عوامل مؤثر در تشکیل بازار


تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران با تأکید بر متغیرهای سن و مهاجرت

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می‌دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به‌منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می‌نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می‌نماید، نشان می‌دهد که معادلات روستا و شهر علی‌رغم شباهت‌های موجود (معنی‌داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت‌هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی‌که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می‌دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت‌های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Women Labor Force Participation in Iran’s Labor Market; emphasizing age and migration variables

نویسنده [English]

 • Mlaihe Hadadmoghadam

Women comprise roughly half of active population of societies. Although the education of women is costly, they mainly have low rate of participation in the labor market. Using raw data of labor force surveys for Iran labor market during period 1397 to 1398, this paper investigates factors affecting Women Labor Force Participation (WLFP). The results of this research, which uses logit model for analyzing its data, elaborate that despite similarities (significance and the same direction of effectiveness in the number of children under seven, age, age square, and education variables), there are differences in urban and rural estimation results. While non-Iranian nationality in urban areas has increased WLFP, it is not true for rural equation. Also, the probability of rural women participation in the labor market will increase till a higher age in comparison to urban sample. It is noteworthy that education is the most powerful factor in the participation of urban women in the labor market. According to Iran statistics, the main reason of increased non-active population is family responsibilities. As results show, increasing the number of children under seven, in urban and rural areas will decrease WLFP and being married will decrease WLFP in urban regions.

جامعه شناسی شهری و مدیریت بحران

مطالب مربوط به جامعه شناسی شهری ومدیریت بحران و علوم مرتبط

اقتصاد شهری , نظریه ها و عوامل موثر بر مدل های اقتصادی شهری در کشورهای در حال توسعه

سـعـی مي شـود مـساله تخـصـیص عـوامـل تـولید و توزیع درآمد واقعی مناطق شهری به طور علمی ، توضیح داده شود و یکی از رشته های تخصصی اقتصاد است که با توجه به اهمیت آن ، در این مقاله با تعریفی نسبتا کامل از اقتصاد شهری به تبیین و توضیح نظریه های مطرح شده در این زمینه مي پردازیم و در ادامه نگاهی به عوامل موثر بر مدل های اقتصاد شهری در کشور های در حال توسعه مي اندازيم: اقتصاد شهری یکی از رشته های تخصصی اقتصاد است که در آن اقتصاد دانان سعی مي کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی ، مسائل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد ارزیابی قرار دهند ، قبل از پرداختن به ماهیت و محتوای اقتصاد شهری ، ضروری است یادآور شویم تئوری های اقتصاد خرد و کلان (Micro and Macro) و هر دو برای حل و فصل مسائل و مشکلات شهری مورد استفاده قرار مي گیرد .

اقتصاد کلان مسائلی مانند درآمد ، تورم ، بیکاری ، هزینه های دولتی ، صادرات و واردات را در سطح شهری توضیح عوامل مؤثر در تشکیل بازار مي دهد . در صورتی که اقتصاد خرد مسائل واحدهای کوچک مانند کارخانه ها ، کارگاه ها و هزینه خانوارها را بررسی مي کند ، اما مسائل زیادی در اقتصاد شهری وجود دارد که امکان بررسی آنها بدون در نظر گرفتن فضا (مکان) و فـاصـلـه وجود ندارد ، در حالی که تئوری های اقـتـصـاد خـرد و کـلان بـرای توضیح حقایق اقتصادی ، فاصله و فضا (مکان) را در نظر نمی گیرند . در ضمن تئوری های چندانی در اقتصاد کلان وجود ندارد که بتواند مسائلی از قبیل اشتغال و درآمد و تولید را در اقتصاد باز ، مانند شهر مورد بررسی قرار دهند . بنابراین در اقتصاد شهری سعی مي شود مسـائـل تخـصـیص عـوامـل تولید و توزیع درآمد واقعی (کالاو خدمات) در داخل و بین مناطق شهری به طور علمی بررسی و توضیح داده شود . در اقتصاد شهری باید بدانیم کالاو خدمات نه تنها در داخل یک شهر، بلکه بین شهرها چگونه تولید و توزیع مي شود ، علل پیدایش شهر چیست ؟ چرا شهرها رشد و توسعه مي یابند ؟ آیا رقـابتـی بیـن شـهرها وجود دارد؟ درباره استفاده از زمین در شهر چگونه تصمیم گرفته مي شود ، ساخت و شکل شهر چگونه است؟، حاشیه نشینی و اثرات مثبت یا منفی آن در عدم تعادل اقتصاد شهری و بسیاری از مشکلات شهری در این نوع از اقتصاد مورد بررسی قرار مي گیرد. در مجموع باید در نظر داشت که در اقتصاد شهری به افراد به عنوان یک مصرف کننده یک رای دهنده در جامعه شهری ، فردی که موجب شلوغی و تراکم وآلودگی محیط مي شود و بالاخره فردی که درگیر مسائل و مشکلات شهری است، نگریسته مي شود. در قلمرو و نگرش های اقتصاد شهری سه نظریه مطرح است که در ادامه این نظریه ها را به اختصار توضیح مي دهم :

1- مکان یابی فعالیت کشاورزی یا فاصله تا بازار : این نظریه یا مدل اقتصادی نخستین بار توسط یک اقتصاد دان آلمانی به نام «وان تونن» مطرح شد که بر اساس آن محصولات مختلف کشاورزی از محل تولید تا بازار فروش به نسبت فاصله ارزش گذاری و قیمت یابی مي شد ، بر اساس این مدل محصولاتی که با فاصله نزدیکتر به بازار عرضه مي شوند با احتساب هزینه حمل ونقل و نوع محصول سود بیشتری را عاید کشاورز مي کردند، این مدل اقتصاد روستايي از اهمیت ویژه ای برخوردار است

2- مکان یابی صنایع : در این مدل بحث در مورد مکان یابی صنایع است که با جنس خاک ، ماهیت صنایع ، واحدهای تولیدی ، حمل و نقل و بازار فـروش مـحصولات و نیز عامل انسانی (کارگر) و حجم سرمایه گذاری ها در ارتباط است . این مدل نخستین بار توسط اقتصاددان آلمانی به نام «آلفرد وبر» پیشنهاد شد که بر اساس آن محصولات صنایع و مکان استقرار صنایع با توجه به عوامل فوق محاسبه شده و به حداکثر سود مي رسید که فاصله تا بازار فروش و نیروی انسانی و هزینه های تولید در این مدل متعادل است و هر چه قدر صنایع به معادن اولیه نزدیکتر و به راه های ارتباطی سریع دسترسی داشته باشد، از سود بیشتری برخوردار خواهند بود .

3- مکان یابی خدمات و نظریه مکان مرکزی : این نظریه نخستین بار پیش از سال 1940 میلادی توسط اقتصاد دان آلماني «والتر کریستالر» مطرح و سپس توسط اقتصاددان دیگری به نام «آگوست لش» در سال 1940 در مورد شهرها و روستاها ی پیرامون آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، این نظریه مبتنی بر این است که اصولامصرف کنندگان کالاو خدمات سعی دارند کالاهای مورد نیاز خود را از نزدیکترین مرکز تولید و عرضه کالابه دست آورند و با این کار از هزینه های جابه جايی بکاهند و در واقع بهای کمتری برای هر کالابپردازند . در اقـتـصاد شـهری امروز با تجمع تولیدات و مراکز فروش در شهرها و نیاز به جلب مشتری و نیز فاصله گیری شهرها از هم و توسعه چشمگیر دیگر شهرها با توجه به افزایش جمعیت و گسترش بی اندازه شهرها این نظریه یا مدل، کاربردهای بسیاری داشته است ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و . که در شهرها و روستاهای پـیـرامـون بر اساس این نظریه شکل گرفته است و عرضه کالاو خدمات را تحت پوشش قرار مي دهد، اهمیت زیادی دارد .

کاربرد مدل های اقتصاد شهری : عوامل موثر بر کاربری مدل های اقتصاد شهری در کشورهای در حال توسعه شامل بازار رسمی و غیر رسمی کار و اشتغال ، حمل ونقل ، نسبت عوامل تولید ، انتخاب مکان سکونتی و نقش دولت است که در ذیل به طور اجمالی به بررسی این عوامل پرداخته مي شود .

· - بازار رسمی و غیر رسمی کار و اشتغال : رشد سریع جمعـیت در شهرهایی که دارای درآمد پایین و دوگانگی در تکنولوژی هستند، بازارهای دوگانه ایجاد مي کند ، مدل ها و روش های موجود برای تحلـیل و توسعه شهری بیشتر به بازار رسمی و متشکل نیروی کار نظر دارند، در این چارچوب (بازار رسمی) سفرهای کاری در شهر مهمترین عامل در مدل های اقتصاد شهری به شمار مي رود و به عنوان مهمترین فعالیت حمل ونقل مـحـسوب مي شود ، در شهرهای کشورهای در حال توسعه اهمیت این مساله مورد سوال است . دلالی ، واسطه گری، فروشندگی، دوره گردی و بسیاری از مشاغل نامشخص که درون شهرها ی کشورهای در حال توسعه وجود دارند، نیازی به سفرهای منظم و مرتب روزانه کاری ندارند ، این مشاغل تا حد 10درصد از کل مشاغل شهر را تشکیل مي دهند. بدین ترتیب کاربرد مدل هایی که بر اساس سفر برای کار طرح و تهیه شده اند، در این شهرها با مـشکل مواجه شـده و گاه بی معنا نخواهد بود . بازار غیر رسمی و غیر متشکل کار همگن نبوده و گستره درآمدها در آن بسیار وسیع است ، پیچیدگی مساله وقتی افزایش مي یابد که در نظر بگیریم بیشتر کارکنان بازار غیر رسمی کار دومین یا چندمین شاغل خانوار هستند، بدین ترتیب مدل هایی که براساس مکان یابی خانوار ، با توجه به محل کار تدوین شده اند، در این مورد نیز کاربرد چندانی نخواهد داشت .

· - حمل ونقل : هر چند گونه های حمل ونقل کمتر باشد، استفاده از مدل های اقتصاد شهری ساده تر است. در شهرهای کشورهای در حال توسعه پایین ترین گروه درآمدی اغلب پیاده سرکار مي روند ، شاغلین با درآمد از اندکی بیشتر از دوچرخه و موتورسیکلت استفاده مي کنند . گروه عامیان درآمد از اتوبوس و مینی بوس و تاکسی و مسافرکش های شخصی و گروه پردرآمد از اتومبیل شخصی بهره مي گیرند . وسایل دیگری نیز مانند وانت و غیره برای حمل ونقل به کار مي روند؛ از سویی در کشورهای در حال توسعه زمان سفرهای کاری به مراتب از زمان سفر در کشورهای توسعه یافته کمتر است که به معنای عدم تمرکز فضایی اشتغال است . این نکته ای است که در اغلب مدل های برنامه ریزی شهری در نظر گرفته نشده است یا در نظر گرفتن آنها چنان مدل اقتصادی شهری را پیچیده مي کند که در عمل بی فایده مي شود .

· - نسبت عوامل تولید : در شهرها به طور معمول ضریب سرمایه به زمین و سرمایه به کار بالاتر از سایر نقاط جمعیتی است ، در شهرها و کشورهای در حال توسعه که هم سرمایه کمیاب است، هم زمین و هم نیروی کار ماهر انتخاب ضریب مناسب برای عوامل تولید و استفاده از تکنیک های کاربر یا سرمایه بر کاملاموردی است و نیاز به مدل هایی دارد که با تمامی ویژگی های تابع تولید در آن منطقه سازگار باشد ، از سویی دیگر کمبود سرمایه و سایر عوامل تولید ایجاب مي کند که مدل توسعه نه تنها شهر بلکه کشور و منطقه را در بر عوامل مؤثر در تشکیل بازار مي گیرد تا بهترین تخصیص عوامل کمیاب را به کاربردهای گوناگون در محدوده های جغرافیایی گوناگون بیابد .

· - انتخاب مکان سکونتی : پایین بودن سطح درآمد در کشورهای در حال توسعه موجب مي شود که گستره انتخاب خانوارهای کم درآمد محدود باشد، به سخن دیگر پایین بودن سطح درآمد آن چنان است که اغلب خانوارهای کم درآمد عملاحق انتخابی بر مسکن خود و مکان آن در شهر ندارند .

· - نقش دولت : با وجود آن کـه در کشـورهای در حـال توسعـه میزان دخالت دولت در توسعه شهری زیاد است ، اما این دخالت ساختن مدل های مناسب برای توسعه شهری را تسهیل نمی کند، زیرا در عـمل قـدرت اجـرایـی دولـت و میزان هماهنگی بین دستگاه های مسوول بسیار کمتر از آن است که برای تحقق هدف های طرح توسعه شهر مورد نیاز است . از سوی دیگر میزان اعمال قدرت دولت در اجرای برنامه های توسعه شهری و گروه های مختلف یکسان نیست . دولت بر چگونگی عملکرد بازارهای غیر متشکل و غیررسمی (چه بازار مسکن ، بازار کار ، بازار خرده فروشی و تجارت غیر رسمی) نظارت و قدرت اجرايی چندانی ندارد .

دامنه نوسان چیست؟|عوامل موثر بر آن کدامند؟

دامنه نوسان چیست؟

بازار بورس در چند سال اخیر توانسته است بسیاری از سرمایه های سرگردان مردم و یا حتی سرمایه‌هایی که در بخش‌های دیگر قرار داشت را به سمت خود بکشاند تا بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد، شما این امکان را دارید تا از میان سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مختلف و از بین بازارهای سرمایه‌ گذاری که در کشور وجود دارد یکی از آن‌ ها را انتخاب کرده و سرمایه خود را در آن بازار قرار دهید. اما باید این نکته را مورد توجه قرار دهید که بازارهای مالی علی‌الخصوص بازار بورس به دلیل داشتن پیچیدگی‌های خاص به خود و همین‌طور ریسک ‌پذیر بودن می‌بایست که با تخصص کامل و همین‌طور دانش کافی مورد بررسی قرار گیرد تا مبادا سرمایه‌ای که طی سالیان طولانی جمع آوری شده است در مدت کوتاهی از بین برود. جالب است بدانید که این بازارها توسط بخش‌های مختلفی چه دولتی و چه خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا فعالیت‌های آن در حوزه و دایره قانون انجام بپذیرد. یکی از این محدودیت ‌ها در بخش دامنه نوسان قیمت سهم‌ها می‌باشد که از قضا دارای اهمیت بسیار زیادی نیز هست. سؤالی که ممکن است برای بسیاری پیش بیاید این است که دامنه نوسان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ در ادامه با ما باشید تا بیشتر درباره این موضوع با شما بحث کنیم.

تعریف مرسوم دامنه نوسان در بازار بورس تهران عبارت است از: بر اساس آیین‌نامه بازار معاملات تهران، دامنه نوسان قیمت ، پایین ‌ترین تا بالا ترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک یا چند جلسه معاملات بورس ،قیمت میتواند بالا و پایین ‌شود.

دامنه نوسان به زبان ساده و عوامل مؤثر بر آن

این عامل یا همان دامنه نوسان شاخصه‌ای است که از ابتدای شروع فعالیت‌های بازارهای مالی و معاملاتی سهام در تمامی دنیا مورد توجه قرار گرفت و اعمال گردید. این عامل برای کنترل نوسانات شاخص بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای اهمیت بسیار بالایی می‌باشد. در بازارهای سرمایه به دلیل جلوگیری به هم ریختگی و به نوعی تداخل در عرضه و تقاضا قوانین و مقرراتی وجود دارد که عوامل مؤثر در تشکیل بازار تمامی آنها کمک می‌کند تا بازارهای مالی از افسار گسیختگی و هرج و مرج به دور باشند. بر همین اساس دامنه مجاز نوسان و همینطور استاپ لاس‌ها یا توقف معاملات و دیگر ابزارهایی که در اختیار شما است سبب می‌شود تا معامله کردن در این بازارها بیش از پیش ساده و سهل باشند. نکته‌ای که وجود دارد این است که دامنه مجاز نوسان سهام به ‌عنوان یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم در این بازار که در جهت کنترل نوسان قیمت سهم و برای کاهش تلاطم بازار و جلوگیری از تصمیمات هیجانی سهام ‌داران در نظر گرفته ‌شده است توانسته است کارکرد بسیار موفقیت آمیزی نیز داشته باشد. این بدان معنا است که قیمت‌ها در طول روزهای معاملاتی مجاز به نوسان در بین میزان مشخصی از قیمت می‌باشد که این امر سبب می‌شود تا از بروز رفتارهای هیجانی و شکست کف و سقف‌های قیمتی در بازار جلوگیری به عمل بیاید.

موضوعی که درباره بازار سرمایه می‌تواند بسیار حائز اهمیت و قابل‌تأمل باشد این است که در بعضی از روزهای خاص و تعیین شده این بازار از قوانینی که درباره نوسانات قیمت گفته شد پیروی نمی‌کند.

 • بازگشایی سهم‌ها بعد از برقراری جلسه فوق‌العاده برای کاهش یا افزایش سرمایه
 • در صورت ۲۰ درصد افزایش سهم در زمان بازگشایی بعد از اعلام افزایش و یا کاهش سود سهم
 • در روز بعد از مجمع عمومی برای تقسیم سودها

نکته:‌ بد نیست این نکته را در نظر داشته باشید که شرکت‌هایی که مدتی است نمادهای آنها متوقف‌ شده است پس از بازگشایی نماد شامل دامنه نوسان نمی‌شوند. ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که علت آن چیست که باید گفت به دلیل آنکه اطلاعات مهمی که نماد شرکت به خاطر آن متوقف‌ شده است امکان دارد تأثیری بیشتر از دامنه نوسان از پیش مشخص شده بر قیمت سهام داشته باشد. که اگر چنین حالتی اتفاق بیافتد طبیعی است که بر اساس حراج باید اجازه داده شود تا اطلاعات تأثیر واقعی خود را بر مقدار عرضه و تقاضا و در انتها قیمت سهم‌ها بگذارد.

پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله چه عواملی بر قیمت عرضه و تقاضا تاثیر میگذارند؟ نیز مطالعه نمایید.

توضیحاتی درباره روزهای استثنا

می‌توان گفت در روزهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم سهم ها خرید و فروش می‌شوند اما بدون نوسان قیمت. باید توجه داشت که دامنه نوسان بازار پایه در سه تابلوی مختلف که با رنگ‎‌های زرد و نارنجی و قرمز مشخص شده اند معامله می‌شوند که به ترتیب دامنه نوسانات در آنها با توجه به رنگ‌هایشان متفاوت می‌باشد به طور مثال در روز اول دامنه معاملات در تابلو زرد با سه درصد + یا – معامله می‌شود، در تابلو نارنجی این میزان کمی متفاوت بوده و با نوساناتی به اندازه‌ی ۲ درصد + و – معامله می‌شود و در تابلویی با پایه‌ی قرمز تنها با ۱ درصد + یا – مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در صورت وجود تقاضا برای خرید یا فروش در سهم‌های بازار پایه به مدت سه روز پشت سر هم درصدها بر روی تابلویی که در بالا درباره آن صحبت کردیم اندکی متفاوت خواهد بود و به هرکدام از تابلوهای زرد و نارنجی میزان دو درصد اضافه می‌شود و به تابلوی قرمز ۱ درصد اضافه می‌شود که این یعنی به ترتیب برای تابلوهای زرد و نارنجی و قرمز درصدهای ۵ و ۴ و ۲ را مشاهده خواهیم کرد.

سهام حق تقدم

زمانی که یک شرکت افزایش سرمایه می‌دهد که در مطلبی دیگر به آن پرداختیم به همان اندازه میزان سهام آنها نیز افزایش پیدا می کند. زمانی که تعداد سهام‌ها افزایش پیدا می‌کنند در حالت عادی و بر اساس روال عادی این حالت ایجاد می‌شود که مالکیت کسانی که قبل از افزایش سرمایه نسبت به خرید سهام شرکت مورد نظر اقدام کرده بودند به همان نسبتی که سهام اضافه شده است، مالکیت آنها کم می‌شود. از همین رو بر اساس قوانینی که در کتاب تجارت نوشته شده است بعد از افزایش سرمایه برای کسانی که از قبل سهام دار بوده‌اند این حق محفوظ است که قبل از آنکه بتوانند از افزایش سهام جدید سهمی داشته باشند آنها می‌توانند آنها را خریداری نمایند. به این نوع سهام سهام حق تقدم نیز گفته می‌شود.

آشنایی بیشتر با حق تقدم

این را در نظر بگیرید که موسسه یا شرکتی که به میزان ۲۰ درصد افزایش سرمایه می‌دهد با توجه به یکی از روش‌‌های افزایش سرمایه که در جای دیگر درباره آن بحث کردیم. به دنبال آن تعداد سهام موسسه مورد نظر نیز به همان اندازه افزایش پیدا می کند. حالا در نظر داشته باشید که شما میزان ۱۰۰ سهم از این شرکت یا موسسه را قبل از افزایش سرمایه خریداری کرده بودید. در صورتی که این موسسه افزایش سرمایه بدهد و در تعداد سهام شما تغییری حاصل نشود میزان سهم شما خودکار در شرکت نسبت به حالت قبل از افزایش سرمایه توسط شرکت کاهش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس برای این منظور که درصد مالکیت شما بدون تغییر باقی بماند شرکت این حق را به شما خواهد داد که به نسبت درصد افزایش سرمایه حق تقدم در خرید سهام جدید منتشر شده را برای شما قائل باشد در نتیجه شما به میزان ۲۰ درصد از میزان سهامی که به تازگی و بعد از افزایش سرمایه به شرکت اضافه شده است سهام حق تقدم خواهید داشت و می‌توانید نسبت به خریداری آن اقدام نمایید. در ادامه با ما باشید تا به دامنه نوسان حق تقدم بپردازیم.

دامنه نوسان حق تقدم

دامنه نوسان حق تقدم

به هر میزان که برای سهام عادی دامنه نوسان در نظر گرفته شده است برای سهام حق تقدم این میزان می‌بایست ضربدر دو شود به عبارتی خرید و فروش نماد سهام حق تقدم دو برابر سهام عادی در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی نماد سهام حق تقدم در زمانی که بازار معاملاتی یعنی بورس در حال فعالیت است این امکان و توانایی را دارد تا به اندازه + ده درصد و – ده در صد نسبت به قیمت‌هایی که در روز گذشته بسته شده است تغییر کند. این بدان معنی است که اگر قیمت شرکت الف در روز قبل با عدد ۱۰۰۰ ریال برای هر سهم بسته شده است در روز بعدی می‌تواند به اندازه‌ی ۱۰۰ ریال افزایش برای هر سهم و ۱۰۰ ریال کاهش برای هر سهم را به ثبت برساند. در نتیجه کسانی که اقدام به خرید و فروش سهام حق تقدم می‌کنند باید با مدیریت ریسک آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند با آگاهی کامل نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند تا مبادا سرمایه آن‌ها از بین برود.

وقت آن رسیده به دامنه نوسان در بورس کشورهای دیگر بپردازیم

دامنه نوسان بورس سایر کشور ها

دامنه نوسان در بورس یکی از ابزارهایی است که از آن برای جلوگیری رفتارهای هیجانی سهامداران برای خرید یا فروش سهامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت که ممکن است در اثر شنیدن اخبار یا اتفاقی عده‌ای از سهامداران سهام شرکت خاصی را خرید و فروش ‌کنند در نتیجه امکان دارد این سیگنال ها سبب افزایش یا کاهش جهشی در قیمت‌ها شود که از همین رو سبب می‌‌شود تا بازار با نوسانات زیادی رو به رو باشد که بسیاری از آنها هیجانی است. از همین رو بر آن دیدم تا اطلاعاتی درباره دیگر بورس‌ها و همینطور دامنه نوسان بورس نیویورک و دیگر شهرهای جهان در اختیار شما قرار دهیم. بازار بورس توکیو دامنه نوسان بسیار زیادی دارد و این دامنه از ۱۰ تا ۶۰ درصد متغیر است که می‌توان آن را یکی از بازارهایی در نظر گرفت که این دامنه را تا حد بسیار زیادی باز در نظر گرفته اند سایر کشورهای شرق آسیا که سهامداران در بازارهای مالی عملکرد آزدانه تری برخوردار هستند مانند مالزی و فیلیپین نیز از چنین درصدهایی برخورد هستند مانند بازار بورس کوالالامپور نیز از دامنه نوسان ۳۰ درصدی در معاملات خود استفاده می‌کند. در بازارهای مالی اروپا این عدد تا حدی به تعادل می رسد و از ۵ درصد تا ۲۰ درصد عوامل مؤثر در تشکیل بازار متغیر است به طور مثال در کشور فرانسه که از اقتصاد قوی برخوردار است و یکی از بزرگترین اقتصادها در جهان به شمار می‌آيد شما با دامنه نوسان ۱۰ تا ۲۰ درصدی رو به رو خواهید بود که این میزان در کشور مانند فنلاند به عدد ۱۵ درصد می‌رسد. اما اگر می‌خواهید هیچ عامل خارجی و ابزاری نتواند جلوی صعود یا سقوط یک شبه‌ی شما را بگیرد بهتر است سری به نیویورک بزنید زیرا دامنه نوسان بورس نیویورک صفر است و به عبارتی هیچ ابزاری نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد و شما دامنه نوسان نامحدود را تجربه می‌کنید. چنین حالتی را نیز در یونان و همینطور برزیل نیز می‌توانید داشته باشید. در بازار بورس ایران نیز حداقل و حداکثر میزان نوسان نیز در سهام عادی ۱ تا پنج درصد است.

افشای اطلاعات گروه الف و ب

یکی از مهم ترین عواملی که شما را می‌‌تواند در تحلیل بازارهای مالی کمک و همیاری کند افشای اطلاعات گروه‌های الف و ب می‌باشد. به دست آوردن اطلاعاتی که دارای اهمیت بالایی هستند به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید. این اطلاعات یکی از مهمترین نکات بازار سهام در تمامی دنیا به شمار می‌آید که به طور کلی در دو بخش مورد توجه سهامداران قرار می‌گیرد. این موارد در بازارهای مالی علی‌الخصوص بازارهای بورس از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی میزان عرضه و تقاضا و به دنبال آن قیمت‌هایی است که سهام در آن رنج‌ها(بازه‌ها) خرید و فروش می‌شود. شما در هر روز در هر منطقه جغرافیایی که زندگی می‌کنید امکان دارد با اخبار و عوامل تأثیر گذار بسیاری رو به رو شوید که تمامی این موارد در قیمت‌ها و همینطور سهام‌هایی که خرید و فروش می‌شود تاثیر می‌گذارد.

اینکه اطلاعات سریع در اختیار شما قرار بگیرد بسیار اهمیت دارد زیرا شما از آنچه که درباره یک موسسه و یا یک شرکت رخ می‌دهد با خبر خواهید شد از همین رو می‌توانید تصمیماتی مبتنی بر واقعیت‌های موجود اتخاذ نمایید که این کار در حفظ و یا از دست رفتن سرمایه می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. پس نتیجه می‌گیریم که خود را در بازارهای مالی باید آپ دیت و به روز نگه داریم.

ساختار بازار فرابورس

بازار فرابورس از چهار بازار تشکیل شده است که به یکی از آنها که بازار پایه بود، پرداخته‌ایم و سه بازار دیگر باقی می‌ماند که با نام‌های بازار اول و دوم سوم تقسیم بندی می‌شوند.

نکاتی درباره بازار اول

در این بازار سهام موسسه‌ها و واحدهایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آنها قرار دارد مورد معامله قرار می‌گیرند. دامنه نوسان فرابورس در بازار اول ۵ درصد بدون در نظر گرفتن حجم مبنا می‌باشد.

نکاتی درباره بازار دوم

این بازار فرابورس تنها شامل سهام شرکت‌هایی می شود که سهم آنها سهامی عام می‌باشد. نکته ای که ممکن است در این بازار توجه را به خود جلب کند قرار گرفتن سهام شرکت‌های زیان‌ده می‌باشد که در کنار آنها نیز شرکت‌های تازه ‌تأسیس و آنهایی که می‌‌خواهند از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل شوند در این بازار قرار می‌گیرند.

نکاتی درباره بازار سوم

در آخر نیز بازار سوم قرار دارد که بازار عرضه محلی برای آن دسته از سهام هایی است که در فرابورس نمی‌توانند عرضه شود.

صندوق های قابل معامله در بورس

Etf چیست

این صندوق ها که با نام ETF نیز شناخته می‌شوند. نوعی از صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری می‌باشند که از سهام های بسیار زیاد و همینطور متنوعی در صنعت‌های مختلف تشکیل شده اند و سهم‌های آن در طول روز مانند دیگر سهام‌ها در بازار معامله می‌شوند و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند. از مزیت‌های آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • خرید و فروش عوامل مؤثر در تشکیل بازار آنلاین واحدهایی که در صندوق وجود دارد.
 • سرعت در معامله.
 • نقد شوندگی بالا
 • معافیت‌های مالیاتی

این موارد تنها بخشی از مزایای این صندوق‌ها می‌باشد.

برای داشتن سرمایه گذاری موفق در بازار بورس ایران مقالات آموزشی ما را در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری دنبال کنید.

۴ عامل موثر بر افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی در اقتصاد

افزایش رفاه عمومی و بهبود سطح بهره وری، از نتایج ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخلی است. توان پایین رقابت در کشور منجر به کاهش تولیدات داخلی و تسخیر بازار داخلی توسط کالاهای خارجی می شود. بر این اساس، شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری و موانع آن در اقتصاد ایران بر اساس ماده ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است.

مسیر اقتصاد / رفاه عمومی و بالابردن کیفیت زندگی از نتایج مورد انتظار یک اقتصاد پویا و کارا است. اقتصادی به نقطه شکوفایی خود و توسعه یافتگی رسیده است که بتواند سطح رفاه عمومی مردم را بالا ببرد.

از جمله لوازم پویایی و توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور، فراهم آوردن محیط مناسب برای کسب و کار است. فضای کسب و کار متاثر از علل و عوامل متعددی است که وضعیت رقابتی و میزان رقابت پذیری در آن از مهم ترین شاخصه هاست.

نبود یک فضای رقابتی سالم و قدرت پایین رقابت پذیری در اقتصاد، مانع سودآوری صنایع و تولیدات داخلی است. عدم توان رقابت با تولیدات و صنایع خارجی، چه از لحاظ سطح فناوری و چه از لحاظ سطح کیفی و قیمتی، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود.

در صورت تداوم ضعف رقابتی و عدم رقابت پذیر بودن تولید، رفته رفته بازارهای داخلی نیز جای خود را به تولیدات خارجی می دهند.

سیاست های حمایتی دولت که با اعمال تعرفه بر روی محصولات خارجی برای حمایت از تولیدکننده داخلی انجام می گیرد، تا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده داخلی ملزم باشد قدرت رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

از دیگر معضلاتی که عدم رقابت پذیری برای اقتصاد ایجاد می کند، جاری شدن نقدینگی به سمت فعالیت های غیر مولد اقتصادی است. عدم سودآوری کافی فعالیت های مولد اقتصادی به دلیل توان پایین رقابت پذیری، منجر به خروج نقدینگی از این فعالیت ها و روانه شدن به سمت فعالیت های غیر مولد است.

لزوم اعمال سیاست های اقتصادی برای تقویت رقابت پذیری

از مهم ترین فعالیت ها و سیاست هایی که باید برای تقویت تولید اعمال شوند، سیاست هایی است که در جهت ارتقای سطح رقابت پذیری موثر باشند.

ماده سوم از ۲۴ ماده سیاست های اقتصاد مقاومتی بر همین موضوع دلالت دارد: «محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور»

مفهوم رقابت پذیری

برای درک مفهوم رقابت پذیری و یا توان رقابت، تعاریف متعددی ارائه شده است. در یک جمع بندی کلی از تعاریف می توان به این تعریف رسید که «آن دسته بسترها و زیرساخت های یک اقتصاد ملی که این امکان را می دهد تا در محیط رقابتی جهانی از طریق بهبود مستمر بهره وری، سطح بالاتری از رفاه ملی را ایجاد نماید، بیانگر توان رقابت اقتصاد است.»[۱]

افزایش قدرت رقابت پذیری می تواند در دو سطح خرد و کلان انجام گیرد. بخش خرد مربوط به عوامل درونی بنگاههاست که دولت و حاکمیت نقشی در آن ندارد. اما بخش کلان اعمال سیاست های رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری عمومی است که جزء عوامل محیطی و خارج از کنترل بنگاهها محسوب می شوند.

برخی اقتصاددانان بر این تصورند که اگر بتوان شرایطی مساعد در زمینه اقتصاد کلان فراهم آورد، بقیه مسائل به خودی خود حل خواهد شد. اما تا وقتی که در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی به بار نخواهد نشست.

از طرف دیگر چنانچه شهروندان از نزدیک شاهد اصلاح فضای کسب و کار و زمینه های رقابت و سودآوری باشند، انگیزه های اقتصادی و جدیت و بهره وری آنان نیز بالا خواهد رفت.

بهبود بهره وری سهم به سزایی در افزایش سطح رقابت پذیری دارد. بنابراین همه نهاده های اقتصادی اعم از سیاست ها، قوانین و مقررات، حقوق و نهادهای حاکمیتی بایستی بر اساس بهره وری عوامل مؤثر در تشکیل بازار سازماندهی شوند. ایجاد محیط مناسب برای رشد بهره وری روز افزون بنگاه ها در راس وظایف دولت است.

عوامل موثر بر توان رقابت اقتصاد

عوامل مختلف و متنوعی به عنوان موارد تاثیرگذار بر توان رقابتی اقتصاد یک کشور وجود دارند. بهترین دسته بندی موجود در مورد عوامل موثر بر توان رقابت ملی، مربوط به دسته بندی سازمان جهانی کار (ILO) است. سازمان جهانی کار، توان رقابت را نتیجه تعامل ۴ عامل می داند:

 1. عوامل فراتر: به عواملی مانند زمینه های سیاسی و فرهنگی مورد نیاز برای توان رقابت اشاره دارد، مانند اتفاق نظر در توسعه صنعتی و ورود به بازارهای جهانی
 2. عوامل کلان: عبارت است از سیاست های کلان، باثبات و قابل پیش بینی پذیری اقتصادی که منجر به ایجاد بازارهای باثبات می شود که این بازارها باعث تخصیص موثر و کارای منابع می گردند. مانند سیاست های مربوط به نرخ ارز و تجارت خارجی
 3. عوامل میانی: سازمان ها و سیاست های مشخصی که برای ایجاد مزیت رقابتی در صنایع به کمک آنها می آیند. مانند سازمان ملی بهره وری
 4. عوامل خرد: مربوط به محیط داخلی بنگاههاست مانند روش های توسعه تولید و مدیریت منابع انسانی

به منظور افزایش سطح رقابت پذیری باید موثرترین عوامل بر رقابت پذیری شناسایی شود؛ ایجاد و تقویت عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری مرحله بعدی این اقدام است. در واقع شناخت وضعیت اقتصاد ایران در رقابت پذیری در کنار بهبود عوامل توسعه رقابت پذیری، می تواند امر بهبود سطح رقابت پذیری را تسهیل کند.

در مطلب بعدی علاوه بر توضیح در مورد عوامل موثر بر رقابت پذیری، جایگاه ایران در آخرین گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی بررسی خواهد شد.

[۱] ارزیابی ابعاد رقابت پذیری اقتصاد ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مبادلات تجاری ایران و اوراسیا در پنج ماهه امسال به ۱.۳ میلیارد دلار رسید

مبادلات تجاری ایران و اوراسیا در پنج ماهه امسال به ۱.۳ میلیارد دلار رسید

تهران- ایرنا- رییس عوامل مؤثر در تشکیل بازار کل گمرک ایران گفت: اقدامات گمرک ایران در ۳ بخش درون سازمانی، ملی و بین المللی در این‌ مدت از جمله عوامل موثر افزایش ۳۰ درصدی میزان تجارت در پنج ماهه امسال بین ایران و کشورهای اوراسیا بوده است.

به گزارش ایرنا از گمرک، «علیرضا مقدسی» اظهار داشت: حجم تجارت خارجی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در پنج ماهه سال جاری به رقم یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۳۹۴ هزار دلار رسید.
وی با اشاره به اهم اقدامات گمرک ایران در راستای اجرایی کردن قانون موافقتنامه ایران و اوراسیا برای افزایش حجم تجارت خارجی بین اعضاء، خاطرنشان کرد: در بخش درون سازمانی، گمرک ایران با تشکیل کارگروه پایش امور گمرکی در حوزه اوراسیا نسبت به اختصاص مسیر سبز برای اظهارنامه مورد مبادله در موافقتنامه، موافقت با حمل یکسره در رویه واردات و صادرات، پذیرش حداقل اسناد و مدارک در راستای ترخیص کالا، تمهیدات لازم در راستای پیش اظهاری اقلام مورد مبادله در گمرک، ایجاد مرکز پاسخگویی به موضوعات گمرکی در گمرک و هماهنگ سازی کد کالا (HS) از ۸ رقم به ۱۰ رقم اقدام لازم را انجام داده است.
رئیس کل گمرک ایران به اقدامات گمرک در بخش ملی اشاره کرد و گفت: در این بخش با برگزاری هفت جلسه با سازمان های همجوار در حوزه تجارت خارجی و انجام اقدامات تسهیل گر از جمله به روزرسانی ارزش گمرکی کالاهای صادراتی مطابق موافقتنامه اوراسیا، هماهنگی جهت ارائه مجوزهای ترخیص قانونی عوامل مؤثر در تشکیل بازار از طریق یک‌ مرجع واحد و اتخاذ تصمیمات لازم به منظور کنترل محموله های صادراتی مشمولِ محدودیت و ممنوعیت ها در راستای تسهیل تجارت بین ایران و اوراسیا گام برداشت.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: گمرک ایران در حوزه بین المللی نیز با تشکیل کارگروه مشترک همکاری های گمرکی به صورت آنلاین با کشورهای عضو اوراسیا، نسبت به بروزرسانی ارزش گمرکی اقلام صادراتی ایران به اوراسیا، پیگیری برای نهایی کردن سند تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکی و سند همکاری شناخت متقابل فعالان اقتصادی مجاز برای ارائه تسهیلات تجاری مطلوب تر بین کشورهای عضو، موافقت ایران برای عملیاتی شدن گواهی مبداء الکترونیکی و اعمال تخفیفات ترجیحی اوراسیا بین کشورهای عضو بر روی کالاهای صادراتی اقدام کرده است.
مقدسی عوامل مؤثر در تشکیل بازار تاکید کرد: مجموع این اقدامات سبب کاهش انجام تشریفات گمرکی بین کشورهای عضو و سرعت در ترخیص کالا شد، به گونه ای که در ۵ ماهه اول سال جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو این اتحادیه حدود ۵۲۲ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.
وی بیشترین میزان کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا در ۵ ماهه امسال را به ترتیب به مقصد کشورهای فدراسیون روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس ذکر کرد و افزود: در این‌ مدت میزان صادرات ایران به فدراسیون روسیه ۲۹۱ میلیون و ۲۲۸ هزار دلار، ارمنستان ۱۴۴ میلیون و ۱۰۱ هزار دلار، قزاقستان ۶۱ میلیون و ۲۰۶ هزار دلار، قرقیزستان ۱۸ عوامل مؤثر در تشکیل بازار میلیون و ۴۲۶ هزار دلار و بلاروس ۷ میلیون و ۱۷۸ هزار دلار بوده است.
مقدسی گفت: در همین مدت واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حدود ۸۰۴ میلیون و ۲۵۳ هزار دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است که به ترتیب فدراسیون روسیه با ۷۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار دلار، قزاقستان ۷۸ میلیون و ۴۲۳ هزار دلار، بلاروس ۳ میلیون و ۸۸۷ هزار دلار، ارمنستان سه میلیون و ۸۶۲ هزار دلار و قرقیزستان با ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار دلار اولین تا پنجمین کشور مبدا کالاهای وارداتی ایران بوده اند.
کشورهای روسیه، بلاروس، قرقیزستان ارمنستان و قزاقستان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.