنا که این قرارداد، آثار صدور حکم ورشکستگی را زایل می‌کند. اسکینی با بیان اینکه اگر تاجر ورشکسته بتواند به قرارداد ارفاقی عمل کند، از حالت ورشکستگی خارج می‌شود و در غیر این صورت، به طور مجدد حکم ورشکستگی او صادر خواهد مزایای توقف ضرر شد، عنوان می‌کند: در صورت صدور حکم ورشکستگی مجدد، تاجر دو نوع طلبکار خواهد داشت؛ طلبکارانی که قبلا در غرما بودند و طلبکارانی که از تاریخ قرارداد ارفاقی به بعد، با او معامله کرده‌اند.

بسیاری از تجار به دنبال قرارداد ارفاقی نیستند

وی با مثبت و مفید ارزیابی کردن قرارداد ارفاقی تاکید می‌کند: این قراداد در ایران در موارد بسیاری معدودی مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد زیرا اقدام پیچیده‌ای است و در بیشتر موارد پس از صدور حکم ورشکستگی تجار، آنها دیگر به دنبال انعقاد این قرارداد نیستند زیرا بسیاری از آنها بر این اعتقادند که بهتر است اموالشان تصفیه شود تا از این پس، از سایر اموالشان برای کسب و کار و افزایش سرمایه استفاده کنند. به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند. وی می‌افزاید: زمانی این بحث وجود داشت که این موضوع شرعی است یا خیر. نظر من این بود که شرعی است زیرا اکثریت نظر خود را بر اقلیت تحمیل نمی‌کند؛ به این معنا که قانونگذار این اجازه را نداده است که اکثریت نظر خود را به اقلیت تحمیل کند و اقلیت نیز می‌تواند اعلام کند که با این موضوع موافق نیست. در این صورت اکثریت کل طلب خود را از اقلیت دریافت نمی‌کند بلکه سهمی را که می‌تواند از دارایی تاجر ببرد، برداشت می‌کند. اسکینی ادامه می‌دهد: اگر قرارداد ارفاقی اجرا مزایای توقف ضرر شود، کار تمام است و در صوتی که اجرا نشود، حکم ورشکستگی دوباره صادر می‌شود و سپس طلبکاران سابق و نیز طلبکارانی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی حاضر شدند، به عنوان طلبکاران غرمایی محسوب می‌شوند و اموال موجود تاجر را میان خود تقسیم مزایای توقف ضرر می‌کنند. وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این طلبکاران، سهم خود را به طور کامل دریافت کردند، طلبکاران اقلیت که قبلا موافق نبودند، می‌توانند از دارایی تاجر برداشت کنند. در غیر این صورت، باید صبر داشته باشند تا تاجر بعد از ورشکستگی، ملائت و توانایی مالی پیدا کند و آن زمان است که هر یک از آنها به صورت انفرادی می‌توانند علیه او اقامه دعوی کرده و باقیمانده طلب خود را دریافت کنند.

آیا استفاده از پستانک برای کودک مفید است یا مضر

مزایای استفاده از پستانک در کودکان

باید قبل از تصمیم‌گیری برای اینکه به کودک خود پستانک دهید یا خیر، در خصوص فواید و مضرات استفاده از آن اطلاعاتی داشته باشید. اکثر نوزادان قدرت مکیدن زیادی دارند، برخی از آنها قبل از تولد انگشتان خود را می‌مکند.

مکیدن علاوه بر اینکه برای تغذیه بسیار مهم است، اغلب اثر آرامبخشی نیز دارد. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا در خصوص مزایا و مضرات استفاده از پستانک اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم.

فواید استفاده از پستانک

مزایای دادن پستانک به کودکان به شرح زیر است:

 • پستانک آشفتگی و ناراحتی کودک را برطرف می‌کند.
 • برخی از نوزادان زمانی که در حال مکیدن هستند، آرام و خوشحال می‌شوند.
 • منجر به حواس پرتی کودک می‌شود. به‌طور مثال برای مواقعی مانند تزریق یا آزمایش خون و بعد از آن یا اقدامات دیگر برای حواس پرتی می‌تواند موثر باشد.
 • به خواب عمیق کودک کمک می‌کند.
 • اگر کودک شما در نشستن یا خوابیدن مشکل دارد، دادن پستانک می‌تواند موثر باشد.
 • منجر به آرام شدن کودک در طول پرواز می‌شود.
 • نوزادان نمی‌توانند برای تسکین درد گوش در طول پرواز خمیازه بکشند یا عمل بلعیدن را ناشی از تغییرات هوا را انجام دهند، از این رو مکیدن پستانک می‌تواند کمک‌کننده باشد.
 • مکیدن پستانک هنگام خواب کاهش خطر سندرم مرگ ناگهانی در نوزادان (SIDS) را به همراه دارد.
 • مکیدن پستانک بهتر از مکیدن انگشتان است.
 • زمانی که دیگر نباید کودک از پستانک استفاده کند، قطع مصرف بسیار راحت‌تر از ترک عادت مکیدن انگشتان است.

معایب استفاده کودکان از پستانک

معایب استفاده کودکان از پستانک

علاوه بر مزایایی که پستانک دارد، معایبی نیز خواهد داشت که این موارد به شرح زیر است:

وابستگی کودک به پستانک

اگر کودک برای خوابیدن از پستانک استفاده می‌کند، ممکن است حتی زمانی که نیمه شب پستانک از دهان او می‌افتد، گریه کند.

افزایش خطر عفونت گوش میانی

با این حال که میزان عفونت گوش میانی از زمان تولد تا سن ۶ ماهگی به‌طور کلی پایین است، زمانی احتمال این عارضه افزایش پیدا می‌کند که نوزاد علاقه بیشتری به استفاده از پستانک داشته باشد.

ایجاد مشکلات دندانی

استفاده از پستانک طی مدت کوتاهی منجر به مشکلات نمی‌شود، اما استفاده طولانی مدت از پستانک ممکن است بی‌نظمی دندان‌ها را به همراه داشته باشد.

افزایش خطر عفونت گوش میانی

باید و نبایدهایی که باید در خصوص استفاده از پستانک بدانید

اگر می‌خواهید به کودک خود پستانک دهید به این موارد دقت داشته باشید:

انواع یک تکه از پستانک را انتخاب کنید

پستانک‌های دو تکه می‌تواند خطر خفگی را به همراه داشته باشد.

بگذارید کودک خودش انتخاب کند

اگر کودک شما به پستانک علاقه‌ای ندارد، آن را مجبور به گرفتن پستانک نکنید.

دقت داشته باشید که پستانک تمیز باشد

تا زمان ۶ ماهگی یعنی تا زمانی که سیستم ایمنی بدن کودک شما عملکرد کافی ندارد، پستانک را بجوشانید یا آنها را در ماشین ظرفشویی بگذارید. پس از ۶ ماهگی به راحتی پستانک را با آب و صابون بشویید.

نوع مناسب را انتخاب کنید

پستانکی را برای کودک خود تهیه کنید که سایز آن متناسب با سن کودک باشد.

در خصوص استفاده از گیره‌های پستانک احتیاط کنید

هرگز بند بلند پستانک را دور گردن کودک نیندازید، ممکن است به گردن او گیر کند، بنابراین از بندهای کوتاه استفاده کنید.

بهتر است قبل از دادن پستانک ۳ الی ۴ هفته منتظر بمانید. تنها زمانی که مطمئن هستید کودکتان گرسنه نیست، به او پستانک دهید.

اهمیت توقف استفاده از پستانک

چرا توقف استفاده از پستانک مهم است؟

استفاده طولانی مدت از پستانک می‌تواند بر رشد دندان‌های کودک و شکل دهان او تاثیرگذار باشد. چنین شرایطی باعث می‌شود که دندان‌های بالا و پایین به داخل رشد کنند.

در صورتی که کودک شما بیش از اندازه از پستانک استفاده کند، ممکن است پس از گذشت مدتی نیاز به استفاده از درمان‌هایی از قبیل ارتودنسی داشته باشد.

همچنین استفاده از پستانک پس از ۶ ماهگی می‌تواند خطر ابتلا به عفونت گوش را در فرزند شما افزایش دهد. در نهایت ممکن است فرزند شما به پستانک وابسته شود.

این وابستگی به‌طوری است که اگر از دهانش بیفتد، گریه می‌کند و تنها پستانک است که او را آرام می‌کند. با افزایش سن، به دلیل وابستگی به پستانک مشکلات بیشتری برای او ایجاد خواهد شد.

چرا بورس؟ 7 مزیت سرمایه گذاری در بورس

چرا بورس؟ مزایای سرمایه گذاری در بورس

یکی از امتیازات بازار بورس اوراق بهادار نسبت به سایر بازار ها در این است که دارای تنوع بالایی است به شکلی که حدود چهل صنعت در قالب بیش از پانصد شرکت در آن حضور دارند. این تنوع باعث شده است که همواره گزینه های مختلفی برای کسب سود وجود داشته باشد. در حالی که در بازار های دیگر ممکن است به خاطر نبود چنین تنوعی رکوردهای چند ساله را هم ببینیم. در این مقاله به‌صورت تخصصی به ویژگی‌های سرمایه گذاری در بورس بپردازیم. شاید به جرات بتوان گفت تمام ویژگی‌های مثبت سایر سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور یکجا می‌توان سرمایه گذاری در بورس یافت.

در ادامه ۷ دلیل برای سرمایه گذاری در بورس را خدمت شما عزیزان توضیح میدهیم:

۱- جذابیت سرمایه گذاری در بازار بورس

مهم‌ترین عاملی که یک سرمایه گذاری را جذاب می‌کند کسب سود بالاست. بازار بورس در مقابل دیگر بازارهای سرمایه گذاری موازی از جذابیت بیشتری برخوردار است.

بر اساس آمار بین سال‌های ۷۹ تا ۹۳ میانگین بازدهی بازار مسکن حدود ۲۲درصد بوده است. این میزان برای سپرده‌گذاری‌های بانکی به‌طور متوسط حدود ۱۸ درصد و برای بازار سکه طلا میانگین ۲۵ درصد است. میانگین بازدهی برای سرمایه گذاری در بورس (طی همین بازه زمانی) بیش از ۴۰ درصد بوده است.

۲- سرمایه گذاری با مبالغ کم

سرمایه گذاری در مسکن یا خودرو و یا سرمایه گذاری در کسب‌وکار، به نظر شما می‌شود با 500 هزار تومان شروع کرد!؟

یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مزایای سرمایه گذاری در بورس این است که می‌توانید حتی با مبلغ پانصد هزار تومان سرمایه گذاری را شروع کنید. با خرید یک برگه سهم از یک شرکت بورسی به همان میزان در سود یا ضرر شرکت سهیم شوید.

۳- قابلیت نقد شوندگی بالا

در بورس شما می توانید در لحظه می‌توانید سهام خود را نقد کنید. در همان روز می‌توانید سهمی که قبلاً خریده‌اید را به‌شرط مجار بودن نماد معاملاتی ، نقد کنید. دو روز کاری بعد به حساب شما واریز خواهد شد. تقریبا در هیچ بازاری نمیتوانید سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کنید.

۴- خرید و فروش اینترنتی و آسان

هم‌اکنون تقریباً کلیه خریدوفروش‌ها به‌صورت آنلاین و اینترنتی صورت می‌گیرد. مهم نیست کجای ایران مزایای توقف ضرر باشید فقط به اینترنت دسترسی داشته باشید همین! سرمایه گذاری در بورس از هر نقطه‌ای تنها با دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر است. بنابراین با خیالی آسوده به مسافرت بروید و بر معاملات سهام خود نظارت داشته باشید!

۵- تنوع ریسک در اختیار خودتان

این شما هستید که مشخص می‌کنید سرمایه خود را بر روی چه سهمی سرمایه گذاری کنید. یکی از جذابیت‌های سرمایه گذاری در بورس برخورداری از تنوع‌پذیری و تشکیل سبد سهام است. با این کار می‌توان ریسک سرمایه گذاری را بشدت کاهش داد. حتی با افت شدید قیمت یک سهم هم اگر، سرمایه خودمان رابین چند سهم متنوع کنیم، ریسک سرمایه گذاری بشدت کاهش پیدا می‌کند. ضرب‌المثلی که دراین‌باره بکار میرود: تخم‌مرغ‌های خود را درون یک سبد نگذارید!

۶- قانونمند بودن سرمایه گذاری

قانونی بودن و کمک به رشد و پویایی اقتصاد از دیگر مزایای سرمایه گذاری در بورس است. هر گونه تخطی از قوانین بازار سرمایه توسط هر یک از نهاد ها و افراد قابلیت پیگرد قضایی را دارد. با سرمایه گذاری در بورس، سهامدار و شرکت و کل اقتصاد باهم سود می‌برند.

۷- سرمایه گذاری در بورس به دلیل شفافیت اطلاعات

تمامی شرکت‌های بورسی موظف به ارائه گزارشات دوره ای و گزارش عملکرد معاملات فصلی به سازمان بورس هستند. ارائه این گزارشات را میتوانید در سایت codal.ir مشاهده و بررسی کنید. کوچک‌ترین تأخیر در ارائه اطلاعات و یا مزایای توقف ضرر ابهام در صورت‌های مالی به توقف نماد معاملاتی منجر خواهد شد. سایت مدیریت فناوری بورس تهران لحظه‌به‌لحظه گزارشی دقیق و ثانیه‌ای از تمامی اتفاقات بازار سرمایه ارائه می‌دهد. حجم خرید، حجم فروش، ارزش معاملات و صدها پارامتر لحظه‌ای که حاصل معاملات سهامداران بورس است را میتوانید در سایت tsetmc مشاهده کنید.

مزایای سرمایه گذاری در بورس شامل مزایای دیگری همچون مدیر خود بودن، اعمال حق رأی و مدیریت در شرکت‌ها، مشارکت در تولید ملی و ده‌ها ویژگی دیگر برای سرمایه گذاری در بورس است.

اسپیرونولاکتون | موارد مصرف، عوارض و مزایا

داروی اسپیرونولاکتون

مو یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر در زیبایی چهره و ظاهر افراد است. داشتن موهایی زیبا، آرزوی هر فردی است. گاهی افراد به دلایل متعددی دچار ریزش مو می شوند و این موضوع سبب نگرانی های زیادی در آن ها می مزایای توقف ضرر شود. ریزش مو در افراد، علت های متفاوتی دارد، زمینه ژنتیکی فرد، ناهنجاری های هورمونی، عفونت های پوستی، فقر مواد غذایی در بدن، استفاده از شامپوهای نامناسب و رنگ موهای نامناسب، برخی از علت های شایع ریزش مو در افراد هستند. با توجه به علت ریزش مو، از روش های درمانی مختلف برای درمان آن استفاده می شود. در این نوشتار ما به بررسی ارتباط اسپیرونولاکتون و ریزش مو می پردازیم.

به نظر شما آیا اسپیرونولاکتون دارویی برای درمان ریزش مو است؟ در چه شرایطی برای درمان ریزش مو از اسپیرونولاکتون استفاده می شود؟ در صورتی که مشتاق دانستن پاسخ این پرسش ها هستید، لطفا با ما همراه باشید.

اسپیرونولاکتون و درمان ریزش مو

اسپیرونولاکتون در برخی مواقع به عنوان یکی از داروهای موثر برای درمان ریزش مو استفاده می شود. استفاده از این دارو، فقط با تجویر پزشک انجام می شود و باید از مصرف خودسرانه دارو به منظور درمان ریزش مو خودداری کرد. البته مصرف هیچ دارویی بدون تجویز پزشک توصیه نمی شود.

با توجه به اینکه ریزش موی سر به دلایل مختلف اتفاق می افتد، بنابراین برای درمان آن لازم است که ابتدا علت تشخیص داده شود و سپس روش مناسب برای درمان مشخص شود. به عنوان مثال اگر شما دچار ریزش مو ارثی شده اید، کاشت مو، تنها روش درمان ریزش مو در شماست. در صورتی که ریزش مو در شما به دلایل دیگری اتفاق افتاده باشد، مزوتراپی یکی از بهترین روش های درمانی نوین است که به منظور تقویت ریشه مو و درمان ریزش مو استفاده می شود.

در بیان ارتباط اسپیرونولاکتون و درمان ریزش مو، قابل ذکر است که در شرایطی که ریزش موی شما مربوط به عدم تعادل هورمون ها در بدن باشد، استفاده از قرص اسپیرونولاکتون سبب کاهش ریزش مو می شود.

برخی از بانوان به دلیل تولید بیش از حد هورمون مردانه یا تستوسترون، دچار ریزش مو با الگوی مردانه می شوند. افزایش هورمون مردانه در بدن خانوم ها سبب ریزش موی سر و رشد موهای زائد در سایر اندام ها از قبیل صورت و سینه می شود. هورمون جنسی مردانه یا تستوسترون، به طور معمول در بدن خانوم ها با مقدار کم تولید می شود. در صورتی که مقدار ترشح این هورمون در بدن خانوم ها بیشتر از حد معمول ترشح شود، دچار ریزش مو می شوند.

در برخی مواقع زنان دچار الگوی ریزش موی زنانه می شوند. در این زنان به تدریج موی سر نازک تر می شود و در بخش هایی از جلوی سر یا قسمت بالای سر، ریزش مو اتفاق می افتد. با توجه به اینکه این ریزش مو در زنان، بعد از یائسگی و به دلیل تغییرات هورمونی ایجاد می شود، به آن ریزش موی آندروژنیک می گویند.

قرص اسپیرونولاکتون ۵۰ میلی گرم

سندروم تخمدان پلی کیستیک و ریزش مو

یکی از ارتباطات اسپیرونولاکتون و درمان ریزش مو مربوط به سندروم تخمدان پلی کیستیک است. سندروم تخمدان پلی کیستیک، یکی از بیماری های شایع در بین زنان است. در خانوم هایی که دچار این بیماری هستند، تولید آندروژن و تستوسترون بیشتر می شود. با توجه به افزایش ترشح هورمون های جنسی در این افراد، موهای سر دچار ریزش می شوند و در صورت موی زائد رشد می کند.

در صورتی که علت ریزش موی سر در فردی سندروم تخمدان پلی کیستیک باشد، استفاده از اسپیرونولاکتون روش درمانی موثر است.

مزایای توقف ضرر

پستانک در نوزادان Pacifier in Babies گاهی مانند یک معجزه در آرام نمودن نوزاد عمل می کند. استفاده از آن آسان و سریع است و برای بسیاری از نوزادان قابل پذیرش و آرام کننده است. هیچ شکی وجود مزایای توقف ضرر ندارد كه پستانك ها می توانند به خوبی در آسایش كودك و آرام كردن گریه او مورد استفاده قرار گیرند، به خصوص اگر کودک نیاز به مک زدن داشته باشد اما هنوز متوجه نشده كه چه طور انگشتان خود را در دهان خود بگذارد استفاده از پستانک میتواند کاربردی باشد.اما برخی از مشکلات احتمالی وجود دارد که باید قبل از دادن پستانک به کودک از آنها آگاه شوید.

تنوع پستانک در نوزادان

آیا باید به کودک خود پستانک بدهید؟

بله ، مطمئناً می توانید به کودک خود پستانک بدهید. زمانی که کودک گریه و داد و بی داد می­ کند یا وقتی که نوزاد در زمان خواب برای خوابیدن نیاز به کمک دارد ، پستانک ها می توانند یکی از مؤلفه های اصلی کاهش گریه کودک باشند. از طرف دیگر ، برخی از نوزادان به پستانک ها علاقه چندانی نشان نمی دهند ، به خصوص اگر ابتدا انگشت شست یا انگشتان خود را پیدا کنند. همچنین پستانک ها دارای برخی نقاط ضعف هستند که لازم است والدین با بررسی جنبه های مثبت و منفی پستانک ، در خصوص اینکه آیا استفاده از آن گزینه مناسبی برای فرزنداشان است یا خیر تصمیم گیری نمایند.

چه موقع باید نوزاد خود را با پستانک آشنا کنید؟

بهتر است قبل از معرفی پستانک به نوزاد ، اطمینان حاصل کنید که نوزاد شما به شیر مادر (حدود ۳ یا ۴ هفته) عادت کرده است. دلیل این امر این است که مکانیسم مکیدن شیر مادر با مکانیسمی که برای مکیدن پستانک استفاده می شود متفاوت است.

مزایا و معایب پستانک

در ادامه برخی از جنبه های مثبت و منفی پستانک را بیان می کنیم که عبارت اند از :

مزایا پستانک در نوزادان :

 • پستانک می تواند جان کودک شما را نجات دهد .

تحقیقات نشان داده است که استفاده از پستانک ها با کاهش خطر ابتلا به سندرم مرگ ناگهانی نوزادان (SIDS) مرتبط است. یک نظریه بیان می دارد که مکیدن پستانک ممکن است به باز شدن منافذ ورود هوا در اطراف دهان و بینی کودک کمک کند ، که باعث می شود نوزاد اکسیژن کافی دریافت کند .

فواید پستانک در نوزادان

اینکه والدین وسیله ای در اختیار داشته باشند که می تواند بدون آسیب به نوزاد باعث آرامش شدن او شود یک گزینه بسیار خوب می باشد. بعلاوه ، بر خلاف مکیدن انگشت شست که در اختیار و انتخاب کودک شماست زمان آغاز و پایان مکیدن پستانک در اختیار والدین و پرستارکودک می باشد. همچنین ، تحقیقات نشان داده است که ترک نمودن عادت مکیدن انگشت و علی الخصوص انگشت شست برای کودک بسیار مشکل می باشد.

 • پستانک می تواند به عنوان یک حواس پرتی لازم در زمان لازم استفاده شوند .

اگر پزشک قصد دارد نوزاد را معاینه کند پستانک ها راهی راحت برای آرام کردن نوزاد و پرت نمودن حواس او است . بسیاری از مادران و پدران با استفاده از پستانک تبه سرعت گریه نوزادشان را آرام کنند .

 • پستانک می تواند به نوزاد ها کمک کند تا به تنهایی بخوابند

وقتی که نوزاد استفاده از پستانک را یاد بگیرد میتواند به خصوص هنگام چرت زدن و یا زمان خواب

سریعتر بخوابد و یاد بگیرد که چگونه به تنهایی بخوابد .

معایب پستانک در نوزادان :

معایب پستانک عبارت اند از :

 • ممکن است کودکشما به پستانک بیش ازحد وابسته شود . ترک کردن این عادت برای کودک بسیار مشکل است ، به خصوص هنگامی که نوزاد شما به کودک نو پایی تبدیل شود که انعطاف پذیری کمتری دارد .

جایگزینی پستانک در نوزادان

اگر نوزاد به دلیلی گریه کند و والدین برای ایجاد آرامش و توقف گریه های نوزاد بلافاصله به فکر استفاده از پستانک باشند ، ممکن است دلایل واقعی گریه های کودک را نادیده گرفته و مواردی مانند احساس درد و سوزش ناشی از پوشک ناراحت کننده مخفی بماند.

نوزادانی که به طور مرتب از پستانک برای خوابیدن استفاده می نمایند ، ممکن است نتوانند یاد بگیرند که چگونه خودشان مستقلا و بدون پستانک بخوابند و اگر در نیمه شب بیدار شوند و پستانک در دهانشان نباشد دچار گریه و ناراحتی زیادی شده و باعث بیدار شدن والدین از خواب می شوند.

 • پستانک در نوزادان ممکن است خطر مزایای توقف ضرر عفونت گوش را افزایش دهند

بعداز شش ماهگی احتماله عفونت گوش در کودکان به دلیل استفاده از پستانک افزایش می یابد اما این مورد قبل از ۶ ماهگی ، که خطر عفونت گوش در کمترین حد خود باشد ، مورد قابل توجهی نیست .

آیا پستانک برای دندانهای کودک بد است؟

در حالی که استفاده مداوم از پستانک ها با عفونت های مکرر گوش (به طور خاص عفونت گوش داخلی بین سنین ۶ ماه تا ۲ سال) در ارتباط است ، پستانک ها می توانند به یک عامل نگرانی برای حفظ سلامتی دندان کودک شما تبدیل شوند . برای مثال دندان های نا مرتب و تغییرات در شکل سقف دهان به ویژه در کودکانی که بعد از دو سال هنوز به پستانک وابسته اند شایع است . متداول ترین اثر مخرب پستانک بر دندان های کودکان بزرگتر ، بروز دندان نیش قدامی باز یا شکاف بین دندان های فوقانی و تحتانی کودک است. همچنین کودکان ممکن است در معرض خطر انقباض فک بالا (دندان های کج ، شلوغ و بیرون زده) قرار گیرند . بهترین راه حل این است که کودک را تا قبل از ۲ سالگی از پستانک جدا نمایید.

ترک پستانک در نوزادان

نکات ایمنی استفاده از پستانک در نوزادان:

چند نکته ایمنی که باید در مورد پستانک در نوزادان به خاطر داشته باشید :

 • هنگامی که نوزاد را درون گهواره خود قرار دادید و هنوز بیدار است به او پستانک بدهید ، اما موقعی که نوزاد خواب است پستانک را در دهان او قرار ندهید .
 • هرگز یک پستانک را به گهواره یا کالسکه نوزاد خود وصل نکنید و همچنین آن را دور گردن نوزاد خود آویزان نکنید. نوزادان ممکن است از این طریق خفه شوند .
 • از پستانک هایی که اجزایی به آن چسبیده شده استفاده نکنید. اگر چه آن ها می توانند برای نوزاد سرگرم کننده باشند اما در صورت جدا شدن و افتادن روی بینی نوزاد ممکن است خطرناک باشند .
 • پستانک را مرتباً و حداقل روزی یک بار با صابون و آب گرم کاملاً بشویید .
 • هرگز پستانک را به مواد قندی نظیر شکر یا عسل که برای کودکان زیر یکسال ممنوع است آغشته ننمایید ، همچنین این مواد ابرای لثه های کودک و دندان های در حال رشد اثر مخرب دارد .
 • مطمئن باشید نوزاد شما قبل از استفاده از پستانک گرسنه نیست . هرگز نباید برای تأخیر یا جایگزینی یک وعده غذایی از پستانک در نوزادان استفاده شود .
 • هرگز از نوک بطری به عنوان پستانک استفاده نکنید . اینکار ممکن است سبب جدا شدن نوک بطری از حلقه شود، و باعث افزایش خطر خفگی نوزاد شود.

چه موقع و چگونه باید نوزاد را از پستانک جدا کنید؟

بهترین زمان برای جدا نمودن کودک از پستانک در حدود تولد دو سالگی کودک است . لازم است والدین با جانشینی راهی برای آرام نمودن کودک به جدا نمودن او از پستانک کمک نمایند.

مرکز پرستاری سفیر آرامش آمادگی دارد تا با اعزام پرستار کودک ماهر در هر ساعت شبانه روز ، به والدین گرامی در پرورش فرزندان دلبندشان یاری رساند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.